Zadaniowy czas pracy: czy korzystamy z niego bezpiecznie?

System zadaniowego czasu pracy jest „lubiany” przez pracodawców. Jest on popularną formą zatrudnienia, zaś pracowników zadaniowych wydaje się być coraz więcej.

Czy system zadaniowy rzeczywiście zasłużył na aż tak dużą popularność? Przy prawidłowym jego wprowadzeniu jest to niezwykle pomocne narzędzie pozwalające optymalnie i bezpiecznie dla pracodawcy ułożyć stosunki z pracownikami. W innym wypadku staje się to niezwykle niebezpieczne dla pracodawcy i w bardzo wielu (niestety coraz częstszych) przypadkach jest źródłem kłopotów i długotrwałych procesów z pracownikami w sądach pracy oraz postępowań przed ZUS i US.

Dla „wstępnego rozpoznania” i ustalenia, czy w Państwa organizacji system ten jest wykorzystywany prawidłowo, warto zacząć od postawienia kilku pytań:

  • Czy nasi zadaniowcy mają nienormowany czas pracy?
  • Czy uznajemy, że w tym systemie nie występują nadgodziny?
  • Czy pomijamy pracowników zadaniowych przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy?
  • Czy stosujemy ten system dla pracowników pracujących stacjonarnie i w wyznaczonych godzinach?
  • Czy zadaniowemu pracownikowi mobilnemu (przedstawiciel handlowy, serwisant itp.) wypłacamy diety z tytułu przejazdów odbywanych przez niego w ramach przydzielonego mu obszaru?
  • Czy zadaniowemu pracownikowi mobilnemu nigdy nie wypłacamy diet wychodząc z założenia, iż w żadnej sytuacji nie przebywa on w podróży służbowej?
  • Czy oprócz umów o pracę zawartych z pracownikami zadaniowymi jedynym dokumentem związanym z określeniem ich zadań jest zwykły (standardowy) zakres obowiązków?

Jeżeli choćby na jedno z powyższych odpowiedzieliście Państwo „TAK”, oznaczać to może, że system ten funkcjonuje w Państwa organizacji wadliwie, generując problemy na przyszłość.

Dostrzegając rosnącą popularność systemu zadaniowego oraz – niestety związaną z nią – skalę nieprawidłowości w jego stosowaniu, oferujemy rozwiązanie:
audyt zadaniowego czasu pracy.

Przeprowadzenie takiego badania prawnego obejmowałoby:

  1. spotkanie dla poznania specyfiki i potrzeb pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których zatrudnieni są zadaniowcy,
  2. analizę dokumentów dotyczących pracowników zadaniowych: umów o pracę i zakresów obowiązków (w zależności od potrzeby – wszystkich lub przykładowych) oraz ewentualnie innych dokumentów w zakresie, w jakim dotyczą one zadaniowców (regulamin pracy, zarządzenia dot. pracy w nadgodzinach itp.),
  3. sporządzenie przez nas pisemnego raportu z badania, w którym przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej analizy ze wskazaniem tzw. red flags (tj. kwestii wiążących się z największym ryzykiem dla pracodawcy) oraz nasze rekomendacje (na Państwa życzenie raport może zostać przedstawiony w formie spotkania i prezentacji).

Jeśli uznają Państwo, że Państwa organizacja może skorzystać na przeprowadzeniu takiego badania, prosimy o kontakt z nami. Wstępne (i niezobowiązujące) ustalenie kilku podstawowych kwestii dotyczących zakresu naszego wsparcia pozwoli nam na zaproponowanie, odpowiedniej dla specyfiki Państwa działalności, wysokości wynagrodzenia za proponowany audyt, co z kolei Państwu pozwoli na podjęcie decyzji o daniu nam zielonego światła do rozpoczęcia prac.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie