Transfer zakładu pracy

Obsługujemy procesy przekształceń, połączeń i podziału spółek w zakresie odnoszącym się do sfery zatrudnienia. Realizujemy tzw. due diligence w obszarze prawa pracy.

Tworzymy kompleksową dokumentację konieczną dla prawidłowego dokonania przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zarówno w zakresie indywidualnych umów o pracę, jak i współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowników, funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy przekazania akt osobowych pracowników.

Wiemy, jak ważne w tego typu przedsięwzięciach jest zapewnienie pracodawcom kompleksowej wiedzy na temat konsekwencji prawnych ich założeń biznesowych, a także przedstawienie im czytelnego i jasnego harmonogramu działań w tym zakresie.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • oceniamy konieczność stosowania przepisów dot. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę oraz przygotowujemy kompleksową dokumentację dotyczącą transferu;
  • doradzamy na etapie podejmowania decyzji dot. warunków transferu pracowników oraz zamierzonych działań w tym zakresie;
  • prowadzimy negocjacje ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi i radami pracowników;
  • wspieramy pracodawcę w komunikacji z załogą.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie