Wynagrodzenia, premie, bonusy i benefity

Ustalenie warunków wynagradzania, zasad premiowania czy korzystania z benefitów może okazać się ryzykowne, jeśli zapomnimy o konieczności zapewnienia ich przejrzystości i precyzyjnego opisania lub o wynikających z przepisów zasadach równego traktowania.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam wspierać naszych Klientów w tworzeniu systemów płacowych w sposób zabezpieczający ich interes na gruncie prawnym.

Dodatkowym aspektem, którego pominięcie otwiera „puszkę Pandory” jest nieprawidłowe wprowadzanie zmian w stosowanych zasadach wynagradzania, kiedy to pomijane bywają wynikające z przepisów i orzecznictwa warunki formalne, których dochowanie jest konieczne, aby prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa móc wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia lub odwrotnie – zaprzestać ich wypłacania.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • konsultujemy zasady oraz warunki wynagradzania i premiowania pracowników, opiniujemy stosowane rozwiązania;
  • opracowujemy projekty regulaminów, polityk, zbiorowych i indywidualnych porozumień dotyczących kwestii płacowych;
  • optymalizujemy stosowane składniki pod względem możliwości uzyskania zwolnienia z oskładkowania lub opodatkowania;
  • wspieramy pracodawców przy wprowadzaniu zmian w stosowanych warunkach wynagradzania;
  • doradzamy w zakresie tworzenia polityki płacowej dla kadry zarządzającej;
  • reprezentujemy naszych Klientów w sporach z pracownikami związanych z wynagrodzeniem.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie