Sygnaliści

Prawidłowo opracowany i wdrożony system zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania każdej organizacji. Pozwala on na szybkie wykrycie zachowań i zjawisk niepożądanych oraz – co bardzo istotne – niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań zaradczych i naprawczych.

Niemniej istotną kwestią w tym zakresie jest zapewnienie sygnalistom (osobom zgłaszającym naruszenia) odpowiedniej ochrony prawnej.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • doradzamy, jaki system zgłaszania nieprawidłowości jest najbardziej optymalny z punktu widzenia organizacji (jej wielkości; branży, w której działa; struktury organizacyjnej itp.);
  • opracowujemy i wdrażamy regulaminy i polityki wewnętrzne dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających;
  • szkolimy działy HR oraz poszczególne grupy pracowników (np. menadżerów);
  • doradzamy, jakie działania naprawcze będą najbardziej skuteczne w organizacji w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie