Outsourcing pracowników i pracownicy tymczasowi

Korzystanie z pracowników „zewnętrznych” jest coraz powszechniejsze. W tym zakresie do dyspozycji pracodawców jest m.in. współpraca z agencją pracy tymczasowej lub tzw. outsourcing pracowników. Mamy bogate doświadczenie w zakresie obydwóch ww. rozwiązań.

Weryfikujemy rozważane przez pracodawców możliwości i wskazujemy, czy otrzymane propozycje współpracy z podmiotem zewnętrznym są dla naszych Klientów bezpieczne prawnie, wskazując na związane z nimi korzyści i pułapki.

Zapewniamy zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa pracy, przepisami dotyczącymi zatrudniania pracowników tymczasowych, ale także z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, które bardzo często stanowią główne źródła ryzyk w tym zakresie.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • weryfikujemy i przygotowujemy projekty umów z podmiotami zewnętrznymi, zapewniającymi usługi outsourcingu oraz agencjami pracy tymczasowej;
  • konsultujemy na bieżąco pojawiające się wątpliwości związane z pozyskiwaniem i zatrudnianiem „zewnętrznych” pracowników;
  • wspieramy w aspektach prawnych agencje pracy tymczasowej;
  • reprezentujemy Klientów w sporach z ZUS oraz w toku postępowań sądowych.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie