Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Coraz trudniej znaleźć w Polsce organizację, w której nie zatrudnia się cudzoziemców. Jest to sfera, w której także nasi Klienci mogą czuć się przez nas w pełni „zaopiekowani” od strony prawnej.

W tym zakresie nie tylko śledzimy najnowsze i coraz częstsze zmiany przepisów, ale także doradzamy, w jaki sposób zgodnie z przepisami prawa zatrudniać obywateli państw trzecich, uwzględniając praktyczne aspekty procesu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Doradzamy również pracodawcom, którzy zdecydowali się zatrudnić obywateli Ukrainy na podstawie przepisów Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa ukraińska).

Obsługujemy procesy także „w drugim kierunku”, tj. związane z delegowaniem pracowników poza granice RP. W tym zakresie wspieramy naszych Klientów w kwestiach formalnych i praktycznych, których zaadresowanie jest wymagane i wskazane na gruncie regulacji polskich i unijnych.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • doradzamy w zakresie możliwych i optymalnych ścieżek dla legalizacji pracy cudzoziemców;
  • przygotowujemy niezbędne dokumenty związane z zatrudnianiem cudzoziemców;
  • reprezentujemy pracodawców przed organami w postępowaniach o wydanie stosownych zezwoleń lub innych wymaganych dokumentów;
  • doradzamy w zakresie warunków delegowania pracowników za granicę oraz tworzenia dokumentów niezbędnych w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie