Spory sądowe

Dla naszych Klientów prowadzimy postępowania sądowe związane z szeroko pojętymi kwestiami HR, zarówno w zakresie sporów pomiędzy stronami stosunku pracy, jak i postępowań przeciwko ZUS czy PIP.

Pomimo tego, że postępowania sądowe traktowane są jako istota pracy prawnika, w naszej praktyce kierujemy się zasadą, że nie zawsze jest to opłacalne, niezależnie od jego ostatecznego rozstrzygnięcia. Dlatego, doradzając naszym Klientom, na wstępie oceniamy nie tylko szanse wygrania procesu, ale także koszty związane z prowadzeniem danej sprawy sądowej, jej konsekwencje w zakresie wpływu na załogę, konieczność zaangażowania zasobów Klienta (finansowych, czasowych i osobowych) i dopiero na tej podstawie wydajemy rekomendację co do celowości wszczęcia czy kontynuowania sporu. Często, dzięki naszemu zaangażowaniu na wczesnym etapie konfliktu, udaje się go rozwiązać polubownie.

Decydując o wejściu w spór lub o jego kontynuowaniu, przedstawiamy Klientowi strategię procesową, uwzględniającą najnowsze orzecznictwo sądów pracy oraz nasze doświadczenie procesowe, przygotowujemy pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia; reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • prowadzimy sprawy z odwołania pracownika od rozwiązania umowy o pracę
  • reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących wynagrodzenia za pracę, w tym za nadgodziny
  • bierzemy udział w postępowaniach w przedmiocie naruszenia zakazu konkurencji lub tajemnicy przedsiębiorstwa
  • jesteśmy pełnomocnikami w sprawach o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy i o roszczenia związane z wypadkiem przy pracy
  • prowadzimy sprawy dotyczące mobbingu, nierównego traktowania i dyskryminacji
  • występujemy w sprawach związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników (w tym za mienie powierzone)
  • reprezentujemy Klientów w sprawach z ZUS dotyczących uznania danej umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę (i związanych z tym konsekwencji w zakresie obciążeń składkowych) lub odwrotnie – sprawach, w których ZUS kwestionuje ważność zawartej umowy o pracę
  • prowadzimy sprawy z ZUS dotyczące kwestionowania prawidłowości zawarcia umów o dzieło
  • występujemy w imieniu Klientów w sporach z ZUS dotyczących wydatkowania środków z zfśs
  • reprezentujemy Klientów w sprawach z PIP dotyczących kwestionowania umowy cywilnoprawnej jako „ukrytej” umowy o pracę

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie