Dane osobowe w HR

Kwestia ochrony danych osobowych w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Ten ogólny trend nie ominął także sfery HR.

Z uwagi na specyfikę regulacji prawnej dotyczącej tych zagadnień, szczególną uwagę należy poświęcić bieżącemu śledzeniu urzędowych wytycznych i stanowisk – nie tylko w Polce, ale i w UE.

W tym zakresie, często odmiennie od innych kancelarii, dostrzegamy, że ochrona danych osobowych nie może być traktowana jako ważniejsza od ochrony życia i zdrowia pracowników. Nie zapominamy o tym w naszej codziennej pracy z pracodawcami, kiedy to na bieżąco konsultujemy poszczególne zagadnienia, w ramach których „pojawia się” kwestia ochrony danych osobowych pracowników.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przeprowadzamy audyty zgodności procesów przetwarzania danych osobowych w sferze HR z wymogami RODO;
  • przygotowujemy projekty dokumentów: klauzule informacyjne, formularze zgód, wzory upoważnień;
  • współtworzymy zasady ochrony danych osobowych w organizacji (w szczególności w ramach polityki ochrony danych osobowych) oraz rejestry czynności przetwarzania danych;
  • współtworzymy zasady postępowania z tzw. incydentami (naruszeniami ochrony danych osobowych);
  • oceniamy konieczność zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i przygotowujemy ich projekty;
  • informujemy Klientów na bieżąco o rozwijającej się wykładni przepisów RODO i wytycznych organów nadzorczych dla pracodawców przetwarzających dane osobowe;
  • przeprowadzamy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników przetwarzających dane osobowe w ramach wykonywanej pracy.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie