Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy s.c., ul. Wrocławska 6/37, 61 – 837 Poznań („Kancelaria”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kancelaria@szuszczynski.pl lub listownie pod ww. adresem w Poznaniu.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania newslettera.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu przesyłania newsletterów i prowadzenie marketingu bezpośredniego. Dodatkowo, na podstawie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, będziemy podejmować z Państwem kontakt bezpośredni poprzez wysyłkę zamówionych (bezpłatnych) newsletterów, a także kierować indywidualne informacje o usługach oferowanych przez Kancelarię oraz organizowanych przez nas wydarzeniach.
  4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub do uzyskania przez nas informacji o dezaktualizacji tych danych.
  5. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy z dostawców usług hostingu, wysyłki newsletterów, analityki ruchu na stronie internetowej, marketingu oraz IT.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  7. Biorąc pod uwagę podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię, informujemy, iż mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy obowiązujące przepisy.