Audyty HR

Służymy wsparciem w procesie oceny zgodności stosowanych przez naszych Klientów praktyk w obszarze HR z obowiązującymi regulacjami prawnymi – kompleksowo lub w wybranym obszarze (np. rozliczania czasu pracy).
Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie audytów pracowniczych (due diligence) przeprowadzanych na potrzeby oceny ryzyka związanego z przedsięwzięciami kapitałowymi (wskazywanie tzw. red flags w zakresie HR); audytów dokumentacji pracowniczej, w szczególności oceny kompletności i prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników oraz zapewnienia przez pracodawców odpowiedniej ochrony danych osobowych w sferze HR; a także audytów mających na celu optymalizację stosowanych rozwiązań czasu pracy (np. dla ograniczenia kosztów związanych z nadgodzinami).

Nasze analizy uwzględniają nie tylko obowiązujące przepisy krajowe i wspólnotowe (UE), ale także wytyczne wynikające z orzecznictwa oraz stanowisk PIP, administracji rządowej ds. pracy czy PUODO (dawniej: GIODO).

W ramach specjalizacji wykonujemy kompleksowe audyty:

 • w zakresie HR w ramach przygotowania do przedsięwzięć kapitałowych;
 • akt osobowych pracowników;
 • stosowanych zasad rozliczania czasu pracy (w tym audyty prawidłowości stosowania zadaniowego czasu pracy);
 • ochrony danych osobowych w sferze HR;
 • zbiorowych aktów prawa pracy (regulaminów, układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych) pod względem zgodności z przepisami prawa;
 • kompleksowe audyty sytuacji pracodawcy, badające zgodność z prawem pracy oraz w celu identyfikacji możliwości zastosowania rozwiązań korzystniejszych dla pracodawcy.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

 • audyty w zakresie HR w ramach przygotowania do przedsięwzięć kapitałowych
 • audyty akt osobowych pracowników
 • audyty stosowanych zasad rozliczania czasu pracy
 • audyty prawidłowości stosowania zadaniowego czasu pracy
 • audyty ochrony danych osobowych w sferze HR
 • audyty zbiorowych aktów prawa pracy (regulaminów, układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych) pod kątem zgodności z przepisami prawa
 • kompleksowe audyty sytuacji pracodawcy pod kątem zgodności z prawem pracy oraz w celu identyfikacji możliwości zastosowania rozwiązań korzystniejszych dla pracodawcy

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie