Audyt HR

Służymy wsparciem w procesie oceny zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi stosowanych przez naszych Klientów praktyk czy zasad w zakresie HR – kompleksowo lub w wybranym obszarze.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie audytów przeprowadzanych na potrzeby oceny ryzyka związanego z przedsięwzięciami kapitałowymi (wskazywanie tzw. red flags w zakresie HR), audytów dokumentacji pracowniczej, w szczególności dla oceny kompletności i prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników oraz zapewnienia przez pracodawców odpowiedniej ochrony danych osobowych w sferze HR, a także audytów w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań czasu pracy (np. dla ograniczenia kosztów nadgodzin). Nasze analizy uwzględniają nie tylko obowiązujące przepisy krajowe i wspólnotowe (UE), ale także wytyczne wynikające z orzecznictwa oraz stanowisk i wytycznych PIP, administracji rządowej ds. pracy czy GIODO (obecnie: PUODO).

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • audyty w zakresie HR w ramach przygotowania do przedsięwzięć kapitałowych
  • audyty akt osobowych pracowników
  • audyty stosowanych zasad rozliczania czasu pracy
  • audyty prawidłowości stosowania zadaniowego czasu pracy
  • audyty ochrony danych osobowych w sferze HR
  • audyty zbiorowych aktów prawa pracy (regulaminów, układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych) pod kątem zgodności z przepisami prawa
  • kompleksowe audyty sytuacji pracodawcy pod kątem zgodności z prawem pracy oraz w celu identyfikacji możliwości zastosowania rozwiązań korzystniejszych dla pracodawcy

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie