Zatrudnienie

Wybór właściwej podstawy zatrudnienia jest pierwszym i istotnym krokiem w procesie zatrudniania. Kolejnym jest ukształtowanie warunków współpracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne i odpowiadający intencjom naszych Klientów. Wspieramy ich na każdym etapie związanym z zatrudnianiem personelu (zarówno pracowników, jak i osób współpracujących z nimi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach tzw. samozatrudnienia). Przygotowujemy kompleksową dokumentację związaną z danym modelem współpracy.

Doradzamy i konsultujemy szczegółowe rozwiązania dotyczące warunków zatrudnienia, w szczególności w sferach najbardziej istotnych – związanych z systemem wynagradzania i prawidłowego wykorzystania możliwości, jakie dają pracodawcom przepisy regulujące czas pracy. Przygotowujemy także dokumenty dotyczące dodatkowych mechanizmów zabezpieczających interesy pracodawcy (umowy o zakazie konkurencji, zapisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa itp.). Służymy także pełnym wsparciem na etapie rozwiązywania umowy o pracę.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

 • oceniamy i rekomendujemy możliwe modele współpracy
 • przygotowujemy umowy o pracę wraz z dokumentacją towarzyszącą
 • tworzymy umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej (w czasie i po ustaniu stosunku pracy)
 • dokonujemy oceny i proponujemy optymalizację stosowanych rozwiązań w zakresie czasu pracy (np. w celu unikania konieczności zatrudniania pracowników w nadgodzinach)
 • tworzymy dokumentację dotyczącą korzystania z pracy pracowników tymczasowych
 • wdrażamy rozwiązania pozwalające na wykorzystywanie telepracy lub pracy zdalnej (tzw. home-office)
 • wspieramy pracodawcę w razie wystąpienia wypadku przy pracy
 • opracowujemy umowy cywilnoprawne (o świadczenie usług, zlecenie, o dzieło, tzw. samozatrudnienie / B2B)
 • opracowujemy indywidualne porozumienia płacowe / bonusowe
 • dokonujemy analizy możliwych przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę i doradzamy optymalne dla pracodawcy rozwiązania, łącznie z przygotowaniem projektu odpowiednich dokumentów
 • opracowujemy umowy łączące pracodawcę z agencją pracy tymczasowej
 • oceniamy konsekwencje zastosowania przepisów dot. ochrony rodzicielstwa i innych przypadków szczególnej ochrony pracowników
 • tworzymy umowy o zachowaniu poufności / NDA

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie