Zakaz konkurencji i czyny nieuczciwej konkurencji

Know-how każdej organizacji jest, w dzisiejszych warunkach gospodarczych, jej największym kapitałem. To od unikatowych rozwiązań stosowanych przez pracodawców, które wyróżniają ich na tle innych podmiotów z branży, zależy pozycja rynkowa oraz przewaga firmy nad konkurencją. Jednym z kluczowych czynników z tym związanych jest dostęp pracowników średniego i wyższego szczebla do szczególnie istotnych dla firmy danych i informacji.

Powyższe okoliczności wymuszają na pracodawcach konieczność prawidłowego i kompleksowego zabezpieczenia interesów firmy, w szczególności przed wypływem czy utratą istotnych danych i informacji na zewnątrz.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • pomagamy zidentyfikować, co na gruncie prawnym stanowi (może stanowić) tajemnicę przedsiębiorstwa pracodawcy;
  • opracowujemy oraz wdrażamy wewnętrzne polityki i regulaminy dotyczące działalności konkurencyjnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji;
  • tworzymy umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie i po ustaniu zatrudnienia (w tym zatrudnienia cywilnoprawnego);
  • prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej;
  • doradzamy, w jaki sposób zabezpieczyć się przed przejmowaniem przez firmy konkurencyjne pracowników lub klientów;
  • reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych związanych z naruszeniem przez pracowników zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie