Zatrudnienie cywilnoprawne i umowy B2B

W ostatnich latach obszar HR to nie tylko zatrudnienie pracownicze, ale także nawiązywanie współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym umowy B2B (tzw. samozatrudnienie).

Z uwagi na specyfikę tych stosunków i charakter przepisów kodeksu cywilnego, szczególnie istotne jest odpowiednie ukształtowanie warunków współpracy ze zleceniobiorcą czy wykonawcą dzieła w sposób, który będzie optymalnie zabezpieczał interes prawny i biznesowy organizacji.

We wszystkich przypadkach, gdy zawieramy umowę cywilnoprawną, dodatkową kwestią do uwzględnienia jest ryzyko „przekwalifikowania” takiej umowy w umowę o pracę. W praktyce, biorąc pod uwagę aktywność ZUS i PIP, najistotniejsze jest to przy zawieraniu umów B2B. Mając zaś na uwadze to, że w razie sporu dotyczącego charakteru takiej umowy badana jest nie tylko treść samej umowy, ale i faktyczne okoliczności towarzyszące jej wykonywaniu, odpowiednią uwagę należy przyłożyć do prawidłowego ułożenia procesu współpracy z kontraktorami.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • doradzamy w procesie wdrażania umów B2B w organizacji lub ich dalszego (bezpiecznego) stosowania, dbając o poszczególne obszary, w których zatrudniani są kontraktorzy;
  • konsultujemy warunki współpracy z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych z punktu widzenia zabezpieczenia interesu prawnego i biznesowego organizacji;
  • przygotowujemy projekty umów cywilnoprawnych, w tym umów B2B, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności istotnych dla danej współpracy, w tym prawa autorskie, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, korzystanie z infrastruktury biurowej, odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, zakaz konkurencji i in.;
  • przygotowujemy projekty dokumentów wykorzystywanych w związku ze współpracą ze zleceniobiorcami lub kontraktorami, poczynając od dokumentów przedstawianych podczas rekrutacji, na manualach i instrukcjach dla menadżerów kończąc;
  • przeprowadzamy szkolenia dla menadżerów i innych osób, odpowiedzialnych w organizacji za współpracę z kontraktorami, co jest szczególnie cenne dla osób, które w swoim zespole mają zarówno pracowników, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie