Kiedy porozumienie, kiedy wypowiedzenie, a kiedy dyscyplinarka?

Kiedy porozumienie, kiedy wypowiedzenie, a kiedy dyscyplinarka?

Celem tego szkolenia jest przede wszystkim zwrócenia uwagi na błędy, jakie w zakresie rozwiązywania umów o pracę popełniają pracodawcy.

W praktyce naszej Kancelarii każdego roku opiniujemy, doradzamy i przygotowujemy dokumenty rozwiązujące kilkaset stosunków pracy z pracownikami różnych szczebli z różnych branż. Z tego względu chcielibyśmy podzielić się naszym czysto praktycznym doświadczeniem w tym obszarze, a przy okazji odczarować kilka powszechnie spotykanych „mitów”.

Omówimy między innymi następujące zagadnienia:

  • czy rzeczywiście porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może być zastosowane w każdym wypadku, w którym strony ustalą satysfakcjonujące warunki rozwiązania umowy o pracę?
  • czy porozumienie powinno spełniać jakieś dodatkowe, ściśle określone warunki?
  • czy pracodawca w każdym wypadku ma obowiązek wskazać przyczynę rozwiązania umowy, i jak powinna zostać ona sformułowana, aby nie narazić się na ewentualne negatywne konsekwencje w przypadku skierowania sprawy przez pracownika na drogę sądową?
  • budzące najwięcej kontrowersji rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, co wynika w szczególności z faktu, iż kodeks pracy przewiduje bardzo konkretne przypadki (niekiedy mocno zawężane przez orzecznictwo sądowe), w których pracownikowi można wręczyć „dyscyplinarkę” a dodatkowo, dla prawidłowego rozwiązania umowy o pracę w tym trybie, należy dochować kilku ściśle określonych wymogów.

Na te i wiele innych pytań związanych z rozwiązywaniem umów o pracę odpowiedzi udzieli Mec. Sylwia Jaworska podczas spotkania w ramach cyklu „Środowe poranki z prawem pracy i HR”, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. o godzinach 09:00-10:00.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule online za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Po kliknięciu przycisku „Zapisz się!” zostaną Państwo przeniesieni na stronę webinarium, która umożliwi rejestrację uczestników.

Prelegenci

13.04.2022, środa

Godzina: 09:00 -10:00

Szkolenie bezpłatne

Szkolenie online

Do udziału zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozwój HR w firmach, pracujące w działach kadr i płac, osoby zarządzające oraz właścicieli firm.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i wymaga rejestracji z adresu z domeny służbowej. O udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym zgłosić mogą się maksymalnie 2 osoby z jednej firmy. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia (potwierdzeniem zaakceptowania zgłoszenia będzie wysłany przez Kancelarię, najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, link umożliwiający uczestnictwo w webinarium).

Wydarzenie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm doradczych – dziękujemy za Państwa zrozumienie.

W celu zarejestrowania się na wydarzenie kliknij przycisk

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię będącą administratorem danych osobowych uczestników webinarium przedstawione są TUTAJ, a polityka prywatności dostępna jest TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rejestracją na wydarzenie.