Prawa autorskie

W coraz większym stopniu w stosunkach pracowniczych dochodzi do tworzenia utworów. Proponujemy zatem naszym Klientom rozwiązania, które odpowiednio zabezpieczą ich sytuację zarówno wówczas, gdy utwory tworzy pracownik, jak i wówczas, gdy tworzy je osoba współpracująca z firmą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Doradzamy, w jaki sposób pracodawca może zapewnić sobie najszerszy zakres praw do takich utworów, a także analizujemy kwestie związane z opodatkowaniem wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przygotowujemy projekty zapisów dotyczących przeniesienia praw autorskich na pracodawcę oraz dodatkowe obowiązki z tym związane
  • analizujemy możliwość zastosowania 50% KUP oraz warunki konieczne do skorzystania z tego rozwiązania
  • opracowujemy zasady postępowania w odniesieniu do pracowniczej własności intelektualnej

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie