Zatrudnianie pracowników

Wybór właściwej podstawy jest pierwszym i najbardziej istotnym krokiem w procesie zatrudniania. Kolejnym jest ukształtowanie warunków współpracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne i odpowiadający intencjom naszych Klientów.

Wspieramy pracodawców na każdym etapie związanym z zatrudnianiem personelu, a także nawiązywaniem współpracy z agencjami zatrudnienia, pracownikami młodocianymi, praktykantami i absolwentami szkół.

Doradzamy i konsultujemy szczegółowe rozwiązania dotyczące warunków zatrudnienia, w szczególności w sferach najbardziej istotnych i newralgicznych – związanych z systemem wynagradzania i prawidłowego wykorzystania możliwości, jakie dają pracodawcom przepisy regulujące czas pracy.

Przygotowujemy także dokumenty, dotyczące dodatkowych mechanizmów zabezpieczających interesy pracodawcy (np. umowa o zakazie konkurencji, klauzule dot. tajemnicy przedsiębiorstwa).

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • oceniamy i rekomendujemy możliwe modele współpracy;
  • przygotowujemy i weryfikujemy umowy o pracę i dokumentację towarzyszącą;
  • tworzymy umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej (w czasie i po ustaniu stosunku pracy) oraz umowy o zachowaniu poufności;
  • dokonujemy oceny i proponujemy optymalizację stosowanych rozwiązań w zakresie czasu pracy (np. w celu unikania konieczności zatrudniania pracowników w nadgodzinach);
  • tworzymy dokumentację dotyczącą korzystania z pracy pracowników tymczasowych;
  • tworzymy umowy i dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników młodocianych, praktykantów oraz absolwentów szkół;
  • opracowujemy indywidualne porozumienia płacowe / bonusowe;
  • wdrażamy rozwiązania pozwalające na wykorzystywanie elastycznych form wykonywania pracy.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie