Aktualności - Szuszczyński - Kancelaria Prawa Pracy
Aktualności

Aktualności

7 sierpnia 2018 r. –mec. Anna Kluj zapewnia kompleksowe wsparcie dla pracodawców w procesie dostosowywania ich regulaminów pracy do nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania monitoringu w zakładzie pracy.

6 sierpnia 2018 r. – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera jednego ze swoich najstarszych i największych Klientów – spółkę z branży produkcji żywności, w sporze sądowym z były pracownikiem, zwolnionym dyscyplinarnie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2 sierpnia 2018 r. – doradca podatkowy Jarosław Augustyn i radca prawny Anna Kamińska – przybliżają Klientowi SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy, jednej z wiodących spółek z branży handlowej, zagadnienia dotyczące podstawy zatrudnienia członków Zarządu oraz wynikających stąd konsekwencji podatkowych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych.

31 lipca 2018 r. – na zlecenie naszego Klienta – spółki działającej w branży odnawialnych źródeł energii – mec. Anna Kamińska przygotowuje kontrakty menedżerskie, stanowiące finał prowadzonych negocjacji i uzgodnień warunków współpracy z kadrą menedżerską.

30 lipca 2018 r. - SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy – wspiera swojego Klienta – polską spółkę międzynarodowego koncernu produkującego wyroby z gumy – w prawidłowym ułożeniu relacji pracodawcy z organizacjami związkowymi w zakresie ochrony danych osobowych pracowników.

26 lipca 2018 r. – rozprawa w Sądzie Rejonowym w K. (pomoc sądowa) w procesie z powództwa byłej pracownicy naszego stałego Klienta (polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu sprzedającego maszyny rolnicze) o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

20 lipca 2018 r. –w związku z pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym ślubowania radcowskie złożyły Pani Anna Górna-Nowak oraz Pani Anna Kluj. Paniom Mecenas serdecznie gratulujemy wyśmienitych wyników osiągniętych na egzaminie! Cieszymy się także, iż obie Panie Mecenas zdecydowały się związać swoją dalszą karierę zawodową z naszą Kancelarią.

17 lipca 2018 r. – pierwsza rozprawa w Sądzie Rejonowym w Cz. w sprawie z powództwa zwolnionego z pracy pracownika, którego zaniechania spowodowały powstanie dużych strat materialnych po stronie naszego największego Klienta z branży rolno–spożywczej.

11 lipca 2018 r. – pierwsza tura negocjacji z powstałą u naszego Klienta (polskiej spółki międzynarodowego koncernu z branży papierniczej) organizacją związkową, w ramach której naszego Klienta wspierał Mec. Michał Szuszczyński.

11 lipca 2018 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie z powództwa byłej pracownicy naszego stałego Klienta (polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu sprzedającego maszyny rolnicze) o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

26 czerwca 2018 r. – sporządzenie odpowiedzi na pozew zwolnionego z pracy pracownika, którego zaniechania spowodowały powstanie dużych strat materialnych po stronie naszego największego Klienta z branży rolno–spożywczej, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna wsparcie ww. Klienta w procesie przed Sądem Rejonowym w Cz.

21 czerwca 2018 r. – dla naszego Klienta – koncernu z branży gazowniczej – Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dot. zadaniowego systemu czasu pracy.

20 czerwca 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w konferencji „Mediacje w stosunkach pracy” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność” pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

18 czerwca 2018 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy doradcą nowego Klienta – polskiej spółki międzynarodowego koncernu z branży papierniczej – w zakresie reprezentowania pracodawcy w relacjach ze związkami zawodowymi.

6 czerwca 2018 r. – pierwsza rozprawa w Sądzie Rejonowym w S. w procesie z powództwa byłej pracownicy naszego stałego Klienta (polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu sprzedającego maszyny rolnicze) o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

5 czerwca 2018 r. – wsparciem w zakresie rokowań z organizacjami związkowymi dot. zakładowego układu zbiorowego pracy oraz podwyżek płac rozpoczynamy współpracę z naszym nowym Klientem – polską spółką międzynarodowego koncernu produkującego wyroby z gumy. Serdecznie witamy w gronie Klientów Kancelarii!

29 maja 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński oraz Mec. Anna Kamińska poprowadzą dla jednego z naszych Klientów szkolenie dot. wybranego orzecznictwa sądów pracy w sprawach związanych z zatrudnieniem oraz nowych wymagań wobec pracodawców wynikających z RODO.

25 maja 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi seminarium dla firm zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców LEWIATAN dot. praktycznych problemów związanych z zatrudnianiem oraz rozliczaniem czasu pracy pracowników mobilnych / zadaniowych oraz wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy w nadgodzinach. Szczegółowy program seminarium można przeczytać TUTAJ.

18 maja 2018 r. - dla naszego Klienta prowadzącego działalność w branży odnawialnych źródeł energii, mec. Anna Kamińska poprowadzi szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych pracowników i niezbędnych zmian, jakie wymuszone zostaną wraz z początkiem stosowania RODO.

17 maja 2018 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna proces wsparcia nowego Klienta – przedsiębiorcy prowadzącego działalność doradczą związaną z pozyskiwaniem przez gospodarstwa rolne dotacji z UE – w postępowaniu kontrolnym wszczętym przez ZUS w zakresie kwalifikacji umów o dzieło zawieranych przez naszego Klienta jako umów o świadczenie usług.

15 maja 2018 r. – pierwsza rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w sprawie przeciwko naszemu nowemu Klientowi – przedsiębiorcy z branży spożywczej – toczącej się z powództwa byłego pracownika dot. rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

14 maja 2018 r. – kolejny termin rozprawy w sprawie o roszczenia uzupełniające z tytułu śmiertelnego wypadku pracownika, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje pracodawcę - przedsiębiorcę z branży budowlanej.

10 maja 2018 r. – w kolejnej lokalizacji terenowych naszego największego Klienta z branży rolno–spożywczej mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. rozliczania czasu pracy.

10 maja 2018 r. - dla naszego Klienta – jednego z czołowych producentów systemów zamocowań dla branży budowlanej, mec. Anna Kamińska poprowadzi szkolenie i warsztaty dla pracowników działu HR dotyczące ochrony danych osobowych pracowników i niezbędnych zmian, jakie wymuszone zostaną wraz z początkiem stosowania RODO.

2 maja 2018 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazały się dwa artykuły Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. możliwości weryfikowania przez ZUS wysokości wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę (artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ).

30 kwietnia 2018 r. – w związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), mec. Anna Kamińska wspiera klienta Kancelarii działającego w branży IT w procesie diagnozowania ryzyk dla ochrony danych osobowych pracowników.

26 kwietnia 2018 r. – na zlecenie naszego nowego Klienta – polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego Koncernu będącego producentem urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, posiadającego 12 zakładów produkcyjnych w Szwecji, Finlandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Kanadzie, USA i Indiach oraz globalną sieć sprzedaży we własnych biurach w 16 krajach i przedstawicielstwa handlowe w ponad 20 krajach - SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy świadczy doradztwo prawne oraz opracowuje komplet dokumentacji związanej z odwołaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z Członkiem Zarządu Spółki.

25 - 26 kwietnia 2018 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera nowego Klienta – przedsiębiorcę z branży spożywczej – w negocjacjach ugodowych z byłym pracownikiem naszego Klienta dot. rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

25 kwietnia 2018 r. – sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Okręgowym w P. nasza Kancelaria, reprezentując przedsiębiorcę działającego w branży motoryzacyjnej, wygrywa prawomocnie w II instancji sprawę z powództwa byłego pracownika o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz świadczeń związanych z podróżami służbowymi.

25 kwietnia 2018 r. – przed Sądem Okręgowym w P. SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje Klienta z branży motoryzacyjnej w sprawie z powództwa byłego pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i należności z tytułu podróży służbowych.

24 kwietnia 2018 r. – wraz z naszym Klientem – firmą doradczą zatrudniającą ponad 1200 ekspertów w 27 biurach na terenie 11 krajów Europy – rozpoczynamy wsparcie hiszpańskiego koncernu deweloperskiego w zakresie dot. m.in. optymalizacji czasu pracy i form zatrudnienia pracowników.

24 - 25 kwietnia 2018 r. – dla naszego nowego Klienta prowadzącego działalność w zakresie zrównoważonej produkcji żywności w ramach międzynarodowej korporacji, mec. Anna Kamińska oraz mec. Małgorzata Łukowiak poprowadzą szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych i niezbędnych zmian, jakie w tym zakresie wymuszone zostaną wraz z początkiem stosowania RODO.

23 kwietnia 2018 r.mec. Anna Kamińska i doradca podatkowy Jarosław Augustyn wspierają Klienta kancelarii SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy, dużą spółkę z branży handlowej, w wypracowaniu optymalnego modelu ubezpieczeń społecznych dla członków Zarządu oraz jego wdrożeniu w praktyce.

23 kwietnia 2018 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera Klienta – koncern z branży farmaceutycznej - w procesie wytoczonym przez byłą pracownicę o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, podejmując się przygotowania odpowiedzi na pozew i dalszej reprezentacji Klienta przed Sądem Rejonowym w P.

18 kwietnia 2018 r. – w jednej z lokalizacji terenowych naszego największego Klienta z branży rolno–spożywczej Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. czasu pracy.

18 kwietnia 2018 r. – kolejna rozprawa przed Sądem II instancji, w której mec. Anna Kamińska reprezentuje naszego Klienta – spółkę działającą w branży szkoleniowej, w sporze z ZUS, który kwestionuje ważność zawartej umowy o pracę jako podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

17 kwietnia 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

16 kwietnia 2018 r.mec. Anna Kamińska z SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wraz z Kancelarią Prawa Autorskiego Małgorzaty Łukowiak rozpoczynają pracę nad przygotowaniem naszego Klienta – spółki zatrudniającej ponad 200 pracowników, działającej w branży meblarskiej, do dostosowania się do wymagań ochrony danych osobowych wynikających z tzw. RODO.

13 kwietnia 2018 r. – w jednej z lokalizacji terenowych naszego największego Klienta z branży rolno–spożywczej Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. czasu pracy.

12 kwietnia 2018 r.Mec. Anna Kamińska prelegentką na Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy w Warszawie. Przedmiotem wystąpienia mec. Kamińskiej będą wybrane aspekty pracy w niedziele i święta. Program całego Kongresu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

12 kwietnia 2018 r. – przed Sądem Okręgowym w B. odbędzie się rozprawa odwoławcza w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

10 kwietnia 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie z zakresu czasu pracy dla naszego Klienta – niemieckiego koncernu informatycznego zajmującego się w głównej mierze dostarczaniem klientom rozwiązań w obszarze SAP.

9 kwietnia 2018 r. – na zlecenie naszego Klienta – spółki działającej w branży energii ze źródeł odnawialnych – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna prace mające na celu dostosowanie zasad ochrony danych osobowych do wymogów wynikających z tzw. RODO.

7 kwietnia 2018 r.mec. Anna Kamińska wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu.

6 kwietnia 2018 r.– aby móc udzielać Państwu najświeższych i najdokładniejszych informacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, mec. Anna Kamińska weźmie udział w kongresie dot. RODO i jego stosowania, podczas którego zaprezentowane zostaną stanowiska niezależnych podmiotów, które sektorowo wspierają stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

6 kwietnia 2018 r. – na zlecenie naszego Klienta – spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu - wiodącego producenta łóżek i materacy w Europie i Azji działającego w ponad 40 krajach i zatrudniającego ok. 7.000 pracowników – mec. Michał Szuszczyński przeprowadzi szkolenie w zakresie współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym.

5 kwietnia 2018 r.– kolejna rozprawa, podczas której mec. Anna Kamińska reprezentuje Klienta kancelarii SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy – dystrybutora artykułów sportowych, w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który kwestionuje ważność zawartej umowy o pracę.

29 marca 2018 r. – na zaproszenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Agencji Informacyjnej Newseria.pl Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w nagraniu audycji dot. projektów nowych kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

28 marca 2018 r. – w kolejnej lokalizacji terenowej jednego z naszych największych Klientów z branży rolno–spożywczej Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. umów cywilnoprawnych, czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji, rozwiązywania umów o pracę oraz odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej pracowników.

26 marca 2018 r. – jeden z największych sukcesów procesowych SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy! Po blisko 4 – letnim procesie Kancelaria wygrywa prawomocnie w instancji odwoławczej proces wytoczony jednemu z naszych największych Klientów przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją. Pomimo faktu, iż pracownik został zwolniony w okresie ochrony przedemerytalnej rozpatrujący sprawę sąd odwoławczy podzielił argumentację przedstawianą przez Kancelarię w toku procesu i potwierdził prawidłowość i zgodność z przepisami prawa pracy ww. rozwiązania umowy o pracę.

23 marca 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie z zakresu czasu pracy dla naszego nowego Klienta – niemieckiego koncernu informatycznego zajmującego się w głównej mierze dostarczaniem klientom rozwiązań w obszarze SAP.

22 marca 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński wspiera naszego Klienta – polską spółkę międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej posiadającego centra handlowe i produkcyjne w 29 krajach świata oraz zatrudniającego łącznie ponad 152 tys. pracowników – w dalszych negocjacjach płacowych ze związkiem zawodowym.

21 marca 2018 r. – w kolejnej lokalizacji terenowej jednego z naszych największych Klientów z branży rolno–spożywczej Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. umów cywilnoprawnych, czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji, rozwiązywania umów o pracę oraz odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej pracowników.

19 marca 2018 r. – dla naszego Klienta z branży doradczej i konsultingowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy opracowuje opinię prawną oraz pozostałą dokumentację związaną z wprowadzeniem w zakładzie pracy dodatku z tytułu zatrudnienia w systemie pracy zmianowej.

16 marca 2018 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy organizuje dla swoich klientów seminarium "PRAWO PRACY 2017 – PODSUMOWANIE ORAZ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 ROKU". W trakcie seminarium omówione zostaną najważniejsze orzeczenia sądowe, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydane w 2017 roku oraz nowe regulacje wchodzące w życie w 2018 r.

15 marca 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński wspiera naszego Klienta – polską spółkę międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej posiadającego centra handlowe i produkcyjne w 29 krajach świata oraz zatrudniającego łącznie ponad 152 tys. pracowników – w negocjacjach płacowych ze związkiem zawodowym.

14 marca 2018 r. – w kolejnej lokalizacji terenowej jednego z naszych największych Klientów z branży rolno–spożywczej Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. umów cywilnoprawnych, czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji, rozwiązywania umów o pracę oraz odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej pracowników.

12 marca 2018 r. – przed Sądem Okręgowym w P. odbyła się rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

8 marca 2018 r. – kolejny termin rozprawy przed Sądem Rejonowym w G. w sprawie z powództwa pracownika zwolnionego dyscyplinarnie z pracy przeciwko klientowi SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy - przedsiębiorcy z branży metalurgicznej.

5 – 9 marca 2018 r. – wspólnie z naszym klientem działającym w branży energii odnawialnej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wypracowuje najkorzystniejszy i najbezpieczniejszy dla spółki prawny model i warunki współpracy z osobami świadczącymi na rzecz tej spółki usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (tzw. samozatrudnieni).

5 marca 2018 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna wsparcie nowego Klienta – producenta pasz i pokarmów dla zwierząt – w działaniach dotyczących wypadku przy pracy, w tym w zakresie analizy zakresu możliwej odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz prawnokarnej związanej z wypadkiem, a także sporządzania dokumentów związanych z wypadkiem przy pracy.

5 marca 2018 r. – przed Sądem Okręgowym w P. rozpoczyna się proces, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży budowlanej w sprawie o roszczenia uzupełniające z tytułu śmiertelnego wypadku pracownika przeciwko rodzinie pracownika.

1 marca 2018 r. - kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w P. w procesie, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w zakresie roszczenia byłego pracownika o zasądzenie na jego rzecz uzupełniających roszczeń związanych z wypadkiem przy pracy.

1 marca 2018 r. - kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swoją Klientkę w toku postępowania sądowego przeciwko ZUS w sprawie roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia organu rentowego w wypłacie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

22 lutego 2018 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Ż. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rreprezentuje polski oddział międzynarodowego koncernu farmaceutycznego, w sprawie z powództwa byłego pracownika – działacza związkowego – z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie natychmiastowym z powołaniem na art. 52 kp.

15 lutego 2018 r. - aby świadczyć pomoc prawną na rzecz naszych Klientów według najwyższych standardów, sami uczymy się od najlepszych! W dniu 15 lutego 2018 r. starszy prawnik naszej Kancelarii - Pani apl. radc. Anna Kluj bierze udział w warszawskim szkoleniu dotyczącym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, organizowanym przez kancelarię prawa pracy Raczkowski Paruch. Przedmiotem szkolenia są zasady tworzenia i funkcjonowania zfśs oraz praktyczne aspekty wydatkowania środków z zfśs. Program seminarium możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

8 lutego 2018 r.mec. Anna Kamińska z SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy współprowadzącą warszawskiej edycji szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, pt. „Ochrona danych osobowych dla HR. Wpływ RODO na przepisy prawa pracy i działania w obszarze HR”, organizowanego przez Llidero.

1 lutego 2018 r.mec. Anna Kamińska z SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy współprowadzącą szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, organizowane przez Llidero w Poznaniu pt. „Ochrona danych osobowych dla HR. Wpływ RODO na przepisy prawa pracy i działania w obszarze HR”.

26 stycznia 2018 r.Szuszczyński Kancerlaria Prawa Pracy z sukcesem wspiera naszego nowego Klienta - przedsiębiorcę z branży przemysłowo-metalurgicznej - w negocjacjach ugodowych w sprawie sądowej z powództwa pracownika o przywrócenie do pracy.

25 stycznia 2018 r.Mec. Anna Kamińska wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

24 stycznia 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi dla Klienta kancelarii - niemieckiego koncernu informatycznego zajmującego się w głównej mierze dostarczaniem klientom rozwiązań w obszarze SAP - kolejne szkolenie z zakresu czasu pracy.

24 stycznia 2018 r.Szuszczyński Kancerlaria Prawa Pracy z sukcesem wspiera Klienta (polską spółkę należącą do brytyjskiego koncernu meblowego) w negocjacjach ugodowych w sprawie sądowej z powództwa pracownika o odszkodowanie.

23 stycznia 2018 r. – pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera Klienta kancelarii - będącego dystrybutorem produktów jednej z największych marek odzieży dla sportowców - w sporze z ZUS, który kwestionuje pracowniczy charakter zatrudnienia w stosunku do zatrudnionego przez naszego Klienta pracownika.

18 stycznia 2018 r. – szkoleniem z zakresu czasu pracy SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy nawiązuje współpracę z nowym Klientem – niemieckim koncernem informatycznym zajmującym się w głównej mierze dostarczaniem klientom rozwiązań w obszarze SAP. Szkolenie poprowadzi Mec. Michał Szuszczyński.

15 stycznia 2018 r. – rozpoczynamy wsparcie naszego stałego Klienta – polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu sprzedającego maszyny rolnicze – w procesie z powództwa byłej pracownicy o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

15 stycznia 2018 r. – przed Sądem Rejonowym w Ś. SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje pracodawcę (przedsiębiorcę z branży budowlanej) w sprawie o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.

12 stycznia 2018 r. – szkoleniem z zakresu aktualnych zmian w zakresie prawa pracy SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

11 stycznia 2018 r. - SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera swojego Klienta, firmę działającą na rynku e-commerce, przy wdrażaniu nowych zasad premiowania oraz korzystania przez pracowników z firmowej floty samochodowej.

10 stycznia 2018 r. – wraz z naszym Klientem – polską spółką działającą w branży energetycznej – prowadzimy prace związane z wprowadzeniem regulaminu pracy oraz stworzeniem regulacji dotyczących zasad korzystania z narzędzi pracy przez pracowników.

10 stycznia 2018 r. – początek współpracy naszej Kancelarii z nowym Klientem – polską spółką działającą w branży rachunkowo – księgowej. Naszą współpracę zaczynamy od doradztwa w zakresie optymalizacji czasu pracy pracowników. Witamy w gronie Klientów Kancelarii!

8 stycznia 2018 r. – początek współpracy naszej Kancelarii z nowym Klientem – producentem i sprzedawcą maszyn i obrabiarek przemysłowych. Pierwszym zleceniem powierzonym naszej Kancelarii jest wsparcie w sporze z byłym pracownikiem w zakresie rozliczenia prowizji od sprzedaży. Witamy w gronie Klientów Kancelarii!

5 stycznia 2018 r.Mec. Michał Szuszczyński wraz z doradcą podatkowym Jarosławem Augustynem przygotowali oraz przedstawili Zarządowi stałego Klienta naszej Kancelarii - korporacji ubezpieczeniowej posiadającej 12 oddziałów oraz 40 przedstawicielstw i agencji generalnych, oferującej ubezpieczenia dla rolników, klientów indywidualnych, przedsiębiorców i kredytobiorców – prezentację związaną ze zniesieniem, z dniem 01.01.2019 r., limitów składek ZUS. W ramach ww. spotkania przedstawione zostały zarówno aspekty wynikające z brzmienia nowych przepisów, jak i możliwe kroki w przedmiocie optymalizacji uiszczania ww. obciążeń publicznoprawnych.

2 stycznia 2018 r.Kancelaria rozpoczęła współpracę z nowym Klientem reprezentującym działalność oświatową. W ramach współpracy Kancelaria podjęła pracę nad regulacją zagadnień związanych z korzystaniem przez pracowników z mienia stanowiącego własność pracodawcy oraz z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

19 grudnia 2017 r. – szkoleniem z zakresu urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

18 grudnia 2017 r. – przed Sądem Rejonowym w P. SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy z sukcesem reprezentuje jednego ze swoich Klientów – przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w sprawie, w której były pracownik domaga się przyznania świadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS.

14 grudnia 2017 r. – w kolejnej lokalizacji terenowej jednego z naszych największych Klientów z branży rolno–spożywczej Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. umów cywilnoprawnych, czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji, rozwiązywania umów o pracę oraz odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej pracowników.

13 grudnia 2017 r. – początek procesu przejęcia przez jednego z naszych największych Klientów z branży rolno–spożywczej części zakładu pracy innego przedsiębiorcy w trybie art. 23(1) kodeksu pracy. W toku ww. przedsięwzięcia nasza Kancelaria odpowiedzialna jest m.in. za przygotowanie całości dokumentacji związanej z procesem przejęcia.

11 grudnia 2017 r. – sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. nasza Kancelaria, reprezentując przedsiębiorcę działającego w branży motoryzacyjnej, wygrywa w I instancji sprawę z powództwa byłego pracownika o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz świadczeń związanych z podróżami służbowymi.

7 grudnia 2017 r. – nasza Kancelaria rozpoczyna współpracę z polską spółką międzynarodowego koncernu z branży transportowej z siedzibą w Holandii. Serdecznie witamy w gronie Klientów Kancelarii!

6 grudnia 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

4 grudnia 2017 r. – w biuletynie firmy doradczej BDO ukazała się relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy HR 2017, który w dniach 16-18 października br. odbył się w warszawskim hotelu Mariott. Podczas Kongresu swoją prelekcję wygłosił m.in. Mec. Michał Szuszczyński. Przedmiotem wystąpienia Pana Mecenasa były wybrane aspekty związane z zatrudnianiem oraz rozliczaniem czasu pracy pracowników zadaniowych. Relację z Kongresu możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

30 listopada 2017 r. – w kolejnej lokalizacji terenowej jednego z naszych największych Klientów z branży rolno–spożywczej Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. umów cywilnoprawnych, czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji, rozwiązywania umów o pracę oraz odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej pracowników.

29 listopada 2017 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy oraz Kancelaria Prawa Autorskiego Małgorzata Łukowiak-Verschelden wspólnie organizują seminarium pt.: "OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH DZIAŁÓW HR W KONTEKŚCIE NOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)". W trakcie seminarium omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych w kontekście wejścia w życie RODO (w dniu 25 maja 2018 r.) oraz wskazane zostaną praktyczne konsekwencje tych zmian dla wszystkich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracodawców zobowiązanych do ochrony danych osobowych pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt z sekretariatem Kancelarii. Serdecznie zapraszamy!

27 listopada 2017 r. – kolejna rozprawa w procesie w Sądzie Rejonowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w sprawie z powództwa byłego pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

24 listopada 2017 r. – początek procesu w Sądzie Rejonowym w Ż., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentować będzie polską spółkę międzynarodowego koncernu stanowiącego grupę przedsiębiorstw medycznych dostarczających produkty i usługi do dializ, szpitali i pacjentów. Sprawa dotyczy roszczenia byłego pracownika związanego z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy w okresie sprawowania mandatu społecznego inspektora pracy.

21 listopada 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

16 listopada 2017 r. – początek procesu w Sądzie Rejonowym w G., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentować będzie polską spółkę międzynarodowego koncernu z branży metalurgicznej w sprawie roszczenia byłego pracownika związanego z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.

16 listopada 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy w Poznaniu. Przedmiotem wystąpienia Mec. Szuszczyńskiego będą wybrane aspekty związane z rozliczaniem czasu pracy pracowników zadaniowych. Program całego Kongresu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

15 listopada 2017 r. – szkoleniem z zakresu rozwiązywania umów o pracę (cz. II.) SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

14 listopada 2017 r. – w kolejnej lokalizacji terenowej jednego z naszych największych Klientów z branży rolno–spożywczej Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla kadry kierowniczej dot. umów cywilnoprawnych, czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji, rozwiązywania umów o pracę oraz odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej pracowników.

13 listopada 2017 r. – w ramach rozpoczętej współpracy z nowym Klientem naszej Kancelarii – koncernem z branży energii odnawialnej – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy zapewniać będzie kompleksowe wsparcie prawne w toku postępowania kontrolnego związanego z kwestionowaniem przez ZUS prawidłowości zawierania i kwalifikacji prawnej ponad 130 umów cywilnoprawnych łączących naszego Klienta z podwykonawcami.

9 listopada 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi dla kadry kierowniczej jednego z naszych największych Klientów z branży rolno–spożywczej pierwszą część szkolenia dot. umów cywilnoprawnych, czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji, rozwiązywania umów o pracę oraz odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej pracowników.

8 listopada 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w B. w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

30 października 2017 r. – aby świadczyć na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie prawa pracy według najwyższych standardów, sami również się szkolimy. 30 października 2017 r. aplikantka radcowska Anna Górna-Nowak weźmie udział w seminarium dot. zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zorganizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

26 października 2017 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. nasza Kancelaria, reprezentując znaną, ogólnopolską sieć klubów fitness – wygrywa w I instancji sprawę z powództwa trenera personalnego o ustalenie, iż łącząca go z naszym Klientem cywilnoprawna umowa o współpracy była „ukrytą” umową o pracę. Z sukcesu tego cieszymy się wraz z naszym Klientem tym bardziej, iż mimo faktu, że w sprawie zawnioskowanych zostało ponad 20 świadków, rozpoznający sprawę Sąd zdecydował się na wydanie wyroku już po pierwszym, wstępnym przesłuchaniu powódki oraz pozwanej i (jak wynikało z ustnego uzasadnienia wyroku) na podstawie tego przesłuchania oraz argumentów i dowodów przedstawionych przez naszą Kancelarię w odpowiedzi na pozew, w całości oddalił pozew, co powoduje uniknięcie przez naszego Klienta długotrwałego i kosztownego procesu. Nadto wyrok ten z pewnością będzie stanowił precedens w zakresie kwalifikacji prawnej charakteru współpracy trenerów personalnych z zatrudniającymi ich klubami, których liczba w Polsce znacząco i systematycznie wzrasta.

26 października 2017 r. – kolejna rozprawa w procesie sądowym w P., w ramach którego nasza Kancelaria reprezentuje ogólnopolską sieć klubów fitness w sprawie z powództwa byłej współpracownicy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

25 października 2017 r. – szkoleniem z zakresu funkcjonowania w zakładzie pracy związków zawodowych SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera nowego Klienta Kancelarii – polską spółkę międzynarodowego koncernu z branży papierniczej.

25 października 2017 r. – pierwsze spotkanie naszego stałego Klienta – polskiego oddziału międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej – z działającą w zakładzie pracy organizacją związkową w ramach rozpoczętego sporu zbiorowego. W sporze tym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy zapewnia naszemu Klientowi wsparcie prawne w negocjacjach ze stroną związkową oraz w opracowywaniu stosownej dokumentacji.

24 października 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

18 października 2017 r. – pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

16 – 17 października 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na najważniejszym wydarzeniu z zakresu prawa pracy w Polsce - Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy HR 2017 w warszawskim hotelu Mariott. Przedmiotem wystąpienia Mec. Szuszczyńskiego będą wybrane aspekty związane z zatrudnianiem oraz rozliczaniem czasu pracy pracowników zadaniowych. Program całego Kongresu oraz listę prelegentów możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

13 października 2017 r. – szkoleniem z zakresu rozwiązywania umów o pracę SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

11 października 2017 r. – aby świadczyć na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie prawa pracy według najwyższych standardów, sami uczymy się od najlepszych! 11 października 2017 r. aplikantka radcowska Anna Górna-Nowak weźmie udział w seminarium poświęconym regulaminom pracy i wynagradzania. Seminarium poprowadzi redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy, wykładowca na studiach podyplomowych i MBA oraz redaktor merytoryczny pierwszego internetowego komentarza do Kodeksu pracy, autor ponad 150 publikacji książkowych i artykułów w prasie fachowej na temat polskiego i europejskiego prawa pracy – Pan dr hab. Krzysztof Walczak.

6 października 2017 r. - SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera swojego stałego Klienta – polski oddział międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej – w rozpoczętym w tym dniu sporze zbiorowym z zakładową organizacją związkową.

6 października 2017 r. – w roku akademickim 2017/2018 Mec. Michał Szuszczyński ponownie został wykładowcą prawa pracy na Stacjonarnym Studium Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

4 października 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w B. w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

28 września 2017 r. – kolejna rozprawa w procesie w Sądzie Rejonowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje (jako zainteresowanego) przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w sprawie z wniosku byłego pracownika o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

26-31 września 2017 r.Kancelaria wspiera jednego ze swoich stałych Klientów - światowego lidera w branży producentów baterii akumulatorów przemysłowych dostarczającego na całym świecie systemy baterii stacjonarnych dla potrzeb energetyki, telekomunikacji, kolei i przemysłu – w postępowaniu kontrolnym wszczętym przez PIP m.in. w przedmiocie przestrzegania przepisów o czasie pracy.

20 września 2017 r. – aby świadczyć na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie prawa pracy według najwyższych standardów, sami uczymy się od najlepszych! 20 września 2017 r. Mec. Michał Szuszczyński wziął udział w seminarium poświęconym zagadnieniom związanym z rozliczaniem czasu pracy. Seminarium poprowadził jeden z największych autorytetów w Polsce z zakresu czasu pracy, wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – Pan Łukasz Prasołek.

19 września 2017 r. – przed Sądem Rejonowym w P. SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje na kolejnej rozprawie Klienta Kancelarii – pracodawcę z branży motoryzacyjnej – w sprawie o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.

15 września 2017 r. - na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się artykuł dotyczący czasu pracy maszynistów. W artykule wykorzystano wypowiedzi ekspertów prawa pracy, w tym wypowiedzi Mec. Michała Szuszczyńskiego. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

14 września 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w postępowaniu pojednawczym przed mediatorem, reprezentując Klienta naszej Kancelarii (spółki zajmującej się e-sprzedażą produkowanych przez światowe marki akcesoriów do urządzeń mobilnych) w sprawie z powództwa byłej pracownicy o uznanie wręczonego jej wypowiedzenia za niezgodne z przepisami prawa i przywrócenie do pracy.

13 września 2017 r. – szkoleniem z zakresu czasu pracy SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

12 września 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

8 września 2017 r. – rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem – dużym przedsiębiorcą zajmującym się m.in. produkcją artykułów wykończenia wnętrz. W ramach podejmowanej współpracy Kancelaria będzie odpowiadała w sposób kompleksowy za obszar indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, począwszy od prowadzenia prac związanych ze zmianą zasad wynagradzania pracowników. Witamy w gronie Klientów SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy!

7 września 2017 r. – sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. nasza Kancelaria, reprezentując przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – wygrywa w I instancji kolejną sprawę z powództwa byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi, które miały miejsce podczas wyjazdów zagranicznych.

6 września 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w B. w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

4 września 2017 r. – kolejny raz SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje pracodawcę z branży meblarskiej w sprawie o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy oraz związane z tym roszczenia o zadośćuczynienie i rentę, rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w P.

29 sierpnia 2017 r. – kolejna rozprawa w procesie sądowym w P., w ramach którego Kancelaria reprezentuje ogólnopolską sieć klubów fitness w sprawie z powództwa byłej współpracownicy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

24 sierpnia 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

21 sierpnia 2017 r. – kolejna rozprawa w procesie w Sądzie Rejonowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w sprawie z powództwa byłego pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

11 sierpnia 2017 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Okręgowym w P. Kancelaria, wygrywa proces toczący się pomiędzy naszym Klientem (dużym przedsiębiorcą z branży budowlanej) oraz ZUS. Sprawa dotyczyła kwalifikacji umów o dzieło zawieranych przez naszego Klienta jako umów o świadczenie usług oraz wydanej przez ZUS decyzji nakazującej odprowadzenie odpowiednich składek od ww. umów. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wskazana została na ponad 100.000,00 PLN. Sąd podzielił jednak argumentację Kancelarii wskazując, iż przyjmujący zamówienie zobowiązany był do wykonania zespołu czynności prowadzących do wytworzenia określonego, indywidualnego dzieła, zatem zawierane umowy niewątpliwie stanowiły umowy o dzieło. Sąd wskazał również, iż w związku z powyższym, podstawa wymiaru składek na odpowiednie ubezpieczenia nie istnieje.

31 lipca 2017 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazały się dwa artykuły Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. noszenia symboli religijnych w miejscu pracy (artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ) oraz zasad ustalania terminów wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych (artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ).

27-30 lipca 2017 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera giełdową spółkę wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu produkującego artykuły budowlane w postępowaniu związanym ze zgłoszeniem przez pracownicę stosowanych wobec niej praktyk mobbingowych.

26 lipca 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

20-21 lipca 2017 r. – na rzecz naszego nowego Klienta – dużego koncernu farmaceutycznego - SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy opracowuje ekspertyzę prawną w przedmiocie oceny stosowanych w Koncernie uregulowań i procedur związanych z czasem pracy.

20 lipca 2017 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. nasza Kancelaria, wygrywa proces, który został wytoczony naszemu Klientowi przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

17 lipca 2017 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy zapewnia pomoc prawną spółce w sporze z byłym pracownikiem, który domaga się od pracodawcy wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

15 – 31 lipca 2017 r. – wraz z pionem HR naszego stałego Klienta – polską spółką wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu sprzedającego maszyny rolnicze – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy opracowuje nową dokumentację w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy pracowników mobilnych.

6 lipca 2017 r. – sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. nasza Kancelaria, reprezentując przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – wygrywa w I instancji kolejną sprawę z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi, które miały miejsce podczas wyjazdów zagranicznych.

6 lipca 2017 r. - SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy z sukcesem wsparła swoją Klientkę w toku postępowania sądowego przeciwko ZUS w sprawie, w której organ rentowy uznał (bezpodstawnie) wynagrodzenie określone w umowie o pracę zawartej przez naszą Klientkę za zbyt wysokie i wydał decyzję w przedmiocie jego obniżenia dla celów składkowych. W wydanym przez Sąd wyroku decyzja ta została zmieniona zgodnie z roszczeniem Klientki.

5 lipca 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

29 czerwca 2017 r. – przed Sądem Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

28 czerwca 2017 r. – początek postępowania sądowego w Sądzie Okręgowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentować będzie dużego przedsiębiorcę z branży budowlanej w sporze z ZUS dotyczącym kwalifikacji umów o dzieło zawieranych przez naszego Klienta jako umów o świadczenie usług oraz wydaniem przez ZUS decyzji nakazującej „ozusowanie” tych umów.

27 czerwca 2017 r. – początek procesu sądowego w P., w ramach którego Kancelaria reprezentować będzie ogólnopolską sieć klubów fitness w sprawie z powództwa byłej współpracownicy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

26 czerwca 2017 r. – wraz z naszym Klientem – polską spółką wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego będącego światowym liderem zaopatrującym globalny przemysł motoryzacyjny w dynamiczne systemy i moduły zamykania oraz fotele samochodowe i zatrudniającego w 29 krajach ponad 130.000 pracowników – prowadzimy prace związane ze zmianą regulaminu wynagradzania m.in. w zakresie nowej „siatki” płac dla pracowników produkcyjnych.

26 czerwca 2017 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy zapewnia obsługę prawną spółce - będącej dystrybutorem produktów jednej z największych marek odzieży dla sportowców - w sporze z ZUS, który kwestionuje pracowniczy charakter zatrudnienia w stosunku do zatrudnionego przez naszego Klienta pracownika.

23 czerwca 2017 r. – naszemu Klientowi – spółce wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu produkującego maszyny rolnicze – zapewniamy wsparcie prawne w zakresie modyfikowania stosunków pracy pracowników w zakresie rodzaju i miejsca pracy, a także zmiany podmiotu będącego pracodawcą.

23 czerwca 2017 r. - na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się artykuł dotyczący komisji pojednawczych w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcami. W artykule wykorzystano wypowiedzi ekspertów prawa pracy, w tym wypowiedzi Mec. Michała Szuszczyńskiego. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

22 czerwca 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

13 czerwca 2017 r. – szkoleniem z zakresu wybranych obowiązków stron stosunku pracy, świadectw pracy, zakazu konkurencji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

13 czerwca 2017 r. – przed Sądem Rejonowym w Ś. odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie, w którym Kancelaria reprezentuje przedsiębiorcę z branży tytoniowej w sprawie z powództwa byłego pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

9 czerwca 2017 r. – przed Sądem Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

8 czerwca 2017 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy organizuje seminarium pt.: "NIEUZASADNIONE WYKORZYSTYWANIE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH PRZEZ PRACOWNIKÓW - zapobieganie i metody prewencji, kontrola, sankcje dyscyplinarne wobec pracowników, możliwości oddziaływania pracodawcy zarówno w przypadku krótkotrwałych i powtarzających się, jak i długotrwałych absencji chorobowych". Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt z sekretariatem Kancelarii. Serdecznie zapraszamy!

6 czerwca 2017 r. – na zaproszenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Mec. Anna Kamińska oraz Mec. Michał Szuszczyński wygłoszą prelekcje związane z problematyką wypadków przy pracy podczas największych w Polsce Targów BHP – Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle 2017. Szczegóły wydarzenia możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

30 maja 2017 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie z powództwa pracownika o zapłatę odprawy z tytułu rozwiązania umowy o prace za wypowiedzeniem, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego.

26 maja 2017 r. – na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się nowe wydanie naszego magazynu poświęconego zmianom przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

26 maja 2017 r. – szkoleniem z zakresu kar porządkowych oraz odpowiedzialności materialnej pracowników SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

24 maja 2017 r. – na rzecz nowego Klienta naszej Kancelarii – przedsiębiorcy z branży tytoniowej - SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy przygotowuje odpowiedź na pozew oraz podejmuje się dalszej reprezentacji w procesie w sprawie z powództwa byłego pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

23 maja 2017 r. – aby świadczyć na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie prawa pracy według najwyższych standardów, sami uczymy się od najlepszych! W dniu 23 maja 2017 r. starszy prawnik naszej Kancelarii – Pani apl. radc. Anna Kluj wzięła udział w warszawskim seminarium organizowanym przez prawnicze wydawnictwo CH BECK. Przedmiotem seminarium były wchodzące w życie z dniem 1 czerwca br. zmiany w zakresie zasad zatrudniania pracowników tymczasowych. Seminarium poprowadził jeden z najwybitniejszych ekspertów w Polsce w tej dziedzinie - Mec. dr Artur Chakowski. Program seminarium możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

23 maja 2017 r. – rozpoczęcie przez SZUSZCZYŃSKI Kancelarię Prawa Pracy doradztwa na rzecz naszego Klienta – jednej z największych w Polsce drukarni zajmującej się dostarczaniem etykiet dla branży przemysłowej i spożywczej – w zakresie optymalizacji formuły zatrudnienia grafików komputerowych.

22 maja 2017 r. – kolejna rozprawa w procesie w Sądzie Rejonowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w sprawie z powództwa byłego pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

17 maja 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na Ogólnopolskim Forum Kadry i Płace organizowanym w warszawskim hotelu Marriott. Program Forum możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

16 maja 2017 r. – w imieniu Klienta z branży budowlanej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy przygotowuje skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w związku z wydaniem przez PIP decyzji nakazującej sporządzenie przez Klienta protokołu powypadkowego.

16 maja 2017 r. – na zlecenie jednego z naszych Klientów, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie projektowania, produkcji, kompletacji dostaw oraz sprzedaży urządzeń technicznych i armatury, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy zajmuje się opracowaniem w zakładzie pracy procedur związanych z problematyką pracowniczych projektów wynalazczych.

16 maja 2017 r. – przed Sądem Okręgowym w P. SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje na kolejnej rozprawie Klienta Kancelarii – pracodawcę z branży meblarskiej – w sprawie o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy oraz związane z tym roszczenia o zadośćuczynienie i rentę.

16 maja 2017 r. - kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w P. w procesie, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w zakresie roszczenia byłego pracownika o zasądzenie na jego rzecz uzupełniających roszczeń związanych z wypadkiem przy pracy.

13 maja 2017 r. – na rzecz naszego stałego Klienta (największego w Wielkopolsce przedsiębiorstwa obsługującego różne gałęzie przemysłu w zakresie obróbki skrawaniem oraz wykonującego narzędzia i oprzyrządowanie technologiczne do produkcji) SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy opracowuje procedurę wyboru przedstawicieli załogi.

12 maja 2017 r. - początek procesu w Sądzie Rejonowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje nowego Klienta (przedsiębiorcę z branży księgowej) w sprawie z powództwa byłego pracownika o przywrócenie do pracy.

11 maja 2017 r. – na zlecenie nowego Klienta naszej Kancelarii (firmy działającej w branży logistycznej) SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy opracowuje zmiany do zawartych przez naszego Klienta umów o pracę oraz umów o współpracy w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych pracowników oraz zasad ich nabywania / przenoszenia na rzecz pracodawcy.

9-15 maja 2017 r. – na zlecenie naszego Klienta (przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, produkcji, kompletacji dostaw oraz sprzedaży urządzeń technicznych i armatury, na potrzeby instalacji komunalnych i przemysłowych) SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy realizuje projekt związany ze zmianą formuły prawnej współpracy z kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem.

9-11 maja 2017 r. – na zlecenie nowego Klienta naszej Kancelarii (kobiecego klubu ekstraklasy jednej z olimpijskich dyscyplin drużynowych) SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy sporządza ekspertyzę prawną dot. możliwości rozwiązania kontraktów o współpracy zawartych przez naszego Klienta.

7 maja 2017 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych. Publikację możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

5 maja 2017 r. – na stronie branżowego portalu Cargonews.pl ukazał się wywiad dot. prawa pracowników kierowców do podejmowania dodatkowego zatrudnienia w okresie urlopu wypoczynkowego. Na pytania Redakcji odpowiadali Mec. Michał Szuszczyński oraz aplikantka radcowska Sylwia Jaworska. Wywiad możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

27 kwietnia 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi seminarium dla firm zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców LEWIATAN dot. zmian w prawie pracy w 2017 roku.

26 kwietnia 2017 r. – na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się nowe wydanie naszego magazynu poświęconego zmianom wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

26 kwietnia 2017 r. – przed Sądem Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

25 kwietnia 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy HR we Wrocławiu. Przedmiotem wystąpienia Mec. Szuszczyńskiego będą wybrane aspekty związane z umowami terminowymi oraz minimalnymi stawkami godzinowymi w umowach cywilnoprawnych. Program całego Kongresu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

20 kwietnia 2017 r. - kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w P. w procesie, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w zakresie roszczenia byłego pracownika o zasądzenie na jego rzecz uzupełniających roszczeń związanych z wypadkiem przy pracy.

12 kwietnia 2017 r. – szkoleniem z zakresu świadczeń płacowych dla pracowników SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

11 kwietnia 2017 r. – na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się wywiad z Mec. Michałem Szuszczyńskim dot. zakazu noszenia w miejscu pracy symboli religijnych. Treść wywiadu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

3-7 kwietnia 2017 r. – na zlecenie nowego Klienta naszej Kancelarii (spółki zajmującej się e-sprzedażą produkowanych przez światowe marki akcesoriów do urządzeń mobilnych) SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna reprezentację procesową w sprawie z powództwa byłej pracownicy o uznanie wręczonego jej wypowiedzenia za niezgodne z przepisami prawa i przywrócenie do pracy.

3-7 kwietnia 2017 r. – na zlecenie nowego Klienta naszej Kancelarii (jednej z największych w Polsce sieci klubów fitness) SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna reprezentację procesową w sprawie z powództwa byłej współpracownicy o ustalenie, iż łącząca ją z naszym Klientem umowa cywilnoprawna była umowę o pracę w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy.

6 kwietnia 2017 r.Mec. Anna Kamińska wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

5 kwietnia 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

4 kwietnia 2017 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. obowiązków pracownika związanych z zachowaniem poufności. Publikację możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

3 kwietnia 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na Walnym Zgromadzeniu członków WZP LEWIATAN. Podczas swojego wystąpienia (które będzie miało miejsce po wykładzie wygłoszonym przez Panią dr Henrykę Bochniarz) Mec. Szuszczyński przedstawi wybrane aspekty związane z zatrudnianiem członków zarządów spółek kapitałowych.

30 marca 2017 r. – początek procesu w Sądzie Rejonowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentować będzie przedsiębiorcę z branży budowlanej w zakresie roszczenia byłego pracownika związanego z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.

29 marca 2017 r. – na zaproszenie Urzędu Miasta i Gminy Czempiń, w ramach III Forum Przedsiębiorczości Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi seminarium związane z minimalnymi stawkami godzinowymi w umowach cywilnoprawnych. Zaproszenie na seminarium możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

28 marca 2017 r. – na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się nowe wydanie naszego magazynu poświęconego zagadnieniom z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

27-31 marca 2017 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wspiera swojego Klienta we wprowadzeniu w zakładzie pracy kompleksowych regulacji dotyczących telepracy, umożliwiającej zdalne wykonywanie przez pracowników pracy w miejscu zamieszkania.

27-31 marca 2017 r. – w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nasz Klient wdraża w swoim zakładzie pracy kursy zawodowe oraz staże dla osób nieaktywnych zawodowo. W ramach realizacji projektu SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy zadbała o sformułowanie zapisów w umowie projektowej w sposób chroniący interesy Klienta ma gruncie przepisów prawa pracy.

24 marca 2017 r. – przed Sądem Okręgowym w P. odbędzie się rozprawa odwoławcza w sprawie z powództwa byłej pracownicy zwolnionej z pracy przez naszego Klienta (giełdową spółkę z branży wykończenia wnętrz) z powodu częstych i powtarzających się nieobecności w pracy oraz niskich wyników wydajności w pracy.

23 marca 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy HR w Bydgoszczy. Przedmiotem wystąpienia Mec. Szuszczyńskiego będą wybrane aspekty związane z minimalnymi stawkami godzinowymi w umowach cywilnoprawnych. Program całego Kongresu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

22 marca 2017 r. - na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dotyczący minimalnych stawek godzinowych w umowach cywilnoprawnych. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

16 marca 2017 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w postępowaniu sądowym, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika, będącego zawodowym kierowcą, o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

13 – 17 marca 2017 r. – na zlecenie jednego ze stałych Klientów Kancelarii – polskiej spółki międzynarodowego koncernu zajmującego się hurtową sprzedażą części do maszyn rolniczych i budowlanych – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy przygotowuje projekt regulaminu pracy dla Organizacji.

10 marca 2017 r. – szkoleniem z zakresu zmian w prawie pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia br. SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy kontynuuje cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych największych Klientów – właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

9 marca 2017 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w postępowaniu sądowym, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłych pracowników – zawodowych kierowców – o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

9 marca 2017 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie z odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie projektowania, produkcji, kompletacji dostaw oraz sprzedaży urządzeń technicznych i armatury, na potrzeby instalacji komunalnych i przemysłowych.

8-10 marca 2017 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy udziela bieżącego wsparcia swojemu Klientowi – firmie z branży elektroinstalacyjnej – w toku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wszczętej zgłoszeniem byłego pracownika. Zakresem kontroli objęte są kwestie formalne (prawidłowość prowadzonej dokumentacji pracowniczej), jak i sprawy z zakresu BHP oraz naliczania wynagrodzeń.

7 marca 2017 r. – kolejny w 2017 roku sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym Ś. nasza Kancelaria wygrywa proces, w którym zwolniony dyscyplinarnie pracownik zadaniowy domagał się odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W procesie tym nasza Kancelaria reprezentowała polską giełdową spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

7 marca 2017 r. – kolejna rozprawa przed Sądem Okręgowym w P. w sprawie o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy oraz związane z tym roszczenia o zadośćuczynienie i rentę, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje pracodawcę z branży meblarskiej.

2 marca 2017 r. – przed Sądem Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

1 marca 2017 r. – na zlecenie naszego nowego, zagranicznego Klienta – spółki działającej w branży chemicznej, budowlanej i portowej – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy przygotowuje dokumentację chroniącą interesy pracodawcy w ramach zakazu konkurencji i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

28 lutego 2017 r. – aby świadczyć na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie prawa pracy wg najwyższych standardów, sami uczymy się od najlepszych! 28 lutego 2017 r. aplikantka radcowska Anna Górna-Nowak wzięła udział w warszawskim seminarium dot. wybranych aspektów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników mobilnych.

28 lutego 2017 r. – współpracując z wiodącą poznańską kancelarią zajmującą się prawem spółek handlowych, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy analizuje prawny scenariusz połączenia spółek, w którym zakład pracy spółki przejmowanej ma w trybie art. 23[1] kp przejść na innego pracodawcę, którym będzie utworzony specjalnie w tym celu nowy oddział spółki przejmującej. Analiza obejmuje także zagadnienia związane z podatkowymi oraz zus-owskimi aspektami połączenia pracodawców oraz wpływem tego połączenia na działalność funkcjonujących u przejmowanego pracodawcy związków zawodowych i utworzonego przez tego pracodawcę funduszu świadczeń socjalnych.

27 lutego 2017 r. – sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Apelacyjnym w P. nasza Kancelaria, reprezentując spółkę wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu – wiodącego producenta łóżek i materacy w Europie i Azji, wygrywa prawomocnie w II instancji proces, w którym były pracownik, będący społecznym inspektorem pracy, domagał się uznania wręczonego mu wypowiedzenia za niezgodne z przepisami prawa i przywrócenia go do pracy.

24 lutego 2017 r. – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy organizuje dla swoich Klientów seminarium "PRAWO PRACY 2016 – PODSUMOWANIE ORAZ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 ROKU". W trakcie seminarium omówione zostaną najważniejsze orzeczenia sądowe, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydane w 2016 roku oraz nowe regulacje wchodzące w życie w 2017 r.

23 lutego 2017 r. - kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Ś. w sprawie z powództwa pracownika zadaniowego, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym. Przedmiotem roszczenia pracownika jest odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. W procesie tym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską giełdową spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

21 lutego 2017 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbyło się posiedzenie ugodowe, w ramach którego nasz Klient (największe w Wielkopolsce przedsiębiorstwo obsługujące różne gałęzie przemysłu w zakresie obróbki skrawaniem oraz wykonujące narzędzia i oprzyrządowanie technologiczne do produkcji) został zawezwany do próby ugodowej w zakresie roszczeń podnoszonych przez pracownika m.in. z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz premii kwartalnej.

17 lutego 2017 r.Mec. Anna Kamińska poprowadziła seminarium dla przedsiębiorców poświęcone obowiązującym od dnia 1 stycznia br. zmianom w zakresie minimalnej stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych.

17 lutego 2017 r. – sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. nasza Kancelaria, reprezentując autoryzowanego dealera wielu marek samochodowych, wygrywa proces, w którym były pracownik domagał się kilkudziesięciotysięcznej kary umownej zastrzeżonej w umowie o pracę na wypadek rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

17 lutego 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi seminarium dla firm zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców LEWIATAN dot. zmian w prawie pracy w 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania minimalnych stawek godzinowych w umowach cywilnoprawnych.

16 lutego 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

14 lutego 2017 r. – na zlecenie dużego podmiotu z branży meblarskiej działającego na rynku polskim oraz europejskim rozpoczynamy kompleksowe doradztwo w obszarze prawa pracy w procesie przejścia pracowników do innej spółki z tej samej grupy kapitałowej w trybie art. 23(1) kodeksu pracy.

14 lutego 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego. Sprawa dotyczy roszczenia pracownika o ustalenie zdarzenia z jego udziałem za wypadek przy pracy.

13 lutego 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w sprawie z powództwa byłego pracownika, który domaga się zasądzenia wynagrodzenia za nadgodziny.

10 lutego 2017 r. – szkoleniem z zakresu m.in. badań lekarskich pracowników oraz zatrudniania emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, studentów, praktykantów i stażystów SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna cykl 10 comiesięcznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla Pionu HR jednego z naszych dużych Klientów - właściciela największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i lidera tego segmentu sprzedaży posiadającego ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce.

9 lutego 2017 r. – na zaproszenie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu aplikantka radcowska Anna Kluj poprowadzi szkolenie z zakresu stawek minimalnych w umowach cywilnoprawnych.

8 lutego 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie, w ramach którego Kancelaria reprezentuje autoryzowanego dealera wielu marek samochodowych, w którym były pracownik Spółki domaga się kilkudziesięciotysięcznej kary umownej zastrzeżonej w umowie o pracę na wypadek rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzenie w związku z uchyleniem się od złożonego wcześniej oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.

6 lutego 2017 r. – rozpoczynamy współpracę w zakresie prawa pracy z polską spółką światowego koncernu z siedzibą w Niemczech, który świadczy usługi w zakresie utrzymania czystości dla ponad 20 milionów mieszkańców w 29 krajach świata zatrudniając ponad 22 tys. pracowników oraz zbierając, przetwarzając i sprzedając ok. 25 milionów ton surowców rocznie. Serdecznie witamy w gronie Klientów naszej Kancelarii!

1 lutego 2017 r. - do grona prawników naszej Kancelarii dołączyła Pani Mecenas Agata Dasiewicz jako prawnik of Counsel, która będzie kierować w naszej Kancelarii praktyką prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Pani Mecenas jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Universität Potsdam (Niemcy) w ramach programu LLP ERASMUS, jak również doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mecenas Agata Dasiewicz praktykę zawodową zdobywała w renomowanych poznańskich kancelariach. Pani Mecenas specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, doradzając pracodawcom w tej materii w ich bieżącej działalności gospodarczej, jak również w procesach restrukturyzacji. Serdecznie witamy Panią Mecenas w zespole naszej Kancelarii!

26 stycznia 2017 r. – aby świadczyć na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie prawa pracy wg najwyższych standardów, sami uczymy się od najlepszych! 26 stycznia 2017 r. Mec. Michał Szuszczyński wziął udział w seminarium organizowanym przez najlepszą w Polsce kancelarię prawa pracy Raczkowski Paruch. Przedmiotem seminarium było omówienie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy wydanych w 2016 roku. Certyfikat udziału w szkoleniu możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

25 stycznia 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w B. w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

18 stycznia 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadził zielonogórskie seminarium poświęcone obowiązującym od dnia 1 stycznia br. zmianom w zakresie minimalnej stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych. Szczegółowy program seminarium możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

17 stycznia 2017 r. - Mec. Michał Szuszczyński ponownie wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

16 stycznia 2017 r. – sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Okręgowym w P. nasza Kancelaria, reprezentując jednego z największych dystrybutorów materiałów budowlanych w Wielkopolsce w sprawie z powództwa byłej pracownicy o mobbing oraz molestowanie seksualne, wygrywa proces, w którym była pracownica domagała się od naszego Klienta kilkusettysięcznego odszkodowania.

13 stycznia 2017 r. – sukcesy procesowe SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. nasza Kancelaria, reprezentując przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – wygrywa w I instancji dwie sprawy z powództw byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi, które miały miejsce podczas wyjazdów zagranicznych.

11 stycznia 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi bydgoskie seminarium poświęcone obowiązującym od dnia 1 stycznia br. zmianom w zakresie minimalnej stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych. Szczegółowy program seminarium możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

10 stycznia 2017 r. – na zlecenie naszego Klienta – międzynarodowego koncernu z branży farmaceutycznej – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wraz ze współpracującą kancelarią podatkową rozpoczyna realizację projektu mającego na celu zoptymalizowanie form zatrudnienia kadry zarządzającej.

5 stycznia 2017 r.Mec. Michał Szuszczyński udzielił wywiadu dla Telewizji TVN24 w przedmiocie pracy w godzinach nadliczbowych oraz zagadnienia dotyczącego odbierania „po godzinach” maili i telefonów służbowych od przełożonych.

4 stycznia 2017 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

3 stycznia 2017 r. – na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się nowe wydanie naszego magazynu poświęconego zmianom kodeksu pracy, które weszły w życie z dniem 01.01.2017 r. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

16 grudnia 2016 r.Mec. Anna Kamińska wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

13 grudnia 2016 r. - początek procesu w Sądzie Okręgowym w P. w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży meblarskiej w zakresie roszczenia byłego pracownika o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz zasądzenie na jego rzecz uzupełniających roszczeń związanych z wypadkiem przy pracy.

7 grudnia 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w B. w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

6 grudnia 2016 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. niedozwolonych postanowień w umowie o pracę. Publikację możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

6 grudnia 2016 r. - początek procesu w Sądzie Okręgowym w P. w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej w zakresie roszczenia byłego pracownika o zasądzenie na jego rzecz uzupełniających roszczeń związanych z wypadkiem przy pracy.

6 grudnia 2016 r. – początek procesu w Sądzie Rejonowym w P. w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółka międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego. Sprawa dotyczy roszczenia pracownika o ustalenie zdarzenia z jego udziałem za wypadek przy pracy.

1 grudnia 2016 r. - kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Ś. w sprawie z powództwa pracownika zadaniowego, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym. Przedmiotem roszczenia pracownika jest odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. W procesie tym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

1 grudnia 2016 r. – posiedzenie ugodowe w Sądzie Rejonowym w P. w ramach którego nasz Klient (polska spółka międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej) został zawezwany do próby ugodowej w zakresie roszczeń podnoszonych przez pracownika z tytułu wypadku przy pracy.

1 grudnia 2016 r. - do grona prawników naszej Kancelarii dołącza Mecenas Anna Kamińska. Pani Mecenas jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantką w Zakładzie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji na tym Uniwersytecie. Mecenas Anna Kamińska przez ponad siedem lat pracowała w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez trzy ostatnie lata kierowała praktyką prawa pracy. Pani Mecenas specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy doradzając przedsiębiorcom w materii prawa pracy w ich bieżącej działalności, jak również w procesach przedsięwzięć kapitałowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw, w których działalność prowadzą rady pracownicze oraz związki zawodowe. Biegle włada językiem angielskim. Serdecznie witamy Panią Mecenas w zespole naszej Kancelarii!

29 listopada 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński wspiera Zarząd naszego Klienta (polską spółkę ogólnoświatowego koncernu medycznego dostarczającego produkty i usługi do dializ dla szpitali) w negocjacjach z zakładową organizacją związkową dotyczących zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W wyniku pomyślnie przeprowadzanych negocjacji doszło do zawarcia ugody pomiędzy stronami.

24 listopada 2016 r. – na zlecenie nowego Klienta naszej Kancelarii – jednej z największych w Polsce firm świadczących usługi w zakresie ochrony i sprzątania obiektów – Mec. Michał Szuszczyński wspierał będzie naszego Klienta w negocjacjach z Kancelarią reprezentującą pracownicę w zakresie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

23 listopada 2016 r. – w ramach rozpoczęcia pracy z nowym Klientem naszej Kancelarii – polskiej spółki ogólnoświatowego koncernu medycznego dostarczającego produkty i usługi do dializ dla szpitali i pacjentów, Mec. Michał Szuszczyński wspierał będzie Zarząd w negocjacjach z zakładową organizacją związkową dotyczących zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

18 listopada 2016 r. – przed Sądem Okręgowym w P. SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wygrywa proces z ZUS! Tym razem nasza Kancelaria reprezentowała byłą pracownicę podmiotu z branży IT, której ZUS arbitralnie obniżył podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uznając, iż fakt zawarcia przez pracownicę umowy o pracę w okresie zbiegającym się z zajściem w ciążę oraz rozpoczęciem korzystania ze zwolnień lekarskich świadczył o pozorności świadczenia nowej pracy. Ww. decyzja ZUS została przez Kancelarię w całości zaskarżona do Sądu. W piątkowym, ustnym uzasadnieniu wyroku, sędzia sprawozdawca poinformowała, iż wydanie przez ZUS tej decyzji nie miało jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

17 listopada 2016 r. – druga tura negocjacji z powstałą u naszego Klienta (polskiej spółki międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej, posiadającego centra handlowe i produkcyjne w 29 krajach świata) organizacją związkową, w ramach której naszego Klienta wspiera Mec. Michał Szuszczyński.

17 listopada 2016 r. – przed Sądem Rejonowym w L. odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje nowego Klienta – dużego przedsiębiorcę z branży IT. Przedmiotem sprawy jest roszczenie pracownika związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

17 listopada 2016 r. – przed Sądem Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

15 listopada 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w Ł. odbędzie się kolejna rozprawa sądowa (przesłuchanie świadka w drodze tzw. pomocy sądowej) w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

14 listopada 2016 r. – w branżowym periodyku „Szef Sprzedaży” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego podsumowujący problematykę zmian w przepisach kodeksu pracy dot. umów na czas określony, które weszły w życie z dniem 22 lutego br. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

10 listopada 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego z największych dystrybutorów materiałów budowlanych w Wielkopolsce w sprawie z powództwa byłej pracownicy o mobbing oraz molestowanie seksualne, która domaga się od naszego Klienta kilkusettysięcznego odszkodowania.

9 listopada 2016 r. – na zaproszenie jednego z największych Wydawnictw w Polsce Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w 2–godzinnym webinarium, podczas którego przedstawi problematykę przepisów regulujących kwestię minimalnych stawek godzinowych w umowach cywilnoprawnych, które zaczną obowiązywać wraz z początkiem 2017 r.

7 listopada 2016 r. – na stronie internetowej międzynarodowej firmy doradczej BDO ukazał się Biuletyn zawierający relację z odbytego w dniach 18-20 października br. Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy w Warszawie, na którym prelegentem był m.in. Mec. Michał Szuszczyński. Relację z Kongresu możecie Państwo obejrzeć i przeczytać TUTAJ.

3 listopada 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

2 listopada 2016 r. – wraz z naszym nowym Klientem (korporacją ubezpieczeniową posiadającą 12 oddziałów oraz 40 przedstawicielstw i agencji generalnych, oferującą ubezpieczenia dla rolników, klientów indywidualnych, przedsiębiorców i kredytobiorców) SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna projekt optymalizacji form zatrudnienia likwidatorów szkód.

28 października 2016 r. - na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się artykuł dotyczący ochrony przez pracodawców danych płacowych pracowników. W artykule wykorzystano wypowiedzi ekspertów prawa pracy, w tym wypowiedzi Mec. Michała Szuszczyńskiego. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

28 października 2016 r. - na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł dotyczący problematyki dyskryminacji kandydatów na pracowników podczas procesu rekrutacji. W artykule wykorzystano wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

26 października 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński oraz aplikantka radcowska Anna Górna-Nowak poprowadzili zamknięte szkolenie w zakresie zmian w prawie pracy, które weszły w życie w 2016 roku oraz które wchodzą w życie w 2017 roku dla Działu HR polskiego oddziału jednej z największych firm doradczych na świecie, posiadającej obecnie w Polsce swoje biura w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, w których zatrudnionych jest niemal 300 konsultantów i ekspertów.

25 października 2016 r. – pierwsza tura negocjacji z powstałą u naszego Klienta (polskiej spółki międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej, posiadającego centra handlowe i produkcyjne w 29 krajach świata) organizacją związkową, w ramach której naszego Klienta wspierał Mec. Michał Szuszczyński.

21 października 2016 r. – rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem – polską spółką międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej posiadającego centra handlowe i produkcyjne w 29 krajach świata oraz zatrudniającego łącznie ponad 152 tys. pracowników. W ramach współpracy będziemy zapewniać naszemu Klientowi bieżące wsparcie i doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w zakresie relacji ze związkiem zawodowym. Serdecznie witamy w gronie Klientów Kancelarii!

20 października 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

19 października 2016 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy organizuje seminarium pt.: "MINIMALNE STAWKI GODZINOWE W UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH 2017 ORAZ ZWIĄZANE Z TYM NOWE UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY". W trakcie seminarium omówione zostaną nowe regulacje wchodzące w życie w 2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt z sekretariatem Kancelarii. Serdecznie zapraszamy!

18 października 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy w Warszawie. Program Kongresu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

14 października 2016 r. – będąca klientem naszej Kancelarii spółka wchodząca w skład międzynarodowego koncernu - wiodącego producenta łóżek i materacy w Europie i Azji działającego w ponad 40 krajach i zatrudniającego ok. 7.000 pracowników, powierzyła Kancelarii doradztwo prawne w zakresie opracowania i wdrożenia nowych aktów wewnątrzzakładowych regulujących zasady organizacji pracy oraz wynagradzania pracowników.

13 października 2016 r. – początek procesu sądowego w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentować będzie nowego Klienta – przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej – w sprawie z powództwa byłego pracownika, który domaga się zasądzenia wynagrodzenia za nadgodziny.

7 października 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński będzie gościem na posiedzeniu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, w ramach którego omówione zostaną wybrane kwestie związane z zawieraniem umów o pracę z członkami zarządów spółek kapitałowych.

6 października 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Ś. w sprawie z powództwa pracownika zadaniowego, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym. Przedmiotem roszczenia pracownika jest odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. W procesie tym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

5 października 2016 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazała się trzecia część artykułu Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. pracy w godzinach nadliczbowych. Publikację możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

30 września 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński wykładowcą prawa pracy na Stacjonarnym Studium Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W ramach prowadzenia zajęć Mec. Michałowi Szuszczyńskiemu powierzone zostały zarówno wykłady, jak i ćwiczenia ze studentami.

29 września 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński ponownie wykładowcą prawa pracy na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

29 września 2016 r. – na rzecz nowego Klienta – największego w Wielkopolsce przedsiębiorstwa obsługującego różne gałęzie przemysłu w zakresie obróbki skrawaniem oraz wykonującego narzędzia i oprzyrządowanie technologiczne do produkcji, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy przeprowadzi audyt dokumentów pracowniczych w zakresie zbiorowego i indywidulanego prawa pracy.

28 września 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w B. w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

23 września 2016 r. – wraz z naszym Klientem - spółką należącą do międzynarodowego holdingu będącego wiodącym producentem materacy na świecie, SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy rozpoczyna prace związane ze zmianą regulaminów pracy i wynagradzania.

22 września 2016 r. – wraz z naszym Klientem - spółką należącą do międzynarodowego holdingu wydawniczego - który obecnie wydaje ponad sto tytułów o tematyce skierowanej głównie do placówek oświaty, służby zdrowia, menedżerów i przedsiębiorców, SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy rozpoczyna prace nad usystematyzowaniem zasad korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

21 września 2016 r. – kolejna rozprawa w procesie sądowym w P., w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje autoryzowanego dealera wielu marek samochodowych. W procesie były pracownik Spółki domaga się zapłaty kilkudziesięciotysięcznej kary umownej zastrzeżonej w umowie o pracę na wypadek rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem.

19 września 2016 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla Telewizji TVN dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.

9 września 2016 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla Telewizji WTK dotycząca palenia tzw. „e-papierosów” na terenie zakładu pracy. Nagranie możecie Państwo obejrzeć TUTAJ.

8 września 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

7 września 2016 r. – na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się specjalne wydanie naszego magazynu poświęconego zmianom ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakresie korzystania z papierosów elektronicznych w miejscach publicznych, w tym w pomieszczeniach zakładów pracy. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

7 września 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

2 września 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta (dużego przedsiębiorcę z branży spożywczej i gastronomicznej) z powództwa byłej pracownicy o mobbing, która domaga się od naszego Klienta zadośćuczynienia oraz odszkodowania w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.

1 września 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego z największych dystrybutorów materiałów budowlanych w Wielkopolsce w sprawie z powództwa byłej pracownicy o mobbing oraz molestowanie seksualne, która domaga się od naszego Klienta kilkusettysięcznego odszkodowania.

31 sierpnia 2016 r. - SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy jako jedna z trzech Kancelarii rozpoczyna udział w projekcie przekształcenia uznanego przedsiębiorcy działającego w sektorze opakowań. Nasza Kancelaria odpowiedzialna będzie za całość spraw pracowniczych, w tym „przeniesienie” pracowników do nowego podmiotu.

30 sierpnia 2016 r. – na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się specjalne wydanie naszego magazynu poświęconego obowiązkowi pisemnego potwierdzania umowy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

29 sierpnia 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

23 sierpnia 2016 r. - kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy! Przed sądem I instancji – Sądem Rejonowym w P. – Kancelaria wygrywa dla Klienta (wiodącego producenta łóżek i materacy) proces z powództwa pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę na czas określony wynoszący 5 lat. Pracownik podnosił w trakcie procesu, iż w rzeczywistości z Klientem Kancelarii łączył go stosunek pracy na czas nieokreślony, co istotnie wpłynęłoby na zakres roszczeń procesowych pracownika (możliwość przywrócenia do pracy). Sąd Rejonowy w P. podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię, iż zawarcie umowy na czas określony 5 lat odpowiadało zarówno potrzebom leżącym po stronie pracodawcy, jak również nie naruszało uzasadnionego interesu pracownika, w związku z czym Sąd oddalił powództwo pracownika.

23 sierpnia 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w Ł. odbędzie się kolejna rozprawa sądowa (przesłuchanie świadka w drodze tzw. pomocy sądowej) w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

11 sierpnia 2016 r. – kolejne spotkanie z kadrą kierowniczą jednego z naszych największych Klientów z branży rolno – spożywczej będące wstępem do zmiany i optymalizacji stosowanych przez naszego Klienta systemów czasu pracy.

9 sierpnia 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P. w sprawie z powództwa pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę na czas określony wynoszący 5 lat. Były pracownik domaga się w nim ustalenia, iż łącząca go z naszym Klientem umowa o pracę była w rzeczywistości umową na czas nieokreślony i na tej podstawie domaga się przywrócenia do pracy.

8-9 sierpnia 2016 r. – na zlecenie naszego stałego Klienta z branży tapicerskiej dokonany został przegląd obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów pracy i wynagradzania mający na celu zaproponowanie Klientowi nowych rozwiązań optymalizujących proces pracy oraz systemy wynagradzania.

8 sierpnia 2016 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w P., w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

31 lipca 2016 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazała się druga część artykułu Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. pracy w godzinach nadliczbowych. Publikację możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

20 lipca 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński był gościem na spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN, w ramach którego omówione zostały kwestie oskładkowania kontraktów zawieranych z członkami zarządów spółek kapitałowych.

19 lipca 2016 r. – na stronach portalu Pracuj.pl ukazał się artykuł dot. możliwości przesunięcia przez pracodawcę terminu urlopu wypoczynkowego oraz odwołania pracownika z urlopu, zawierający wypowiedzi Mec. Michała Szuszczyńskiego. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

18 lipca 2016 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wstępuje, jako pełnomocnik, do procesu, w którym reprezentować będzie nowego przedsiębiorcę z branży IT w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

15 lipca 2016 r. - kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy! Przed sądem I instancji – Sądem Rejonowym w Ś. – Kancelaria wygrywa dla Klienta – przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej – proces sądowy w sprawie z powództwa byłego pracownika, który domaga się zasądzenia na jego rzecz wynagrodzenia za pracę za okres kilku miesięcy. Sąd Rejonowy w Ś. podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię, iż pracownikowi nie należy się wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, w związku z czym Sąd oddalił powództwo pracownika.

13 lipca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w Ś. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje Klienta – przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej – w sprawie z powództwa byłego pracownika, który domaga się zasądzenia na jego rzecz wynagrodzenia za pracę za okres kilku miesięcy.

12 lipca 2016 r. – na antenie telewizji WTK Mec. Michał Szuszczyński udzielił, jako „Gość Wieczoru WTK”, wywiadu dot. urlopów wypoczynkowych. Nagranie możecie Państwo obejrzeć TUTAJ.

11 lipca 2016 r. – na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się specjalne wydanie naszego magazynu poświęconego zmianom przepisów dotyczących stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych oraz uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

8 lipca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się druga rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje nowego Klienta (dużego przedsiębiorcę z branży spożywczej i gastronomicznej) z powództwa byłej pracownicy o mobbing, która domaga się od naszego Klienta zadośćuczynienia oraz odszkodowania w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.

7 lipca 2016 r. - w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa z powództwa pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę na czas określony wynoszący 5 lat. Były pracownik naszego Klienta podnosi w trakcie procesu, iż w rzeczywistości z Klientem Kancelarii łączył go stosunek pracy na czas nieokreślony, co istotnie wpływa na zakres roszczeń procesowych pracownika (możliwość przywrócenia do pracy).

4 lipca 2016 r. – w Sądzie Okręgowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego z największych dystrybutorów materiałów budowlanych w Wielkopolsce w sprawie z powództwa byłej pracownicy o mobbing oraz molestowanie seksualne, która domaga się od naszego Klienta kilkusettysięcznego odszkodowania.

29 czerwca 2016 r. – przed Sądem Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez byłego pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

28 czerwca 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadził seminarium dla firm zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców LEWIATAN dot. zmian w prawie pracy w 2016 roku oraz wybranych orzeczeń sądów pracy z 2015 roku.

27 czerwca 2016 r. - przed Sądem Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta, prowadzącego salony sprzedaży mebli w całej Polsce, o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

24 czerwca 2016 r. – na zaproszenie Krajowej Izby Doradców Podatkowych Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi seminarium, w ramach którego omówi kwestie związane z zawieraniem umów terminowych oraz planowanymi zmianami w zakresie gwarantowanej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również zmianami kodeksu pracy związanymi z likwidacją tzw. syndromu „pierwszej dniówki”. Zdjęcia z seminarium możecie Państwo obejrzeć TUTAJ.

23 czerwca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbyła się kolejna rozprawa sądowa (przesłuchanie świadka w drodze tzw. pomocy sądowej) w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

15 czerwca 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi zamknięte szkolenie w zakresie zmian w prawie pracy, które weszły w życie w 2016 r. dla Działu HR spółki będącej właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience i liderem tego segmentu sprzedaży posiadającym ponad 3000 sklepów w całej Polsce.

7 czerwca 2016 r. – kolejna rozprawa sądowa (przesłuchanie świadka w drodze tzw. pomocy sądowej w Sądzie Rejonowym w Ł.) w procesie o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz przedstawiciela handlowego zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy, w ramach którego SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

6 czerwca 2016 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazała się pierwsza część artykułu Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. pracy w godzinach nadliczbowych. Publikację możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

6 czerwca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. rozpoczyna się proces, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – polską spółką europejskiego koncernu z siedzibą w Niemczech z branży rolniczej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

1 czerwca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbyła się kolejna rozprawa w jednym z wielu procesów, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywanych podczas wyjazdów zagranicznych.

31 maja 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbyła się rozprawa, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika - zawodowego kierowcy o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

19 maja 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w jednym z wielu procesów, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywanych podczas wyjazdów zagranicznych.

18 maja 2016 r. – na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się specjalne wydanie naszego magazynu poświęcone obowiązkowi „aktualizacji” umów terminowych w wyniku nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

18 maja 2016 r. – kolejna rozprawa sądowa w Sądzie Rejonowym w B. w procesie, w ramach którego Kancelaria reprezentować będzie Klienta - polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz, wobec którego były pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego w zadaniowym systemie czasu pracy dochodzi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

18 maja 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbyła się kolejna rozprawa w jednym z wielu procesów, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywanych podczas wyjazdów zagranicznych.

17 maja 2016 r. – na antenie Radia „Merkury” Mec. Michał Szuszczyński udzielił wywiadu dot. zasad wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych.

17 maja 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński wystąpi jako prelegent na FORUM HR organizowanym przez Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN. Tematem wystąpienia będą kwestie związane z wydatkowaniem przez pracodawców środków z zfśs oraz rozliczaniem czasu pracy.

16 maja 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbyła się kolejna rozprawa w jednym z wielu procesów, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywanych podczas wyjazdów zagranicznych.

13 maja 2016 r. – na zaproszenie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu aplikanci radcowscy Anna Kluj i Anna Górna poprowadzą szkolenie z zakresu umów terminowych, uprawnień rodzicielskich i oskładkowania umów cywilnoprawnych w kontekście zmian w prawie pracy w 2016 r.

11 maja 2016 r. – ponownie zwiększa się German Desk naszej Kancelarii. Kolejną firmą, która obdarzyła nas zaufaniem i powierzyła stałą obsługę prawną w zakresie prawa pracy jest polska spółka niemieckiego Koncernu produkującego konstrukcje samochodowe, silniki, układy wydechowe oraz elementy podwozi.

11 maja 2016 r. – początek procesu sądowego w Ś., w ramach którego Kancelaria reprezentować będzie Klienta – polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz – w sprawie z powództwa byłego pracownika, który domaga się zasądzenia odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem. W niniejszej sprawie pracodawca wypowiedział pracownikowi stosunek pracy z powodu licznych absencji chorobowych pracownika, które dezorganizowały pracę działu, w którym pracował pracownik.

28 kwietnia 2016 r. - kolejna rozprawa sądowa w Sądzie Rejonowym w K. w procesie, w ramach którego Kancelaria reprezentować będzie Klienta - polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz, wobec którego były pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego w zadaniowym systemie czasu pracy dochodzi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

21 kwietnia 2016 r. - Mec. Michał Szuszczyński ponownie wykładowcą na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

20 kwietnia 2016 r. – na zaproszenie Urzędu Miasta Poznania SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy objęła jeden ze „stolików eksperckich”, w ramach którego prawnicy Kancelarii spotykać się będą z przedsiębiorcami podczas prestiżowej imprezy Dni Przedsiębiorczości Poznań. Również w trakcie tej imprezy Mec. Michał Szuszczyński będzie prelegentem w ramach Poznań Biznes Partner, podczas którego przedstawi problematykę zatrudniania pracowników z krajów UE i spoza UE w kontekście aspektów prawno-pracowniczych. Pełen program eventu mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

1, 2, 6 kwietnia 2016 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy nawiązuje współpracę z trzema nowymi Klientami: polską spółką europejskiego koncernu z siedzibą w Niemczech z branży elektronicznej i elektrotechnicznej, polską spółką europejskiego koncernu z siedzibą w Niemczech z branży rolniczej oraz renomowaną polską spółką świadczącą usługi doradcze z zakresu pay-roll’u, księgowości i podatków. Serdecznie witamy w gronie naszych stałych Klientów!

4 kwietnia 2016 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

31 marca 2016 r. - w Sądzie Okręgowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje nowego Klienta – jednego z największych dystrybutorów materiałów budowlanych w Wielkopolsce – w sprawie z powództwa byłej pracownicy o mobbing oraz molestowanie seksualne, która domaga się od naszego Klienta kilkusetysięcznego odszkodowania.

23 marca 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński wziął udział w posiedzeniu Rady Programowej na kierunku Prawo na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

22 oraz 23 marca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbyły się kolejne rozprawy w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje swojego Klienta – dużego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłych pracowników o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywanych podczas wyjazdów zagranicznych.

18 marca 2016 r. - we współpracy z firmą doradczą BDO Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie z zakresu umów terminowych, uprawnień rodzicielskich i oskładkowania umów cywilnoprawnych w kontekście zmian w prawie pracy w 2016 r. Szczegółowy program szkolenia mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

16 marca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbyła się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje tym razem pracownika, z którym pracodawca rozwiązał dyscyplinarnie umowę o pracę w czasie okresu wypowiedzenia z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w pracy, mimo iż pracownik został poinformowany przez pracodawcę, iż w okresie wypowiedzenia zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

16 marca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w Ś. odbyła się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje Klienta – przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej – w sprawie z powództwa byłego pracownika, który domaga się zasądzenia wynagrodzenia za okres kilku miesięcy, mimo iż w tym okresie nie wykonywał on żadnej pracy dla pracodawcy z powodu nieusprawiedliwonej nieobecności w zakładzie pracy.

3 marca 2016 r. – w Sądzie Rejonowym w P. rozpoczyna się proces, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje nowego Klienta – polski oddział światowego koncernu oferujący innowacyjne rozwiązania i produkty dedykowane przedsiębiorstwom przemysłowym – w sprawie z powództwa byłego pracownika, który odwołał się do Sądu Pracy od rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, co istotne odwołanie to złożył z naruszeniem ustawowego terminu.

3 marca 2016 r. – przed Sądem Rejonowym w P. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

2 marca 2016 r. – na zaproszenie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu aplikanci radcowscy Anna Kluj i Anna Górna poprowadzą szkolenie z zakresu umów terminowych, uprawnień rodzicielskich i oskładkowania umów cywilnoprawnych w kontekście zmian w prawie pracy w 2016 r.

1 marca 2016 r. - rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem - spółką należącą do międzynarodowego holdingu wydawniczego - który obecnie wydaje ponad sto tytułów o tematyce skierowanej głównie do placówek oświaty, służby zdrowia, menedżerów i przedsiębiorców. Witamy w gronie Klientów SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy!

1 marca 2016 r. - Mec. Michał Szuszczyński we współpracy z firmą EDI Centrum poprowadzi kolejne szkolenie we Wrocławiu, w ramach zaplanowanego cyklu sześciu szkoleń w różnych miastach Polski dla pracowników samorządowych z zakresu zmian w prawie pracy w 2016 r. dotyczących umów terminowych, uprawnień rodzicielskich, oskładkowania umów cywilnoprawnych oraz e-zwolnień lekarskich.

26 lutego 2016 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy organizuje dla swoich klientów seminarium "PRAWO PRACY 2015 – PODSUMOWANIE ORAZ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016 ROKU". W trakcie seminarium omówione zostaną najważniejsze orzeczenia sądowe, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydane w 2015 roku oraz nowe regulacje wchodzące w życie w 2016 r.

25 lutego 2016 r. - we współpracy z firmą doradczą BDO Polska Mec. Michał Szuszczyński jako jeden z ekspertów weźmie udział w spotkaniu „Przy lunchu o prawie", podczas którego eksperci omówią zasady dotyczące rozliczeń pracowniczych, wskażą na ważne zmiany w prawie, w tym również na najnowsze zmiany w kodeksie pracy. Informacja o możliwości udziału w spotkaniu została również podana na portalu internetowym BDO Polska, którą możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

24 lutego 2016 r.Mec. Michał Szuszczyński udzielił wywiadu dla RADIA MERKURY w sprawie zmian w prawie pracy dot. umów zawieranych na czas określony, które weszły w życie w dniu 22 lutego 2016 roku.

22 lutego 2016 r. – na stronie Kancelarii w dziale „Newsletter” pojawiło się kolejne wydanie naszego magazynu. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

16 lutego 2016 r. – na stronach portalu metrocafe.pl ukazał się artykuł dot. negatywnych wpisów pracownika warszawskiej restauracji w sprawie uchodźców na portalu społecznościowym i ewentualnych skutków takich wpisów dla pracodawcy i pracownika, zawierający wypowiedzi Mec. Michała Szuszczyńskiego. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

15 lutego 2016 r. – o godz. 20.35 na antenie telewizji WTK Mec. Michał Szuszczyński jako jeden z zaproszonych ekspertów wziął udział w dyskusji z widzami w formule „otwarta antena” w sprawie zmian w prawie pracy dot. umów zawieranych na czas określony. Nagranie możecie Państwo obejrzeć TUTAJ.

15 lutego 2016 r. – na stronie internetowej wtkplay.pl w ramach wiadomości Pulsu Dnia na antenie telewizji WTK ukazała się wypowiedź medialna Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. zmian w prawie pracy, które mają wejść w życie 22 lutego 2016 r. Nagranie możecie Państwo obejrzeć TUTAJ.

12 lutego 2016 r. - początek procesu sądowego w P., w ramach którego Kancelaria reprezentować będzie Klienta - autoryzowanego dealera wielu marek samochodowych, w którym były pracownik Spółki domaga się kilkudziesięciotysięcznej kary umownej zastrzeżonej w umowie o pracę na wypadek rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, albowiem przed wszczęciem procesu sądowego pracownik uchylił się w części od złożonego wcześniej przez niego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.

12 lutego 2016 r. - we współpracy z firmą CRZ SENEKA Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi w Poznaniu szkolenie z zakresu umów terminowych, uprawnień rodzicielskich i oskładkowania umów cywilnoprawnych w kontekście zmian w prawie pracy w 2016 r.

10 lutego 2016 r. - kolejna rozprawa sądowa w Sądzie Rejonowym w B. w procesie, w ramach którego Kancelaria reprezentować będzie Klienta - polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz, wobec którego były pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego w zadaniowym systemie czasu pracy dochodzi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

9 lutego 2016 r. - Mec. Michał Szuszczyński we współpracy z firmą EDI Centrum poprowadzi kolejne szkolenie w Łodzi, w ramach zaplanowanego cyklu sześciu szkoleń w różnych miastach Polski dla pracowników samorządowych z zakresu zmian w prawie pracy w 2016 r. dotyczących umów terminowych, uprawnień rodzicielskich, oskładkowania umów cywilnoprawnych oraz e-zwolnień lekarskich.

8 lutego 2016 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. procedury przeprowadzania zwolnień grupowych. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

5 lutego 2016 r. - rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem – znaną agencją reklamową działającą na terenie całej Wielkopolski, która zajmuje się kompleksową obsługą kampanii reklamowych. Witamy w gronie Klientów SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy!

4 lutego 2016 r. - Mec. Michał Szuszczyński ponownie wykładowcą na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

3 lutego 2016 r. - początek procesu sądowego w B., w ramach którego Kancelaria reprezentować będzie Klienta - polską spółkę międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz, w którym były pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego w zadaniowym systemie czasu pracy dochodzi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

22 stycznia 2016 r. – rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem – polskim oddziałem ogólnoświatowego koncernu, oferującego produkty wykorzystywane na potrzebę obsługi logistycznej i intralogistycznej przedsiębiorstw. Witamy w gronie Klientów SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy!

20 stycznia 2016 r. - we współpracy z firmą doradczą BDO Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie z zakresu umów terminowych, uprawnień rodzicielskich i oskładkowania umów cywilnoprawnych w kontekście zmian w prawie pracy w 2016 r. Szczegółowy program szkolenia mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

19 stycznia 2016 r. - we współpracy z firmą EDI Centrum Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi cykl szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu zmian w prawie pracy w 2016 r. dotyczących umów terminowych, uprawnień rodzicielskich, oskładkowania umów cywilnoprawnych oraz e-zwolnień lekarskich. Pierwsze szkolenie odbędzie się 19 stycznia br. w Gdańsku, kolejne szkolenia zaplanowane zostały w okresie do marca br. w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Poznaniu oraz we Wrocławiu.

14 stycznia 2016 r. – we współpracy z firmą Explanator Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi seminarium z zakresu umów terminowych i uprawnień rodzicielskich w kontekście zmian w prawie pracy w 2016 r. Szczegółowy program seminarium mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

12 stycznia 2016 r. - na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. niedozwolonych klauzul stosowanych w umowach o pracę. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

8 stycznia 2016 r. – w branżowym specjalistycznym magazynie „Działalność lecznicza” ukazał się artkuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. odpowiedzialności pracownika za szkodę w mieniu powierzonym. Pełen tekst artykułu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

6 stycznia 2016 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla RADIA ZET dotycząca założeń projektu nowej ustawy medialnej w zakresie trybu zakończenia stosunków pracy zawartych z obecnymi pracownikami mediów publiczych.

5 stycznia 2016 r. – na łamach „Głosu Biznesu” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. możliwości zwolnienia pracownika ze względu na jego nieefektywność. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

czerwiec – grudzień 2015 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy pełniła rolę doradcy Zarządu największego w Wielkopolsce dealera marki Mercedes w procesie przejęcia największego dealera tej marki na Dolnym Śląsku. W procesie przejęcia nasza Kancelaria odpowiadała kompleksowo za obszar indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, począwszy od przeprowadzenia badania due diligence stosunków pracowniczych poprzez przygotowywanie stosownych dokumentów, zawiadomień oraz reprezentowanie naszego Klienta w negocjacjach umowy sprzedaży. Serdecznie gratulujemy naszemu Klientowi udanego zakończenia procesu przejęcia!

23 grudnia 2015 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla RADIA ZET dotycząca zasad rozliczania czasu pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

11 grudnia 2015 r. - Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie „Zmiany w prawie pracy 2016 oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce” organizowane dla przedsiębiorców przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

2 grudnia 2015 r. – w biuletynie wydawanym przez firmę doradczą BDO ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z powodu braku oczekiwanych przez pracodawcę wyników oraz efektywności w pracy. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

27 listopada 2015 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy organizuje seminarium "UMOWY NA CZAS OKREŚLONY ORAZ UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE – ZMIANY 2016". W trakcie seminarium omówione zostaną nowe regulacje wchodzące w życie w 2016 r. oraz przepisy przejściowe dot. aktualnie obowiązujących umów oraz trwających urlopów. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt z sekretariatem Kancelarii. Serdecznie zapraszamy!

24 listopada 2015 r. – na stronie Kancelarii w dziale „Newsletter” pojawiło się kolejne wydanie naszego magazynu. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

24 listopada 2015 r. – na zlecenie jednego w urzędów gminy w Wielkopolsce prawnicy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy sporządzać będą opinię ekspercką w przedmiocie uprawnienia byłego wójta do otrzymania odprawy emerytalno – rentowej oraz innych świadczeń ze stosunku pracy w łącznej kwocie blisko 100.000 zł.

23 listopada 2015 r. – to jeden z ważniejszych dni w rozwoju SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Rozpoczynamy stałą współpracę w dziedzinie doradztwa z zakresu prawa pracy z polskim oddziałem jednej z największych firm doradczych na świecie posiadającej obecnie w Polsce swoje biura w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, w których zatrudnionych jest niemal 300 konsultantów i ekspertów.

23 listopada 2015 r. - rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem – polskim oddziałem ogólnoświatowego koncernu zajmującego się usługami z zakresu logistyki i spedycji międzynarodowej, zatrudniającym w Polsce blisko 1.600 pracowników. Witamy w gronie Klientów SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy!

19 listopada 2015 r. - kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy! Przed sądem I instancji – Sądem Rejonowym w P. – Kancelaria wygrywa dla Klienta (wiodącego producenta łóżek i materacy) proces z powództwa pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę na czas określony wynoszący 5 lat. Pracownik podnosił w trakcie procesu, iż w rzeczywistości z Klientem Kancelarii łączył go stosunek pracy na czas nieokreślony, co istotnie wpłynęłoby na zakres roszczeń procesowych pracownika (możliwość przywrócenia do pracy). Sąd Rejonowy w P. podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię, iż zawarcie umowy na czas określony 5 lat odpowiadało zarówno potrzebom leżącym po stronie pracodawcy, jak również nie naruszało uzasadnionego interesu pracownika, w związku z czym Sąd oddalił powództwo pracownika.

17 listopada 2015 r. - w Sądzie Okręgowym w P. w dniu 19 listopada 2015 r. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje nowego Klienta – jednego z największych dystrybutorów materiałów budowlanych w Wielkopolsce – w sprawie z powództwa byłej pracownicy o mobbing oraz molestowanie seksualne, która domaga się od naszego Klienta kilkusetysięcznego odszkodowania.

17 listopada 2015 r. – na zaproszenie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie z zakresu rozliczania czasu pracy. Informacja o możliwości udziału w szkoleniu została również podana na fanpage’u Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którą możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

10 listopada 2015 r. – Kancelaria pozyskała Klienta z kolejnej branży usługowej. Z radością informujemy, iż rozpoczęliśmy współpracę z jednym z największych podmiotów w Polsce specjalizujących się w ochronie osób i mienia. Witamy w gronie Klientów SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy!

10 listopada 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi dla naszego Klienta – jednego z największych termalnych aquaparków w Wielkopolsce, szkolenie z zakresu rozliczania czasu pracy.

9 listopada 2015 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy! Przed Sądem Okręgowym w P. Kancelaria wygrywa proces dla jednego ze swoich Klientów – byłego Dyr. Regionalnego międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej, który został zwolniony z powodu dopuszczenia się (w ocenie pracodawcy) krytyki planowanych działań zarządu pracodawcy na spotkaniu z pracownikami. Zarówno Sąd Rejonowy w P., jak i Sąd Okręgowy w P. podzieliły argumentację przedstawioną przez Kancelarię, na skutek czego pracownik został ostatecznie przywrócony do pracy na poprzednich warunkach.

29 października 2015 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla RADIA ZET dotycząca zasad rozliczania czasu pracy w święto przypadające w niedzielę 1 listopada 2015 r.

27 października 2015 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Okręgowym w B. Kancelaria wygrywa dla jednego ze swoich największych Klientów proces z powództwa pracownika zadaniowego, z którym rozwiązano stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu długotrwałej absencji pracownika spowodowanej chorobą. Rozpoznający sprawę Sąd prawomocnie oddalił apelację pracownika podzielając w pełnej rozciągłości argumentację prezentowaną w toku procesu przez Kancelarię, iż sam fakt udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego pomiędzy okresami niezdolności do pracy nie może być traktowany na równi z przerwaniem okresu niezdolności do pracy z uwagi na podjęcie wykonywania pracy przez pracownika.

27 października 2015 r. – na zaproszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN aplikant radcowski Anna Kluj weźmie udział w seminarium poświęconemu zagadnieniom prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podczas której przybliży tematykę dot. problemów praktycznych związanych ze stosowaniem outsourcingu pracowniczego.

22 października 2015 r. - rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem – polskim oddziałem światowego koncernu zajmującego się wsparciem biznesowym swoich kontrahentów poprzez oferowanie innowacyjnych rozwiązań i produktów, w szczególności dedykowanych przedsiębiorstwom przemysłowym. Witamy w gronie Klientów SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy!

20 października 2015 r. – dla naszego Klienta – polskiego Oddziału jednego z największych na świecie koncernów logistycznych świadczącego globalne usługi transportu powietrznego, morskiego oraz lądowego, Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla Działu HR dotyczące zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w 2016 r.

12 października 2015 r. – rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem – polskim oddziałem światowego koncernu produkującego sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego z centralą w Niemczech i siecią sprzedaży w ponad 46 lokalizacjach na terenie ponad 100 krajów na całym świecie. Witamy w gronie Klientów SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy!

8 października 2015 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed sądem I instancji – Sądem Rejonowym w K. – Kancelaria wygrywa dla Klienta (przedsiębiorstwa z branży budowlanej) proces o ustalenie wypadku przy pracy z powództwa wdowy po byłym pracowniku naszego Klienta, który poniósł śmierć podczas wykonywania pracy. Po przeprowadzeniu bardzo długiego postępowania dowodowego (w tym dowodów z trzech opinii biegłych sądowych z zakresu medycyny) Sąd podzielił stanowisko prezentowane w toku postępowania przez Kancelarię uznając, iż ww. zdarzenie nie mogło być ostatecznie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

30 września 2015 r. - Mec. Michał Szuszczyński ponownie wykładowcą na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

29 września 2015 r. – w związku z powstaniem u jednego z naszych Klientów (wiodącego producenta kosmetyków, chemii gospodarczej oraz opakowań z tworzyw sztucznych współpracującego z największymi sieciami handlowymi oraz dystrybutorami w zakresie produkcji wyrobów sektora Private Label) związków zawodowych Mec. Michał Szuszczyński rozpoczął w imieniu Klienta negocjacje z organizacją związkową treści porozumienia zbiorowego mającego na celu ukształtowanie zasad wzajemnej współpracy stron.

24 września 2015 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy! W sprawie tej reprezentowaliśmy tym razem pracownika, który rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Sąd I instancji uznał, iż rozwiązanie to było zasadne i zasądził na rzecz naszego Klienta odszkodowanie oraz nakazał pracodawcy dokonanie zmiany świadectwa pracy.

22 września 2015 r. – na stronach portali biznes.pl, onet.pl oraz biznes.newseria.pl ukazała się wypowiedź medialna Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. zasad udzielania urlopów wypoczynkowych. Nagranie możecie Państwo obejrzeć TUTAJ.

17 września 2015 r. – na zaproszenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Agencji Informacyjnej Newseria.pl Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w nagraniu audycji dot. zasad wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

11 września 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi seminarium dla firm zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców LEWIATAN dot. zmian w prawie pracy w 2016 roku oraz wybranych aspektów związanych z rozliczaniem czasu pracy.

10 września 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński ponownie wykładowcą na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

3 września 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński będzie gościem na posiedzeniu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, w ramach którego omówione zostaną propozycje zmian kodeksu pracy w zakresie wypowiadania umów zawartych na czas niekreślony.

2 września 2015 r. – na zaproszenie Krajowej Izby Doradców Podatkowych Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w seminarium, w ramach którego omówi kwestie związane z prawidłowym konstruowaniem umów o pracę dla doradców podatkowych i osób zatrudnianych w biurach doradztwa podatkowego.

20 sierpnia 2015 r. – na stronach portalu Cargonews.pl ukazał się artykuł dot. praw pracowników kierowców w trakcie upałów zawierający wypowiedzi Mec. Michała Szuszczyńskiego. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

7 sierpnia 2015 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla RADIA ZET dotycząca obowiązków pracodawcy wobec pracowników związanych z upałami.

5 sierpnia 2015 r. – rozpoczęcie przez SZUSZCZYŃSKI Kancelarię Prawa Pracy stałej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy na rzecz nowego Klienta – agencji pracy tymczasowej z siedzibą w Poznaniu. Serdecznie witamy w gronie Klientów Kancelarii!.

22 lipca 2015 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed sądem II instancji – Sądem Okręgowym w P. – Kancelaria wygrywa dla Klienta (sieci aptek) proces z powództwa pracownika, któremu wypowiedziano stosunek pracy, a następnie, w okresie wypowiedzenia, wręczono dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy.

16 lipca 2015 r. – Na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Mec. Michałem Szuszczyńskim dot. zasad udzielenia urlopu wypoczynkowego. Treść wywiadu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

7 lipca 2015 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla RADIA ZET dotycząca zasad udzielania urlopu wypoczynkowego.

7 lipca 2015 r. – na zaproszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w konferencji poświęconej zagadnieniom prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podczas której wygłosi panel dot. zasad niefinansowego rozliczania czasu pracy w nadgodzinach.

6 lipca 2015 r. – na rzecz nowego Klienta – jednego z największych termalnych aquaparków w Wielkopolsce – SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy przeprowadzi audyt dokumentów pracowniczych oraz szkolenia z zakresu czasu pracy dla pracowników działu HR. Witamy w gronie Klientów Kancelarii!

2 lipca 2015 r. – na zaproszenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (uznanej za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce Zachodniej według rankingu przeprowadzonego przez dziennik „Rzeczpospolita” i magazyn „Perspektywy”) Mec. Michał Szuszczyński został ekspertem Szkoły w zakresie prawa pracy. Profile wszystkich ekspertów możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

2 lipca 2015 r. – nawiązujemy współpracę z branżowym portalem Cargonews.pl poświęconym firmom transportowym. Na stronach tego portalu ukazał się artykuł dot. form prawnych zatrudniania kierowców w firmach logistycznych zawierający wypowiedzi Mec. Michała Szuszczyńskiego. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

1 lipca 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński będący ekspertem w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców „LEWIATAN” weźmie udział w konferencji Rady Ekspertów Związku.

30 czerwca 2015 r. - w Sądzie Okręgowym w P. odbyła się kolejna rozprawa w procesie, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje nowego Klienta – jednego z największych dystrybutorów materiałów budowlanych w Wielkopolsce – w sprawie z powództwa byłej pracownicy o mobbing oraz molestowanie seksualne, która domaga się od naszego Klienta kilkusetysięcznego odszkodowania.

17 czerwca 2015 r. – Na fanpage’u Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. zwolnienia dyscyplinarnego pracownika z powodu złamania tajemnicy przedsiębiorstwa, który uprzednio został opublikowany w „Głosie Biznesu” Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

12 czerwca 2015 r. – Na łamach „Głosu Biznesu” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. zwolnienia dyscyplinarnego pracownika z powodu złamania tajemnicy przedsiębiorstwa. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

10 czerwca 2015 r. – ponownie wygrywamy w sądzie pracy sprawę dla jednego z naszych Klientów! W sprawie tej pracownik złożył odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do Sądu Rejonowego w P. po upływie 7 – dniowego terminu tłumacząc to złym stanem zdrowia psychicznego i przedstawiając na tę okoliczność stosowną dokumentację medyczną. Sąd powołał biegłego psychiatrę, który wydał opinię korzystną dla pracownika stwierdzającą, iż w kodeksowym terminie nie był on w stanie wnieść odwołania. Opinia ta była, w ocenie Kancelarii, nie w pełni przekonywująca i spójna, stąd złożony został przez nas wniosek o wydanie opinii przez kolejnego biegłego sądowego. Sąd przychylił się do naszego stanowiska, a biegły ten w swojej opinii wywiódł, iż pracownik był zdolny do sporządzenia i wniesienia odwołania w przepisanym terminie. Wskutek powyższego, Sąd oddalił odwołanie pracownika bez badania merytorycznych przyczyn wypowiedzenia wręczonego mu przez naszego Klienta.

29 maja 2015 r. – poprzez szkolenie z zakresu czasu pracy SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna współpracę z kolejnym, bardzo dużym Klientem - spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20) zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także importem, magazynowaniem, sprzedażą oraz dystrybucją paliw gazowych i płynnych, jak również produkcją ciepła i energii elektrycznej. Jesteśmy zaszczyceni móc współpracować z Koncernem o tak wielkiej renomie. Serdecznie dziękujemy!

22 maja 2015 r. – przed Sądem Rejonowym w B. SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wygrywa dla swojego Klienta proces z powództwa pracownika (przedstawiciela regionalnego), z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie natychmiastowym z powołaniem na art. 53 kp.

21 maja 2015 r. – na stronie Kancelarii w dziale „Newsletter” pojawiło się kolejne wydanie naszego magazynu. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

20 maja 2015 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla WIRTUALNEJ POLSKI dotycząca stażu pracy osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych.

15 maja 2015 r. - Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” organizowane dla przedsiębiorców przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

13 maja 2015 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w Ś. W. Kancelaria wygrywa dla jednego ze swoich największych Klientów proces z powództwa pracownika zadaniowego, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym. Przedmiotem roszczenia pracownika było odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (która to kwestia jest niezwykle problematyczna w przypadku pracowników zadaniowych). Rozpoznający sprawę Sąd oddalił obydwa roszczenia pracownika podzielając w pełnej rozciągłości argumentację prezentowaną w roku procesu przez Kancelarię.

4 maja 2015 r. - w Sądzie Okręgowym w P. rozpoczyna się proces, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje nowego Klienta – jednego z największych dystrybutorów materiałów budowlanych w Wielkopolsce – w sprawie z powództwa byłej pracownicy o mobbing oraz molestowanie seksualne, która domaga się od naszego Klienta kilkusetysięcznego odszkodowania.

30 kwietnia 2015 r. – Na łamach „Banku Spółdzielczego” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego oraz Pani Anny Kluj – aplikanta radcowskiego dot. nowych zasad kierowania pracowników na badania lekarskie. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

27 kwietnia 2015 r. – przed Sądem Rejonowym w P. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie, w której SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentuje jednego ze swoich największych Klientów. Proces został wytoczony naszemu Klientowi przez pracownika (Dyrektora Okręgu Poznańskiego) zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegającego na dokonaniu, w niedopuszczalnej formie, krytyki osoby kierującej Organizacją.

24 kwietnia 2015 r. – na zlecenie nowego Klienta – wiodącego producenta kosmetyków, chemii gospodarczej oraz opakowań z tworzyw sztucznych współpracującego z największymi sieciami handlowymi oraz dystrybutorami w zakresie produkcji wyrobów sektora Private LabelSZUSZCZYŃSKI Kancelaria Pracy przeprowadziła audyt indywidulanych i zbiorowych dokumentów pracowniczych regulujących czas pracy w zakładzie pracy.

23 kwietnia 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński będzie prelegentem na Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy w Bydgoszczy. W ramach swojego wystąpienia Mec. Szuszczyński omówi aspkety związane z rekompensowaniem pracy w nadgodzinach oraz w dni wolne od pracy. Pełen program Kongresu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

21-22 kwietnia 2015 r. – na zaproszenie Urzędu Miasta Poznania SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy objęła jeden ze „stolików eksperckich”, w ramach którego prawnicy Kancelarii spotykać będą się z przedsiębiorcami podczas prestiżowej imprezy Poznańskich Dni Przedsiębiorczości. Pełen program eventu możecie Państwo obejrzeć TUTAJ.

16 kwietnia 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w spotkaniu Klubu Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, podczas którego przedstawi on najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawa pracy w 2014 r. i ich praktyczne skutki dla pracodawców.

8 kwietnia 2015 r. – Na łamach „Głosu Biznesu” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. wynagrodzenia za nadgodziny osób zajmujących stanowiska kierownicze. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

27 marca 2015 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla RADIA ZET dotycząca zmiany czasu z zimowego na letni w kontekście czasu pracy pracowników.

26 marca 2015 r. – Na stronie internetowej SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy w dziale „Newsletter” pojawiło się specjalne wydanie naszego magazynu poświęcone zmianie czasu z zimowego na letni w kontekście norm czasu pracy pracowników. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury!

26 marca 2015 r. – W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad z Mec. Michałem Szuszczyńskim dotyczący wpływu zmiany czasu z zimowego na letni na normy czasu pracy pracowników wykonujących pracę w dobie przypadającej na 28/29 marca br. Pełen teksy wywiadu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

11 marca 2015 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla RADIA ZET dotycząca mobbingu i molestowania seksualnego w miejscu pracy.

4 marca 2015 r. – rozpoczęcie przez SZUSZCZYŃSKI Kancelarię Prawa Pracy stałej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy na rzecz nowego Klienta – jednego z największych w Polsce producentów zdrowej żywności, którego większość oferowanych produktów wpisuje się w piramidę zdrowego żywienia i jest szeroko wykorzystywana w dietetyce. Serdecznie witamy!

3 marca 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński, będący ekspertem Konfederacji Pracodawców LEWIATAN w dziedzinie prawa pracy, poprowadzi seminarium dla pracodawców zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców, podczas którego omówione zostaną najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawa pracy z 2014 roku i ich praktyczne skutki dla pracodawców.

24 lutego 2015 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla Dziennika Gazety Prawnej dot. postępowań sądowych związanych z rozwiązywaniem umów o pracę. Pełen tekst artykułu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

21 lutego 2015 r.Mec. Michał Szuszczyński przeprowadzi dla naszego nowego Klienta – polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego będącego światowym liderem zaopatrującym globalny przemysł motoryzacyjny w dynamiczne systemy i moduły zamykania oraz fotele samochodowe i zatrudniającego w 29 krajach ponad 130.000 pracowników – szkolenie z zakresu wybranych elementów prawa pracy.

13 lutego 2015 r. – Nawiązujemy współpracę z kolejnym magazynem! Na łamach „Bankowości Spółdzielczej” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

12 lutego 2015 r. - w Sądzie Rejonowym w P. rozpoczyna się proces, w którym SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy reprezentować będzie nowego jej Klienta – przedsiębiorcę działającego w branży transportowej – w sprawie z powództwa byłego pracownika o wypłatę ryczałtów za noclegi odbywane podczas wyjazdów zagranicznych.

11 lutego 2015 r.
– Wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla Telewizji WTK dotycząca zasad wypłacania odpraw na gruncie tzw. ustawy „kominowej”.

23 stycznia 2015 r.
– w hotelu IBB Andersia w Poznaniu odbyło się seminarium zorganizowane przez SZUSZCZYŃSKI Kancelarię Prawa Pracy dla Klientów Kancelarii, podczas którego Mec. Michał Szuszczyński oraz prawnicy Kancelarii – Pani Anna Górna oraz Pani Anna Kluj omówili najważniejsze orzeczenia sądowe, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r. Zdjęcia z seminarium możecie Państwo obejrzeć TUTAJ.

15 stycznia 2015 r. – Na łamach „Głosu Biznesu” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. odmowy wypłaty na rzecz pracownika nagrody rocznej z powodu podjęcia zatrudnienia u konkurencji. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

12 stycznia 2015 r. – w gronie Klientów, na rzecz których SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy świadczy stałe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, serdecznie witamy ogólnokrajowe przedsiębiorstwo działające w branży zarządzania flotą pojazdów, CFM oraz usług transportowych.

9 stycznia 2015 r. – Nawiązujemy współpracę z kolejnym dziennikiem! Na łamach „Gazety Finansowej” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. telepracy. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

31 grudnia 2014 r. – Stary Rok żegnamy medialnie! Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. trybu postępowania przy zmianie postanowień umów o pracę. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

19 grudnia 2014 r. – po „Rzeczpospolitej” nawiązujemy współpracę z kolejnym prestiżowym dziennikiem! Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. skróconego czasu pracy w Wigilię. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

12 grudnia 2014 r. - Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” organizowane dla przedsiębiorców przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

11 grudnia 2014 r. – wypowiedź Mec. Michała Szuszczyńskiego dla portalu Bankier.pl dotycząca kwestii odbierania przez pracowników, po godzinach pracy, służbowych maili i telefonów. Pełen artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

4 grudnia 2014 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. Kancelaria wygrywa dla swojego Klienta (sieci aptek) proces z powództwa pracownika, któremu wypowiedziano stosunek pracy, a następnie, w okresie wypowiedzenia, wręczono dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy. Sąd pracy podzielił pogląd prawny prezentowany przez naszą Kancelarię w toku procesu, iż uznanie dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy za prawidłowe eliminuje konieczność badania przez Sąd zgodności z prawem wręczonego wcześniej pracownikowi wypowiedzenia.

24 listopada 2014 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy rozpoczyna współpracę w zakresie prawa pracy z polską spółką – córką europejskiego koncernu będącego potentatem w dziedzinie produkcji surowców piekarniczych. Serdecznie witamy w gronie Klientów naszej Kancelarii!

18 listopada 2014 r. – sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Rejonowym w P. Kancelaria wygrywa proces wszczęty przez dwie aplikantki radcowskie przeciwko jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce o naruszenie przepisów prawa przy rozwiązywaniu z nimi umów o pracę. Sąd I instancji podzielił argumentację prawną prezentowaną w toku procesu przez SZUSZCZYŃSKI Kancelarię Prawa Pracy i zasądził na rzecz obydwóch powódek odszkodowania pieniężne.

13 listopada 2014 r.
– w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) odbyła się kolejna tura rokowań ze związkami zawodowymi mającymi na celu wynegocjowanie zakładowego układu zbiorowego pracy. W ramach negocjacji Mec. Michał Szuszczyński pełni rolę doradcy Zarządu PSE S.A. w zakresie zbiorowego prawa pracy.

6 listopada 2014 r. – na stronie Kancelarii w dziale „Newsletter” pojawiło się kolejne wydanie naszego magazynu. Zapraszamy do lektury!

31 października 2014 r. – kolejny sukces procesowy SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy. Przed Sądem Okręgowym w P. Kancelaria prawomocnie wygrywa dla Klienta proces związany z odmową wypłaty na rzecz pracownika „uzupełniającej” premii, w przypadku której obowiązujący u naszego Klienta regulamin premiowania pozwalał na okresową weryfikację progów, wg których wyliczana była wysokość premii. Klientem naszej Kancelarii, dla którego prowadzona była niniejsza sprawa, jest polska spółka międzynarodowego koncernu będącego producentem artykułów wykończenia wnętrz.

20 października 2014 r. – rozpoczęcie przez SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy stałej obsługi prawnej na rzecz nowego Klienta – Spółki zajmującej się dostarczaniem innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań w dziedzinie druku. Witamy w gronie Klientów naszej Kancelarii!

6 październik 2014 r. – konsorcjum Gramza, Jenerowicz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych oraz SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy wygrało przetarg na pakietową obsługę prawną Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) S.A. W ramach umowy z Klientem Mec. Michał Szuszczyński odpowiadał będzie za kwestie związane ze zbiorowym prawem pracy. Począwszy od dnia 16 października br. Mec. Michał Szuszczyński będzie doradcą Zarządu PSE S.A. w toku negocjacji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla całej grupy.

3 październik 2014 r. - Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie „Rozliczanie czasu pracy oraz rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy” organizowane dla przedsiębiorców przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

1 październik 2014 r.SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy oraz Konfederacja Pracodawców LEWIATAN uruchamiają projekt „Wirtualna Kancelaria Prawa Pracy”, w ramach której przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji będą mogli on-line uzyskać pomoc prawną w zakresie pilnych i bieżących problemów z zakresu prawa pracy.

30 wrzesień 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński, będący ekspertem Konfederacji Pracodawców LEWIATAN w dziedzinie prawa pracy, weźmie udział w kolejnej debacie z przedstawicielami władz NSZZ SOLIDARNOŚĆ Regionu Wielkopolska oraz władzami Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Przedmiotem debaty będą propozycje zmian w kodeksie pracy mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie spraw prawno – pracowniczych w ich bieżącej działalności.

22 września 2014 r. – na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał sie kolejny artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego, którego tematem jest omówienie zasad powierzania kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym innej pracy, aniżeli określona umową o pracę. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

17 września 2014 r. – aby świadczyć na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w zakresie prawa pracy wg najwyższych standardów, sami uczymy się od najlepszych! 17 września 2014 r. Mec. Michał Szuszczyński weźmie udział w seminarium organizowanym przez najlepszą w Polsce warszawską kancelarię prawa pracy Raczkowski i Wspólnicy. Przedmiotem seminarium będzie czas pracy, a szkolenie poprowadzi Mec. Piotr Wojciechowski – były, wieloletni Dyrektor Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy, a obecnie of counsel kancelarii Raczkowski i Wspólnicy i jeden z najbardziej uznawanych w Polsce autorytetów m.in. w zakresie zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy. Certyfikat udziału w szkoleniu możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

16 wrzesień 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński ponownie wykładowcą na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

wrzesień 2014 r. – praktyki studenckie w Kancelarii odbywają kolejne osoby – Pani Natalia Śliwińska oraz Pani Luiza Nadstazik.

3 września 2014 r.
Mec. Michał Szuszczyński, będący ekspertem Konfederacji Pracodawców LEWIATAN w dziedzinie prawa pracy, weźmie udział w kolejnej debacie z przedstawicielami władz NSZZ SOLIDARNOŚĆ Regionu Wielkopolska oraz władzami Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Przedmiotem debaty będą propozycje zmian w kodeksie pracy mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie spraw prawno – pracowniczych w ich bieżącej działalności

20 sierpnia 2014 r. – bardzo ważny dzień dla Kancelarii i milowy krok w jej rozwoju. Z dniem dzisiejszym Kancelaria rozpoczęła współpracę w zakresie obsługi prawnej z zakresu prawa pracy z INEA S.A. Jesteśmy zaszczyceni, iż zostaliśmy partnerem tak znanej firmy i możemy na jej rzecz świadczyć nasze usługi.

13 sierpnia 2014 r. – początek współpracy Kancelarii w zakresie prawa pracy z nowym Klientem – podmiotem z branży reklamy i marketingu z siedzibą w Warszawie i oddziałem m.in. w Poznaniu. Witamy w gronie Klientów Kancelarii!

31 lipca 2014 r.Kancelaria rozpoczyna współpracę w zakresie prawa pracy z wyspecjalizowaną firmą rekrutacyjną zajmującą się poszukiwaniem pracowników z branży IT na rynek europejski. Witamy w gronie Klientów Kancelarii!

30 lipca 2014 r. – jeden z czołowych producentów systemów dachowych w Europie posiadający sześć grup sprzedażowych w Niemczech oraz 12 przedstawicielstw w innych krajach Europy zlecił Kancelarii doradztwo w zakresie audytu oraz wprowadzenia zmian w regulaminach pracy oraz wynagradzania obowiązujących w organizacji.

22 lipca 2014 r. – Na łamach „Rzeczpospolitej” opublikowany został artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego, w którym przedstawione zostały aspekty związane z „narzucaniem” pracownikom przez pracodawcę terminów wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

16 lipca 2014 r. – Na łamach „Głosu Biznesu” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. problematyki przyznawania odpraw pracownikom, którym wręczono tzw. wypowiedzenia zmieniające. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

1 lipca 2014 r. – W gronie prawników Kancelarii witamy Panią Adę Galińską. Pani Ada jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikantem II roku aplikacji radcowskiej OIRP w Poznaniu. Wcześniej Pani Ada związana była z Kancelarią, w ramach której wykonywała obowiązki związane ze świadczeniem pomocy prawnej w zakresie prawa pracy, w tym zbiorowych stosunków pracy. Witamy w naszym zespole!

25 czerwca 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński, będący ekspertem Konfederacji Pracodawców LEWIATAN w dziedzinie prawa pracy, weźmie udział w trzeciej debacie z przedstawicielami władz NSZZ SOLIDARNOŚĆ Regionu Wielkopolska oraz władzami Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Przedmiotem debaty będą propozycje zmian w kodeksie pracy mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie spraw prawno – pracowniczych w ich bieżącej działalności.

16 czerwca 2014 r. – Z myślą o naszych Klientach oraz świadczeniu na ich rzecz dedykowanej obsługi w zakresie prawa pracy rozszerzamy potencjał osobowy Kancelarii o kolejnych specjalistów z tej dziedziny. W gronie prawników Kancelarii witamy Panią Annę Kluj. Pani Ania jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Tematem pracy magisterskiej Pani Ani było zastrzeżenie kary umownej w umowach o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.

13 czerwca 2014 r. – w miesięczniku „Świat Księgowych” ukazał się artykuł autorstwa Mec. Michała Szuszczyńskiego oraz Aleksandry Kowalskiejmłodszego prawnika Kancelarii nt. sytuacji prawnej głównego księgowego w zakresie uprawień wynikających z przepisów prawa pracy. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

9 czerwca 2014 r. – zaczynamy gościć na łamach najbardziej poczytnych i prestiżowych dzienników! Na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł Mec. Michała Szuszczyńskiego dot. nowych przepisów związanych z dotowaniem telepracy. Artykuł możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

6 czerwca 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie dla przedsiębiorców organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Przedmiotem szkolenia będą zagadnienia związane z czasem pracy oraz zasadami rozwiązywania stosunków pracy przez pracodawców.

3 czerwca 2014 r. – Rozpoczynamy stałą współpracę w zakresie świadczenia doradztwa prawnego w dziedzinie prawa pracy na rzecz światowego lidera w branży producentów baterii akumulatorów przemysłowych dostarczającego na całym świecie systemy baterii stacjonarnych dla potrzeb energetyki, telekomunikacji, kolei i przemysłu. Cieszymy się bardzo, iż możemy rozpocząć współpracę z tak uznaną firmą!

2 czerwca 2014 r. – wywiad w Głosie Wielkopolskim z Mec. Michałem Szuszczyńskim dot. nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznającej pracodawcom możliwość ubiegania się o otrzymanie grantu na telepracę. Wywiad możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

1 czerwca 2014 r. – kolejny krok w rozwoju Kancelarii. Rozpoczynamy stałą obsługę prawną z zakresu prawa pracy wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa prowadzącego prace spawalnicze i montażowo-ślusarskie na terenie kraju oraz za granicą w budownictwie przemysłowym. Witamy w gronie naszych klientów!

27 maja 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy w Poznaniu. Program Kongresu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

22 maja 2014 r. – na stronie Kancelarii w dziale „Newsletter” pojawiło się kolejne wydanie naszego magazynu. Zapraszamy do lektury!

23 maja 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński, będący ekspertem Konfederacji Pracodawców LEWIATAN w dziedzinie prawa pracy, weźmie udział w drugiej debacie z przedstawicielami władz NSZZ SOLIDARNOŚĆ Regionu Wielkopolska oraz władzami Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Przedmiotem debaty będą propozycje zmian w kodeksie pracy mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie spraw prawno – pracowniczych w ich bieżącej działalności.

16 maja 2014 r. – w związku z pozyskiwaniem przez Kancelarię nowych klientów o kapitale zagranicznym rusza anglojęzyczna oraz niemieckojęzyczna strona internetowa Kancelarii. Zapraszamy!

15 maja 2014 r. – wystąpienie Mec. Michała Szuszczyńskiego w TVP (Program „Teleskop Gospodarczy”) związane z Poznańskimi Dniami Przedsiębiorczości 2014, na których Mec. Michał Szuszczyński był prelegentem

12 maja 2014 r. – rozpoczyna się proces w Sądzie Rejonowym w K., w którym Kancelaria reprezentować będzie nowego jej Klienta – przedsiębiorcę działającego w branży budowlanej – w sprawie z powództwa małżonki byłego pracownika naszego Klienta, który uległ śmiertelnemu wypadkowi w czasie wykonywania pracy (budowa hipermarketu).

7 maja 2014 r. – na zaproszenie Urzędu Miasta Poznania Mec. Michał Szuszczyński będzie prelegentem na Poznańskich Dniach Przedsiębiorczości 2014. W ramach swojego wystąpienia Mec. Szuszczyński omówi wybrane kwestie związane z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników. Szczegółowy program wydarzenia możecie Państwo zobaczyć TUTAJ.

28 kwietnia 2014 r.– kolejny duży krok w rozwoju Kancelarii – rozpoczynamy stałą współpracę w zakresie obsługi prawnej z zakresu prawa pracy z wiodącym na świecie producentem i dostawcą foteli lotniczych dla największych linii lotniczych. Nasz nowy Klient zatrudnia ponad 1.600 pracowników w Polsce, Niemczach, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i witamy w gronie Klientów naszej Kancelarii!

17 kwietnia 2014 r. – początek współpracy Kancelarii z nowym Klientem – dużym podmiotem z branży meblarskiej działającym na rynku polskim oraz europejskim. W ramach zapoczątkowania współpracy Kancelaria doradzać będzie w procesie przejścia grupy pracowników do innej spółki z tej samej grupy kapitałowej w trybie art. 23(1) kodeksu pracy. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i witamy w gronie Klientów Kancelarii!

14 kwietnia 2014 r. – rozpoczyna się bardzo prestiżowy proces sądowy, w którym nowy Klient Kancelarii – Stowarzyszenie Autorów ZAIKS z siedzibą w Warszawie – powierzył Kancelarii poprowadzenie w jego imieniu procesu sądowego o dyscyplinarne zwolnienie z pracy Dyrektora Okręgu Poznań Stowarzyszenia. Więcej o sprawie możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

10 kwietnia 2014 r. – początek procesu sądowego w S., w ramach którego Kancelaria reprezentować będzie Klienta (autoryzowanego dilera na Polskę samochodów dostawczych TIR bardzo znanej marki), który rozwiązał stosunek pracy z Dyrektorem Regionu Pomorskiego za wypowiedzeniem z powodu braku osiągania przez ww. Oddział spodziewanych i zadawalających efektów finansowych.

8 kwietnia 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński, będący ekspertem Konfederacji Pracodawców LEWIATAN w dziedzinie prawa pracy, weźmie udział w debacie z przedstawicielami władz NSZZ SOLIDARNOŚĆ Regionu Wielkopolska oraz władzami Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Przedmiotem debaty będą propozycje zmian w kodeksie pracy mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie spraw prawno – pracowniczych w ich bieżącej działalności.

4 kwietnia 2014 r.Kancelaria rozpoczyna doradztwo prawne w zakresie wdrożenia u jednego ze swoich klientów telepracy. W zakres prac Kancelarii wchodzić będzie opracowanie projektów z zakresu indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy.

1 kwietnia 2014 r.Kolejny sukces procesowy Kancelarii. Przed Sądem Apelacyjnym w K. Kancelaria prawomocnie wygrywa dla Klienta proces związany z dyscyplinarnym rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegającego na usiłowaniu zagarnięcia mienia znajdującego się na terenie zakładu pracy. Proces ów był bardzo trudny zarówno pod względem dowodowym (brak bezpośredniego świadka zdarzenia) oraz prawnym (mienie znajdowało się na terenie zakładu pracy pracodawcy, jednakże stanowiło ono własność podmiotu trzeciego). Klientem naszej Kancelarii, dla którego prowadzona była niniejsza sprawa jest polska spółka międzynarodowego koncernu z główną siedzibą w Norymberdze, będącego producentem systemów okablowania dla takich firm i marek jak: General Motors, Mercedes, Audi, Lamborghini.

28 marca 2014 r. Mec. Michał Szuszczyński oraz Anna Górnaprawnik Kancelarii poprowadzą szkolenie dla przedsiębiorców organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, które związane będzie z zasadami rozliczania czasu pracy przez pracodawców.

27 marca 2014 – rusza duży proces sądowy, w którym Kancelaria reprezentować będzie tym razem pracownika – byłego Dyr. Regionalnego międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej, który zwolniony został przez pracodawcę z powodu dopuszczenia się (w ocenie pracodawcy) na publicznym spotkaniu krytyki zarządu pracodawcy w zakresie planowanych działań związanych z polityką ubezpieczeniową w regionie. Sąd uwzględnił wniosek Kancelarii o przesłuchanie w charakterze świadków wszystkich uczestników spotkania w liczbie 29.

18 marca 2014 – Kancelaria wygrywa w I instancji proces sądowy dla jednego z największych Klientów, który w trybie dyscyplinarnym rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem z powodu uchybień dotyczących powiadomienia pracodawcy o nieobecności w pracy. Sąd podzielił linię obrony obraną w toku sprawy przez Kancelarię, zgodnie z którą pracownik winien dołożyć wszelkich starań celem dokonania tego powiadomienia w sposób przewidziany przepisami prawa wewnątrzzakładowego, a niedopatrzenia pracownika z tym związane nie mogą finalnie obciążać pracodawcy.

17 marca 2014 – będąca klientem Kancelarii spółka wchodząca w skład międzynarodowego koncernu - wiodącego producenta łóżek i materacy w Europie i Azji działającego w ponad 40 krajach i zatrudniające ok. 7.000 pracowników, powierzyła Kancelarii doradztwo prawne w zakresie opracowania i wdrożenia nowych aktów wewnątrzzakładowych regulujących zasady wynagradzania i premiowania pracowników.

13 marca 2014 r.Kancelaria przyjmuje na praktyki. Więcej możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

11 marca 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński prelegentem na Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy we Wrocławiu. Program Kongresu możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

5 marca 2014 r.Kancelaria, kontynuując współpracę w zakresie prawa pracy z polską spółką wchodzącą w skład wiodącej międzynarodowej grupy konsultingowej świadczącej kompleksowe usługi doradztwa biznesowego, rozpocznie doradzanie przy wdrażaniu wewnętrznych regulacji związanych z system i zasadami podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych.

1 marca 2014 r. – polska spółka akcyjna będąca częścią międzynarodowego koncernu z branży wyposażenia łazienek powierzyła Kancelarii przeprowadzenie audytu stosunków pracowniczych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.1 marca 2014 r. Mec. Michał Szuszczyński wykładowcą na kolejnej edycji kursu dla specjalistów ds. kadr i płac organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

28 luty 2014 r.Mec. Michał Szuszczyński oraz Anna Górna – prawnik Kancelarii poprowadzą szkolenie dla przedsiębiorców organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, które związane będzie z nawiązywaniem umów o pracę, rekrutacją pracowników oraz zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

17 luty 2014 r. – na stronie Kancelarii w dziale „Newsletter” pojawiło się pierwsze wydanie naszego magazynu. Zapraszamy do lektury!

7 luty 2014 r. – Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie „Prawo pracy 2014 r. z uwzględnieniem zmian z 2013 r., najnowszego orzecznictwa sądowego oraz stanowisk państwowej inspekcji pracy” organizowane dla przedsiębiorców przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

1 luty 2014 r. – przedsiębiorca prowadzący sieć aptek powierzył Kancelarii reprezentację w procesie sądowym z pracownicą zwolnioną w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegającego na sfałszowaniu dokumentacji pracowniczej.

1 luty 2014 r. – Kancelaria podjęła współpracę z jednym z największych koncernów i dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, na rzecz którego świadczy usługi z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

28 styczeń 2014 r. Mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie „Elastyczny czas pracy” organizowane dla przedsiębiorców przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

4 styczeń 2014 r. – Kancelaria rozpoczęła współpracę z polskim oddziałem niemieckiej sieci odzieżowej zatrudniającej łącznie ponad 16.000 pracowników i posiadającej niemal 1.000 sklepów w 32 krajach świata. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem!

1 styczeń 2014 r. Mec. Michał Szuszczyński ponownie został wykładowcą na kolejnej edycji kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.