Nadchodząca jawność wynagrodzeń pracowników – jak przygotować się do nowej rzeczywistości?

Nadchodząca jawność wynagrodzeń pracowników – jak przygotować się do nowej rzeczywistości?

Porozmawiamy o projektowanych przepisach unijnej dyrektywy, mającej wprowadzić jawność wynagrodzeń.

Celem tej regulacji nie ma być przy tym jawność „sama w sobie”, ale wzmocnienie – właśnie poprzez ujawnienie w określonym zakresie zarobków w organizacji – realizowania zasady równości płac dla kobiet i mężczyzn.

Jak w przypadku każdej dyrektywy, także i tutaj ostateczny kształt obowiązujących zasad będzie zależał od inwencji polskiego ustawodawcy.

Już dzisiaj jednak warto dowiedzieć się:

  • co w rozumieniu dyrektywy oznacza choćby „wynagrodzenie za pracę”;
  • jacy pracownicy będą podlegać porównaniu;
  • jakie nowe uprawnienia mają być przewidziane dla pracowników;
  • a tym samym – jakie nowe obowiązki pojawią się po stronie pracodawcy.

Nowych obowiązków będzie sporo, zarówno wobec pracownika, jak i wobec całego zespołu oraz innych organów.

Na te i wiele innych pytań związanych z jawnością wynagrodzeń pracowników odpowiedzi udzielą Mec. Anna Kamińska i Mec. Michał Szuszczyński podczas spotkania w ramach cyklu „Środowe poranki z prawem pracy i HR”, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinach 09:00-10:00.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule online za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Po kliknięciu przycisku „Zapisz się!” zostaną Państwo przeniesieni na stronę webinarium, która umożliwi rejestrację uczestników.

Prelegenci

22.06.2022, środa

Godzina: 09:00 -10:00

Szkolenie bezpłatne

Szkolenie online

Do udziału zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozwój HR w firmach, pracujące w działach kadr i płac, osoby zarządzające oraz właścicieli firm.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i wymaga rejestracji z adresu z domeny służbowej. O udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym zgłosić mogą się maksymalnie 2 osoby z jednej firmy. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia (potwierdzeniem zaakceptowania zgłoszenia będzie wysłany przez Kancelarię, najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, link umożliwiający uczestnictwo w webinarium).

Wydarzenie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm doradczych – dziękujemy za Państwa zrozumienie.

W celu zarejestrowania się na wydarzenie kliknij przycisk

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię będącą administratorem danych osobowych uczestników webinarium przedstawione są TUTAJ, a polityka prywatności dostępna jest TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rejestracją na wydarzenie.