Jak stworzyć dobry regulamin pracy; co warto, a czego nie wolno w nim zapisywać?

Jak stworzyć dobry regulamin pracy; co warto, a czego nie wolno w nim zapisywać?

Niemal każdy pracodawca na pewnym etapie rozwoju firmy musi zmierzyć się z niełatwym zadaniem wprowadzenia w zakładzie pracy regulaminu pracy. Starając się sprostać temu zadaniu musi on ustalić:

  • Jakie powinny być jego najważniejsze elementy i czemu regulamin ten ma służyć. Z pewnością bowiem należy krytycznie ocenić sytuację, w której regulamin pracy stanowi, w całości lub w znacznej części, skopiowane przepisy kodeksu pracy (co niestety bardzo często się zdarza). Wielu pracodawców zamiast skupić się na uregulowaniu tego, czego brak jest w przepisach prawa (kontrola pracowników, aktywność pracowników w internecie, badanie trzeźwości, obowiązek poufności, ochrona danych itp.) czyni z regulaminu niemal wierne odtworzenie przepisów kodeksowych.
  • Nie należy zapominać, że każdy regulamin pracy powinien być aktem wysoce zindywidualizowanym, dopasowanym do potrzeb danej organizacji, a także mieć wymiar praktyczny, a nie tylko teoretyczny.
  • Powinien być także napisany jasnym i zrozumiałem dla pracowników językiem.
  • Pracodawca musi także znać odpowiedź na pytanie, dlaczego regulamin pracy jest źródłem prawa pracy w zakładzie pracy i jakie konsekwencje płyną z jego nieprzestrzegania?

Na te i wiele innych wątpliwości związanych z treścią regulaminu pracy odpowiedzi udzieli Mec. Justyna Grzelak-Grzyb podczas spotkania w ramach cyklu „Środowe poranki z prawem pracy i HR”, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godzinach 09.00.-.10.00.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule online za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Po kliknięciu przycisku „Zapisz się!” zostaną Państwo przeniesieni na stronę webinarium, która umożliwi rejestrację uczestników.

Prelegenci

17.11.2021, środa

Godzina: 09:00 -10:00

Szkolenie bezpłatne

Szkolenie online

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszym zarejestrowaniu. O udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym zgłosić mogą się maksymalnie 2 osoby z jednej firmy. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia (potwierdzeniem zaakceptowania zgłoszenia będzie wysłany przez Kancelarię, najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, link umożliwiający uczestnictwo w webinarium).

W celu zarejestrowania się na wydarzenie kliknij przycisk

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię będącą administratorem danych osobowych uczestników webinarium przedstawione są TUTAJ, a polityka prywatności dostępna jest TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rejestracją na wydarzenie.