Czas pracy

Pomimo – a może właśnie dlatego – że przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu pracy nie zmieniły się zasadniczo od wielu lat, obszar ten dostarcza pracodawcom wielu problemów.

Przyczyną powyższego jest niedostosowanie regulacji kodeksowych do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, w której pracownicy (zwłaszcza młodzi, którzy wkraczają na rynek pracy) wymagają od firmy zapewnienia im elastyczności w wykonywaniu obowiązków.

Prawidłowego rozliczania czasu pracy nie ułatwiają także liczne orzeczenia sądowe oraz stanowiska i interpretacje urzędowe, w których prezentowanych jest wiele, częstokroć odmiennych, poglądów dotyczących zagadnień związanych z czasem pracy. Na bieżąco śledzimy te stanowiska, aby móc dostarczać naszym Klientom rozwiązania oparte na aktualnych i najświeższych trendach.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • doradzamy organizacjom w doborze optymalnych systemów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych;
  • pomagamy w prawidłowym opracowaniu jednych z najbardziej istotnych postanowień regulaminów pracy dotyczących czasu pracy;
  • opierając się na naszym bogatym doświadczeniu pomagamy w prawidłowym ułożeniu relacji z zakresu czasu pracy z pracownikami mobilnymi oraz pracownikami zatrudnionymi w zadaniowym systemie czasu pracy;
  • wdrażamy mechanizmy pozwalające w sposób elastyczny i dostosowany do specyfiki danej organizacji planować i zarządzać czasem pracy (np. wydłużone okresy rozliczeniowe, „ruchome” okresy rozliczeniowe);
  • prowadzimy dedykowane, zamknięte szkolenia (np. dla działów kadr i płac), podczas których w sposób praktyczny omawiamy problemy czasu pracy;
  • reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych oraz postępowaniach prowadzonych przez PIP, związanych z czasem pracy.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie