Dane osobowe w HR

W odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców znacząco rozwinęliśmy specjalizację dotyczącą ochrony danych osobowych w sferze HR. Przeprowadzamy audyty zgodności stosowanych w organizacji rozwiązań i faktycznie istniejącego poziomu ochrony danych osobowych z zasadami wynikającymi z RODO. Przygotowujemy „skrojone na miarę” dokumenty, wymagane w związku z przetwarzaniem przez pracodawców danych osobowych, dopasowane do potrzeb danej organizacji; współtworzymy polityki ochrony danych osobowych czy rejestry czynności przetwarzania tych danych.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przeprowadzamy audyty zgodności procesów przetwarzania danych osobowych w sferze HR z wymogami RODO
  • przygotowujemy projekty dokumentów: klauzul informacyjnych, formularzy zgody, upoważnień
  • współtworzymy zasady ochrony danych osobowych w organizacji (w szczególności w ramach polityki ochrony danych osobowych) oraz rejestry czynności przetwarzania danych
  • współtworzymy zasady postępowania z tzw. incydentami
  • oceniamy konieczność zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i przygotowujemy projekty takich umów
  • informujemy Klientów na bieżąco o rozwijającej się wykładni przepisów RODO i wytycznych organów nadzorczych dla pracodawców przetwarzających dane osobowe
  • przeprowadzamy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników przetwarzających dane osobowe w ramach wykonywanej pracy

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie