Przygotowanie do wdrożenia work-life balance

Rok 2023 jest pełen wyzwań w obszarze HR. Od 21 lutego 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące badania trzeźwości pracowników, zaś 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Prawdziwa „rewolucja” jednak dopiero przed nami. 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił bowiem ustawę wdrażającą do polskiego systemu prawa dwie dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance).

Przepisy te zaczną obowiązywać jeszcze wiosną tego roku!

Nowe regulacje całkowicie zmienią znaczną część procesów w obszarze HR i wymuszą zupełnie nowe podejście do nich. Niestety, zostały one w dużej części zredagowane w sposób niejasny i budzący szereg wątpliwości.

Mając na uwadze powyższe, przygotowaliśmy ofertę wsparcia prawnego, odpowiadającą na potrzeby pracodawców i ich działów HR. Nasze wsparcie ma na celu kompleksowe przygotowanie działów HR na nadchodzące zmiany, wdrożenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz zapewnienie bieżących konsultacji w ww. obszarze, szczególnie w początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

I. Warsztat: „przygotowanie działu hr do wdrożenia work-life balance”

Podczas szkolenia przedstawimy nowe regulacje prawne wraz z przepisami przejściowymi, wskazując obszary HR wymagające „przestawienia” dotychczasowego sposobu procesowania obszarów związanych w szczególności z zatrudnianiem pracowników oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Na przykładach omówimy także bardzo szerokie uprawnienia, jakie nowe przepisy przyznawać będą rodzicom i opiekunom. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz wspólnie zdiagnozujemy problemy, które wystąpić mogą w Państwa organizacji ze względu na jej specyfikę, wielkość zatrudnienia, strukturę organizacyjną, branżę itp.

Szkolenie zaplanowane jest na 3 godziny zegarowe (z 15-minutową przerwą). W zależności od preferencji Klienta, może ono zostać zorganizowane w trybie stacjonarnym lub online.

II. Przygotowanie nowych wzorów dokumentów

Nowe regulacje wymuszą na pracodawcach zarówno opracowanie i wdrożenie nowej dokumentacji w obszarze HR, jak i przegląd oraz modyfikację dokumentów dotychczas stosowanych.

Proponujemy analizę wybranych dokumentów pod kątem zmienionych przepisów, w ramach której uwzględnimy także kwestie ustalone wspólnie podczas wcześniejszego warsztatu.

Wynikiem tego badania będzie przygotowanie dla Państwa nowych wzorów dokumentów (tj. modyfikacja dotychczasowych lub stworzenie nowych draftów). W każdym przypadku wskażemy, kiedy i w jakim zakresie dany dokument powinien być przez dział HR stosowany.

III. Bieżące wsparcie i konsultacje

W przypadku zmian w prawie HR rzeczą naturalną jest, iż (zwłaszcza w początkowym okresie ich obowiązywania) pracodawcy mają potrzebę konsultowania ad hoc nowych dla nich zagadnień. Internet jest w tym okresie pełen niezweryfikowanych i często wzajemnie się wykluczających „porad”, stąd niezmiernie ważną kwestią jest możliwość polegania na szybko otrzymywanych rekomendacjach, pochodzących od sprawdzonego partnera. Zespół kancelarii będzie Państwu służył w tym okresie swoją wiedzą i doświadczeniem.

W zależności od preferencji Klienta, będziemy na bieżąco wspierać pion HR w formie konsultacji e-mailowych, rozmów telefonicznych oraz spotkań (online lub stacjonarnych), dążąc do zapewnienia Państwu poczucia bezpieczeństwa prawnego i zaopiekowania w tym obszarze.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie