Justyna
Grzelak-Grzyb

radca prawny

Współpracując z Kancelarią zajmuję się kwestiami związanymi z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. W tym zakresie kompleksowo wspieram Klientów w tworzeniu i wprowadzaniu w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także zajmuję się bieżącym doradztwem w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulaminu, jak i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w codziennym funkcjonowaniu zakładu pracy.

Posiadam doświadczenie w sprawach indywidulanych i zbiorowych stosunków pracy, w tym dotyczących zwolnień, relacji ze związkami zawodowymi czy zatrudniania i odpowiedzialności pracowników w branży aptekarskiej, a także przejścia części lub całości zakładu pracy na nowego pracodawcę w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, zajmuję się również szczególnymi uregulowaniami dotyczącymi Tarcz Antykryzysowych i Finansowych.

Ponadto, reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także w postępowaniach przed mediatorem.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w kancelariach prawnych na Pomorzu Środkowym i w Poznaniu, świadcząc kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, spółdzielni i osób fizycznych.

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie Szczecińskim, a od 2014 roku jestem wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Posługuję się językiem angielskim.

Powrót do zespołu