Regulaminy pracy i inne polityki wewnętrzne

Sfera zbiorowego prawa pracy pozwala na dostosowanie „ogólnego” prawa pracy do potrzeb konkretnego pracodawcy, dlatego warto tej kwestii poświęcić więcej uwagi.

Naszym Klientom służymy wsparciem i doradztwem w zakresie tworzenia aktów zbiorowego prawa pracy. Już samo przygotowanie choćby odpowiedniego, czyli uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności, regulaminu pracy, pozwala na znaczące zwiększenie bezpieczeństwa interesów pracodawcy i ograniczenie, a także świadome zarządzanie ewentualnymi ryzykami.

Regulamin pracy wraz z innymi wewnętrznymi regulacjami powinien tworzyć spójny system wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, uwzględniający faktyczną codzienną praktykę funkcjonowania danego zakładu pracy.

 

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przygotowujemy regulaminy pracy na podstawie analizy faktycznych warunków organizacji pracy i porządku w zakładzie pracy;
  • dokonujemy oceny zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi stosowanych u Klientów praktyk w zakresie organizacji pracy i porządku w zakładzie pracy, w tym dotyczących kontroli pracowników, stosowanych form monitoringu, nakładania kar porządkowych czy wydawania poleceń służbowych;
  • konsultujemy wątpliwości w zakresie organizacji pracy i porządku w zakładzie pracy, w tym także dotyczące badania trzeźwości pracowników, udzielania urlopów wypoczynkowych, zasad usprawiedliwiania nieobecności czy przebywania pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy;
  • dokonujemy analizy polityk, regulaminów, instrukcji, zarządzeń i wykazów związanych z organizacją pracy (np. dotyczących zasad ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, prac wzbronionych czy przydziału odzieży i obuwia roboczego);
  • projektujemy zasady i regulaminy korzystania z narzędzi pracy, samochodów służbowych i innego rodzaju mienia powierzanego pracownikom w celu wykonywania pracy.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie