Nowy formularz PIT-2

Nowy formularz PIT-2

Od Nowego Roku obowiązuje nowa wersja formularza PIT-2, który znajdzie zastosowanie do dochodów/przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2023 r.

Nowy PIT-2 łączy w sobie oświadczenia i wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Za jego pomocą można złożyć następujące oświadczenia:

  • w sprawie pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek;
  • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
  • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
  • w sprawie zwolnień, dotyczących ulg wprowadzonych Nowym Ładem (ulga na powrót, ulga dla dużych rodzin, ulga dla seniora);

a także następujące wnioski:

  • o niestosowanie ulgi dla młodych;
  • o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
  • o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów;
  • w sprawie niepobierania zaliczek na podatek w roku podatkowym.

Powyższe oświadczenia/wnioski zawarte w formularzu PIT-2 płatnik uwzględnia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Nowością jest możliwość złożenia PIT-2 nie tylko przez pracowników, ale także przez zleceniobiorców, osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło czy kontraktów menadżerskich.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów wydając objaśnienia do nowego formularza PIT-2 wskazało, że nie ma konieczności składania PIT-2 co roku oraz potwierdziło możliwość złożenia PIT-2 także w trakcie roku podatkowego (a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia).

W przypadku pytań związanych z nowym PIT-2 zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

10.01.2023