Relacje ze związkami zawodowymi

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi. Doradzamy Klientom w zakresie wyboru strategii współdziałania ze stroną związkową, a następnie reprezentujemy ich na spotkaniach oraz w negocjacjach i rokowaniach.

Naszym celem jest zapewnienie legalności podejmowanych działań z możliwie najdalej idącym zabezpieczeniem interesów pracodawcy.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • oferujemy wsparcie we wszystkich kwestiach wymagających od pracodawcy współpracy ze związkami zawodowymi;
  • doradzamy pracodawcom w sporach zbiorowych, zwolnieniach indywidualnych i grupowych, restrukturyzacji zatrudnienia, transferze zakładu pracy lub jego części;
  • wspieramy pracodawców we wprowadzaniu lub zmianie regulaminu pracy lub wynagradzania, negocjacjach, zmianie lub wypowiedzeniu układu zbiorowego pracy lub pakietu socjalnego;
  • z sukcesami reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, w tym sporach weryfikujących deklarowaną przez stronę związkową liczebność związku zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie