Zaproszenie na szkolenie: Zatrudnianie członków zarządu i kadry menedżerskiej

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie usystematyzowanie i zwiększenie wiedzy Uczestników dotyczącej szeroko rozumianego zatrudniania (zaangażowania) członków zarządów i menedżerów wyższego szczebla. Szkolenie organizujemy razem z Kancelarią Prawną Norek i Wspólnicy sp.k., specjalizującą się w sprawach korporacyjnych.

Prelegenci przedstawią zagadnienia prawne związane z prawidłowym powoływaniem do zarządów spółek. Omówione zostaną warianty relacji prawnych, które powstają lub mogą być nawiązane między spółkami a członkami zarządu oraz menedżerami. Zaprezentowane zostaną konsekwencje i wskazówki wyboru wariantu z punktu widzenia prawa spółek, prawa pracy, prawa cywilnego oraz podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w przekonaniu, że będzie ono również okazją do omówienia nowych regulacji, interesujących dla praktyki rozwiązań oraz wymiany pomysłów.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do obecnych lub przyszłych członków zarządów spółek oraz do osób odpowiedzialnych za HR w spółkach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia dostępnymi TUTAJ.

Zakres karty zgłoszeniowej oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia dostępne są TUTAJ.

 

29.03.2019