Relacje z reprezentacją pozazwiązkową

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu pracodawców w relacjach z pozazwiązkowymi reprezentacjami pracowników, radami pracowników oraz przedstawicielstwami załogi.

Doradzamy Klientom w zakresie wyboru strategii współdziałania ze stroną pracowniczą, a następnie reprezentujemy ich na spotkaniach oraz w negocjacjach. Naszym celem jest zapewnienie legalności podejmowanych działań, z możliwie najdalej idącym zabezpieczeniem interesów pracodawcy.

W ramach specjalizacji:

  • wspieramy pracodawców we wszystkich kwestiach wymagających współpracy z przedstawicielami pracowników i radami pracowników;
  • przygotowujemy procedury wyborów przedstawicieli pracowników i rad pracowników;
    konsultujemy działania podejmowane wobec rady pracowników i innych pozazwiązkowych reprezentacji pracowników.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przygotowujemy regulaminy pracy poprzedzone analizą faktycznych warunków organizacji pracy u naszego Klienta
  • opracowujemy regulaminy wynagradzania i premiowania
  • wdrażamy rozwiązania antymobbingowe i antydyskryminacyjne wraz ze szkoleniami dla kadry zarządzającej oraz innych osób kierujących pracownikami
  • tworzymy regulaminy funkcjonowania zfśs i zasady działania komisji socjalnych
  • projektujemy zasady i regulaminy korzystania z narzędzi pracy, samochodów służbowych i in.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie