Relacje ze związkami zawodowymi

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi oraz innymi reprezentacjami pracowników, radami pracowników oraz przedstawicielstwami załogi, w każdym aspekcie.

Doradzamy Klientom w zakresie wyboru strategii współdziałania ze stroną pracowniczą, a następnie reprezentujemy ich na spotkaniach oraz w negocjacjach i rokowaniach. Naszym celem jest przy tym zapewnienie legalności podejmowanych działań, jednakże z możliwie najdalej idącym zabezpieczeniem interesów pracodawcy.

Oferujemy wsparcie we wszystkich kwestiach wymagających od pracodawcy współpracy ze związkami zawodowymi, w tym w sporach zbiorowych, zwolnieniach indywidualnych i grupowych, restrukturyzacji zatrudnienia, transferu zakładu pracy lub jego części, wprowadzania lub zmiany regulaminu pracy lub wynagradzania, negocjowania, zmiany lub wypowiadania układu zbiorowego pracy lub pakietu socjalnego. Z sukcesami reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych z udziałem przedstawicieli związków zawodowych.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

Wspieramy pracodawców w każdym aspekcie i na każdym etapie współpracy ze związkami zawodowymi, radą pracowników czy innym przedstawicielstwem załogi.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie