Ochrona rodzicielstwa

Katalog uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem stale się poszerza, co wymaga od pracodawców uwzględniania tej kwestii w planowaniu pracy, podziale zadań oraz innych podejmowanych na co dzień działaniach.

W tym obszarze nie tylko jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami, ale i wskazujemy na praktyczne stosowanie tych przepisów oraz wypracowane dzięki naszemu doświadczeniu rozwiązania.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przygotowujemy projekty dokumentów związanych z realizacją obowiązków pracodawcy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem;
  • służymy wsparciem i bieżącym doradztwem we wszystkich kwestiach związanych z ww. zagadnieniem, począwszy od ochrony stosunku pracy pracownicy w ciąży, poczynając na zagadnieniach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami chronionymi kończąc;
  • pomagamy pracodawcom odnaleźć się w trudnych przepisach prawa pracy, związanych z pracownikami korzystającymi z poszczególnych rodzajów urlopów, czy ich uprawnieniami w sytuacji powrotu z urlopów rodzicielskich i wychowawczych.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie