Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie

Posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowym wsparciu pracodawców w sprawach dotyczących nierównego tratowania, mobbingu, dyskryminacji oraz wszelkich działań nieetycznych i niepożądanych w organizacji.

W tych obszarach zdecydowanie warto postawić na prewencję, gdyż tylko takie podejście gwarantuje pracodawcy optymalny poziom ochrony przed zarzutami, dotyczącymi w szczególności dyskryminacji, mobbingu, nierównego traktowania, molestowania czy innych przypadków naruszania dóbr osobistych pracowników.

Negatywne konsekwencje wystąpienia tego typu zjawisk to nie tylko kwoty ewentualnych odszkodowań, ale także – a wręcz przede wszystkim – straty wizerunkowe, przekładające się na opinię o danej organizacji jako pracodawcy, a także jako kontrahenta biznesowego (m.in. z uwagi na coraz częstsze uwzględnianie tych kwestii w audytach etycznych).

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przygotowujemy wewnętrzne procedury i regulaminy mające na celu zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji i innym niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy, w tym procedury antymobbingowe i polityki antydyskryminacyjne;
  • przeprowadzamy szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej;
  • bierzemy udział w postępowaniach wyjaśniających i wspieramy komisje antymobbingowe w prowadzeniu tego typu postępowań oraz w ocenie danej sytuacji na gruncie prawnym;
  • reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych dotyczących dyskryminacji lub mobbingu;
  • doradzamy, jak reagować w sytuacji, gdy zarzuty o mobbing czy dyskryminację są nieuzasadnione i wykorzystywane przeciwko pracodawcy jako „karta przetargowa”.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie