Działalność socjalna pracodawcy

Doradzamy Klientom w zagadnieniach związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i rezygnacją z prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Pracodawcy chcący prowadzić taki fundusz niejednokrotnie mierzą się z wieloma problemami natury formalnej i praktycznej. Sama ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie rozwiewa bowiem, niestety, większości wątpliwości w tym zakresie, a wręcz generuje kolejne. Dlatego, z naszej perspektywy, to właśnie regulamin, odpowiednio dostosowany do działalności danego pracodawcy, powinien w kompleksowy sposób regulować obszar działalności socjalnej pracodawcy.

Doradzamy Klientom również w sprawach związanych z innymi formami wsparcia pracowników, w tym np. z tworzeniem i obsługą kas zapomogowo-pożyczkowych.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • tworzymy audyty zgodności treści obowiązujących u Klientów regulaminów zfśs z przepisami prawa, stanowiskami sądów i organów kontroli (w szczególności ZUS);
  • oceniamy konieczność tworzenia zfśs w danym zakładzie pracy, a także możliwość rezygnacji z jego prowadzenia;
  • wspomagamy Klientów w toku gospodarowania środkami funduszu, udzielając odpowiedzi na bieżące wątpliwości związane m.in. z warunkami udzielania świadczeń z funduszu, weryfikacją sytuacji socjalnej i udziałem pracowników (w ramach organizacji związkowych albo przedstawicielstwa pracowników) w działalności socjalnej pracodawcy;
  • tworzymy regulaminy zfśs wraz z dodatkowymi dokumentami koniecznymi dla ich codziennego funkcjonowania;
  • reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących zfśs wszczynanych z inicjatywy pracowników, organizacji związkowych lub organów kontroli;
  • wspomagamy pracodawców w zakresie ich współpracy z kasą zapomogowo-pożyczkową, pomagając stworzyć statut takiej kasy, odpowiednio udokumentować wybory organów kas i uregulować w odpowiedniej umowie zakres obsługi takiej kasy.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie