Praca zdalna a kwarantanna

Praca zdalna w czasie izolacji domowej

Dziś piszemy z informacją dotyczącą możliwości wykonywania pracy zdalnej w czasie izolacji w warunkach domowych. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2157), która weszła w życie z dniem 5 grudnia 2020 r.

W ww. nowelizacji przewidziano wprost możliwość wykonywania, w czasie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracy zdalnej przez pracowników i inne osoby zatrudnione w okresie obowiązkowej izolacji w warunkach domowych. Takie osoby mogą świadczyć pracę określoną w umowie w formie pracy zdalnej za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego. W takiej sytuacji zastosowanie znajdują warunki świadczenia pracy zdalnej ustalone w art. 3 ust. 3-8 Tarczy antykryzysowej. Za czas wykonywania pracy w trakcie obowiązkowej izolacji w warunkach domowych pracownikowi (lub innej osobie zatrudnionej) nie przysługują świadczenia pieniężne z tytułu choroby – za pracę w tym okresie przysługuje wynagrodzenie.

W razie pytań lub wątpliwości oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.

07.12.2020