PIP - program działań na 2022 r.

Państwowa Inspekcja Pracy – znamy program działań na 2022 r.

14 grudnia 2021 r. Główny Inspektor Pracy przedstawił w Sejmie plan kontroli, które Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w 2022 r. Zaplanowano ich 52 tys., czyli mniej więcej tyle, ile w poprzednim roku. Obejmą one w szczególności podmioty z branży budowlanej, chemicznej, a także działające w handlu, edukacji i ochronie zdrowia.

Szczegóły planu kontroli

Jak co roku, PIP przygotowała plan działalności na kolejny rok, który określa obszary podlegające szczególnej kontroli inspektorów pracy. W 2022 r. PIP zamierza koncentrować się na realizacji trzech strategii:

  • kontrola i działania prewencyjne w sektorze budowlanym – prowadzona będzie m.in. kampania prewencyjno-kontrolna „Budowa. STOP wypadkom!”; sprawdzeniu ma podlegać tysiąc miejsc prowadzenia budów, przy czym 100 z nich zostało już przez PIP wytypowanych;
  • kontrola zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy;
  • wzmożony nadzór nad zakładami pracy, w których obserwowana jest wysoka liczba wypadków i wysokie wskaźniki zagrożeń niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy.

Ponadto jednym z głównych filarów aktywności PIP ma być rozpatrywanie skarg pracowników. Zgodnie z zapowiedziami, aż 1/3 wszystkich kontroli będzie stanowić interwencje inspektorów pracy w konkretnych sprawach, związanych ze skargami.

Czy firmy z innych branż powinny spodziewać się kontroli PIP?

Warto pamiętać, że nawet jeśli podmiot nie działa w jednej z branż, na których PIP ma w się w skupić w tym roku, nie można wykluczyć, że kontrola i tak zostanie u niego przeprowadzona. Może się tak stać, gdy ewentualne nieprawidłowości zostaną zgłoszone przez pracowników – także byłych.

Jakie obszary interesują kontrolerów PIP?

Zgodnie z deklaracjami Głównego Inspektora Pracy, inspektorzy będą w dalszym ciągu weryfikować kwestie związane z zatrudnianiem w ramach umów cywilnoprawnych, przestrzegania przepisów dot. czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń oraz kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. W zakresie samej kontroli umów cywilnoprawnych zaplanowano aż 8 tys. kontroli.

W toku kontroli sprawdzane będzie też respektowanie regulacji dot. ograniczenia handlu w niedziele. Szczególną uwagę PIP zwróci na przestrzeganie przepisów zakazujących zatrudniania pracowników do pracy w niedziele w sklepach, które stały się jednocześnie placówkami pocztowymi.

Z uwagi na trwającą epidemię, Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi stosowanie się przez pracodawców do obowiązujących obostrzeń w kontekście Covid-19. Nowością w planie działania PIP jest też weryfikowanie bezpieczeństwa w związku z obsługą serwisową samochodów elektrycznych.

15.02.2022