Zgłaszanie nieprawidłowości – ochrona sygnalistów

W tym roku czeka nas prawdziwa „rewolucja” dotycząca wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy UE o ochronie sygnalistów. Prace nad projektem ustawy w tym zakresie w ostatnim czasie „ruszyły pełną parą”, a nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku!

Dla wielu pracodawców, oznacza to konieczność wprowadzenia nowych procedur wewnętrznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości, choć na razie projekt ustawy budzi szereg wątpliwości.

Z myślą o potrzebach pracodawców i działów HR, przygotowaliśmy kompleksową ofertę wsparcia prawnego. Nasze wsparcie ma na celu systemowe przygotowanie Państwa organizacji na nadchodzące zmiany, pomoc przy wdrożeniu niezbędnej dokumentacji oraz zapewnienie bieżących konsultacji w tym obszarze, szczególnie w początkowej fazie obowiązywania nowych przepisów i procedur.

Zakres usług w przedmiocie zgłaszania nieprawidłowości

W zakresie wprowadzenia nowych przepisów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w firmach, nasze wsparcie obejmuje kompleksowe przygotowanie pracodawców na nadchodzące zmiany. Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniej dokumentacji, wsparcie przy wdrożeniu oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń wewnętrznych.

 

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • Etap I – Szkolenie warsztatowe

Na początku proponujemy przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla kluczowych osób w Państwa organizacji, które będą odpowiedzialne za obszary podatne na nieprawidłowości. Podczas takiego spotkania, które może odbyć się on-line lub na miejscu, przedyskutujemy Państwa potrzeby, możliwości i obowiązki związane z wdrożeniem wymaganych procedur zgłoszeń wewnętrznych.

  • Etap II –  Weryfikacja posiadanych dokumentów / Przygotowanie wzorów nowych dokumentów

Wprowadzenie nowych regulacji będzie wymagać od pracodawców opracowania i wdrożenia szeregu nowych dokumentów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń prawa. Ponadto, istnieje konieczność przeglądu dotychczas stosowanych rozwiązań w Państwa organizacji. Proponujemy analizę wybranych dokumentów pod kątem nowych przepisów, aby zapewnić spójność wewnętrznych regulacji dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.

Następnie przygotujemy dla Państwa projekt wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą, która określi zasady i kroki postępowania w przypadku otrzymania zgłoszenia.

  • Etap III – Bieżące wsparcie i konsultacje

W przypadku zmian w prawie HR rzeczą naturalną jest, że pracodawcy mają potrzebę doraźnego wsparcia i konsultacji, zwłaszcza w początkowym okresie ich obowiązywania. Dlatego istotne jest, aby pracodawcy mogli polegać na szybko dostępnych rekomendacjach od sprawdzonego partnera. Nasz Zespół będzie Państwu służył swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem.

W zależności od preferencji Klienta, będziemy świadczyć wsparcie w formie konsultacji mailowych, rozmów telefonicznych oraz spotkań (online lub stacjonarnych), aby zapewnić Państwu poczucia bezpieczeństwa prawnego i zaopiekowania w tym obszarze.

Dodatkowo, projektowane przepisy nakładają obowiązek konsultacji procedury z zakładową organizacją związkową lub z wyłonionymi przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz danego podmiotu. W zależności od potrzeb pomożemy także w wyborze przedstawicieli i/lub wesprzemy Państwa na etapie konsultacji.

  • Etap IV – Przeszkolenie pracowników obsługujących zgłoszenia

W celu prawidłowego wdrożenia nowych regulacji, konieczne jest także przeprowadzenie szkolenia / warsztatu dla:

– osób, którym powierzone zostaną zadania wynikające z przyjętej w Państwa organizacji procedury zgłoszeń wewnętrznych,

– pracowników działu HR, aby podnieść ich świadomość na temat niedopuszczalnych działań odwetowych wobec sygnalistów oraz

– managerów zespołów lub szefów działów.

Szkolenia te są niezbędne dla zapewnienia ww. osobom niezbędnych informacji dotyczących ich obowiązków w przyjmowaniu i obsłudze zgłoszeń, a także ochrony danych osobowych podczas tego procesu.

W ramach tego etapu przeprowadzimy warsztatowe szkolenie dla Państwa pracowników, a także przygotujemy dedykowane materiały „komunikacyjne”, które w przystępny i prosty sposób będą informować o systemie ochrony sygnalistów, funkcjonowaniu procedury zgłaszania w Państwa firmie oraz jej  zastosowaniach.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie