Praca zdalna

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie wykorzystywania w organizacji pracy zdalnej (także hybrydowej), dbając o zabezpieczenie interesów pracodawcy, również w zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przygotowujemy projekty aktów zakładowych (regulaminów, polityk) określających zasady wykonywania pracy przez pracowników w formach zdalnych – na stałe lub okazjonalnie, a także projekty indywidualnych porozumień z pracownikami w tym zakresie;
  • analizujemy i opiniujemy zastane regulacje w zakresie pracy zdalnej;
    dbamy nie tylko o zapewnienie zgodności działania pracodawcy z wymogami prawnymi, ale i wskazujemy na najczęstsze problemy praktyczne i pokazujemy dobre praktyki z nimi związane.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie