Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i BHP

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niestety, nawet najlepiej zorganizowane służby bhp nie zlikwidują całkowicie ryzyk związanych z wypadkami przy pracy, czy chorobami zawodowymi. Tymczasem ich wystąpienie może spowodować powstanie po stronie pracodawcy poważnych i wymiernych konsekwencji, także finansowych.

W związku z bardzo często pojawiającymi się problemami z interpretacją przepisów i norm bhp w kontekście obowiązków pracowników i pracodawców, doradzamy Klientom w zakresie takich zagadnień jak: badania profilaktyczne, wypełnianie obowiązku odbycia szkoleń bhp, czy tworzenie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (w tym także w przypadku pracy zdalnej).

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • pomagamy przy prowadzeniu postępowań powypadkowych i sporządzaniu protokołów powypadkowych lub kart wypadków, a także przy prowadzeniu postępowań dotyczących podejrzenia powstania choroby zawodowej (w tym wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec odpowiednich organów);
  • dostarczamy rozwiązania pozwalające zminimalizować obciążanie pracodawców odpowiedzialnością za wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
  • reprezentujemy pracodawców w postępowaniach przed organami kontrolnymi (PIP, PIS) oraz przed sądami w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • konsultujemy warunki współpracy Klientów z kontrahentami (w tym osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz agencjami pracy tymczasowej) z punktu widzenia bhp;
  • przygotowujemy przepisy dotyczące współdziałania firm w zakresie bhp w ramach zawieranych umów o współpracy;
  • na bieżąco doradzamy Klientom w zakresie weryfikacji realizacji przez pracowników poszczególnych obowiązków bhp, w tym dotyczących m.in. obowiązku poddawania się badaniom profilaktycznym lub udziału w szkoleniach bhp, a także obowiązków pracodawcy związanych np. z tworzeniem wykazów prac wzbronionych, oceną ryzyka zawodowego, przydziału odzieży i obuwia roboczego, czy środków ochrony indywidualnej.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie