Zwolnienia grupowe, restrukturyzacja zatrudnienia

Wspieramy pracodawców przy dokonywaniu restrukturyzacji zatrudnienia, rekomendując optymalną, w danym przypadku, ścieżkę postępowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie tworzenia programów dobrowolnych odejść, a także udziałowi w kilkuset procesach zwolnień grupowych, potrafimy wskazać zalety i pułapki poszczególnych rozwiązań, a także dokonać analizy potencjalnych ryzyk i sposobów ich ograniczenia.

Wiemy, jak ważne w tego typu przedsięwzięciach jest zapewnienie pracodawcom kompleksowej wiedzy na temat konsekwencji prawnych ich założeń biznesowych oraz przedstawienie im czytelnego i jasnego harmonogramu działań w tym zakresie.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • współtworzymy strategię restrukturyzacji zatrudnienia;
  • opracowujemy regulaminy programów dobrowolnych odejść (pdo);
  • doradzamy na etapie podejmowania decyzji dot. zwolnień grupowych;
  • przygotowujemy i wdrażamy harmonogramy procesów zwolnień grupowych;
  • opracowujemy dokumenty konieczne dla przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych (dla pracowników, związków zawodowych, urzędów pracy);
  • prowadzimy negocjacje ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi i radami pracowników;
  • wspieramy pracodawcę w komunikacji z załogą.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie