Zwalnianie pracowników

Doradzamy pracodawcom przy wyborze trybu rozwiązania umowy o pracę, wskazując na możliwość oraz zasadność rozstania się za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem czy w trybie natychmiastowym.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • konsultujemy przyczyny rozstania z pracownikiem, by wesprzeć dobór odpowiedniego trybu zwolnienia;
  • opracowujemy przyczynę wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego pod kątem zabezpieczenia interesu pracodawcy w razie ewentualnego procesu;
  • przygotowujemy projekty odpowiednich dokumentów związanych z rozstaniem z pracownikiem, także w ramach alternatywnych scenariuszy, które często znajdują zastosowanie;
  • doradzamy w zakresie wymagań formalnych, w tym konsultacji działań z organizacją związkową; gdy jest to konieczne – bierzemy udział w spotkaniach z pracownikami, wspierając pracodawcę także na tym ostatnim etapie rozstania;
  • dokonujemy analizy ew. ryzyk związanych z zaskarżeniem przez pracownika rozwiązania umowy o pracę do sądu pracy.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie