Restrukturyzacja zatrudnienia, transfer zakładu pracy

Wspieramy pracodawców przy dokonywaniu restrukturyzacji zatrudnienia, rekomendując optymalną ścieżkę postępowania. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie tworzenia programów dobrowolnych odejść, a także udziałowi w blisko kilkudziesięciu procesach zwolnień grupowych, potrafimy wskazać wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Obsługujemy procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek w zakresie odnoszącym się do sfery zatrudnienia. Tworzymy kompleksową dokumentację dla prawidłowego dokonania przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zarówno w zakresie indywidualnych umów o pracę, jak i współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowników, funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy przekazania akt osobowych pracowników.

Wiemy jak ważne w tego typu przedsięwzięciach jest zapewnienie pracodawcom kompleksowej wiedzy na temat konsekwencji prawnych oraz przedstawienie im czytelnego i jasnego harmonogramu działań w tym zakresie.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • współtworzymy strategię restrukturyzacji zatrudnienia
  • opracowujemy regulaminy programu dobrowolnych odejść
  • oceniamy konieczność stosowania przepisów dot. przejścia zakładu pracy oraz przygotowujemy kompleksową dokumentację dotyczącą transferu zakładu pracy
  • doradzamy naszym Klientom na etapie podejmowania decyzji dot. zwolnień grupowych
  • przygotowujemy i wdrażamy harmonogramy zwolnień grupowych
  • opracowujemy dokumenty konieczne w ramach procedury zwolnień grupowych (dla pracowników, dla związków zawodowych, dla UP)
  • prowadzimy negocjacje ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi i radami pracowników
  • wspieramy pracodawcę w komunikacji z załogą

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie