Justyna
Grzelak-Grzyb

radca prawny

Współpracując z Kancelarią zajmuję się kwestiami związanymi z zakładowymi aktami prawa pracy, szczególnie doceniając rolę, jaką w organizacji powinny odgrywać wewnętrzne polityki i regulaminy. W tym zakresie wspieram pracodawców w kwestiach związanych z szeroko pojętą organizacją pracy i porządkiem w zakładzie pracy, obejmujących takie zagadnienia jak kontrole pracowników, monitoring, kary porządkowe czy badanie trzeźwości pracowników.

Kompleksowo wspieram Klientów w tworzeniu i wprowadzaniu w życie regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także zajmuję się bieżącym doradztwem w zakresie praktycznego stosowania przepisów tego regulaminu, jak i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto specjalizuję się w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także w postępowaniach mediacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w kancelariach prawnych na Pomorzu Środkowym i w Poznaniu, świadcząc kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, spółdzielni i osób fizycznych.

Powrót do zespołu