Łukasz
Żak

of counsel

Od ponad 15 lat specjalizuję się w zagadnieniach związanych z mobilnością międzynarodową pracowników oraz transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników do krajów UE/EOG, a także destynacji pozaeuropejskich.

Wspieram Klientów Kancelarii w przygotowaniu oraz realizacji bezpiecznych modeli delegowania pracowników za granicę w obszarze wymagań administracyjnych, warunków pracy, wynagrodzenia za pracę oraz wybranych aspektów podatkowych i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuję się ponadto w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Angażuję się jako ekspert i doradca w wielu inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym.

W ramach mojej specjalizacji dzielę się swoją praktyczną wiedzą, prowadząc liczne szkolenia, zarówno w formule otwartej, jak i dedykowanej indywidulanym Klientom. Stale współpracuję z podmiotami prywatnymi oraz organami administracji publicznej.

Posługuję się językiem angielskim.

Powrót do zespołu