Zbiorowe prawo pracy

Sfera zbiorowego prawa pracy pozwala na dostosowanie „ogólnego” prawa pracy do sytuacji i potrzeb konkretnego pracodawcy, dlatego warto tej kwestii poświęcić więcej czasu. Naszym Klientom służymy wsparciem i doradztwem w zakresie tworzenia aktów zbiorowego prawa pracy. Już samo przygotowanie odpowiedniego regulaminu pracy, uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności, pozwala na znaczące zwiększenie zabezpieczenia interesów pracodawcy.

W ramach tej specjalizacji oferujemy również tworzenie regulacji antydyskryminacyjnych i antymobbingowych, a także wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z tymi zjawiskami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno na etapie ich „prewencji”, jak i oceny oraz rozwiązywania sytuacji już zaistniałych.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • przygotowujemy regulaminy pracy poprzedzone analizą faktycznych warunków organizacji pracy u naszego Klienta
  • opracowujemy regulaminy wynagradzania i premiowania
  • wdrażamy rozwiązania antymobbingowe i antydyskryminacyjne wraz ze szkoleniami dla kadry zarządzającej oraz innych osób kierujących pracownikami
  • tworzymy regulaminy funkcjonowania zfśs i zasady działania komisji socjalnych
  • projektujemy zasady i regulaminy korzystania z narzędzi pracy, samochodów służbowych i in.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie