Sylwia
Jaworska

radca prawny

Od początku współpracy z Kancelarią zajmuję się bieżącym wsparciem Klientów w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

Zajmuję się przede wszystkim problemami związanymi z nierównym traktowaniem, dyskryminacją w zatrudnieniu oraz mobbingiem, a także wszelkimi innymi przejawami sytuacji niepożądanych w miejscu pracy, także będących przedmiotem zgłoszeń sygnalistów. Wspieram naszych Klientów w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających oraz procesach sądowych. Zakresem moich zainteresowań objęte są zagadnienia związane z uprawnieniami rodzicielskimi oraz odpowiedzialnością materialną pracowników. Doradzam także we wdrażaniu przez pracodawców pracy zdalnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poznańskich kancelariach prawnych świadczących kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców.

 

Powrót do zespołu