Wyrok w sprawie dot. zwolnienia dyscyplinarnego

Mec. Sylwia Jaworska po raz kolejny z sukcesem reprezentowała Klienta, spółkę-producenta z branży akcesoriów podłogowych, w sprawie z odwołania pracownika od rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

24 czerwca 2022 r. sąd II instancji podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię, stwierdzając że wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę w trybie zwolnienia dyscyplinarnego było dopuszczalne. To już drugi pomyślny dla nas wyrok sądu II instancji w sprawie dot. zwolnienia dyscyplinarnego.

W przedmiotowej sprawie pracownik zakwestionował zarówno przyczyny rozwiązania umowy o pracę wskazane przez pracodawcę, jak i zastosowany tryb rozwiązania umowy o pracę (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

W toku procesu zostało jednak wykazane, iż przyczyna wskazana przez pozwaną spółkę była prawdziwa, rzeczywista i konkretna, a powód swoim zachowaniem naraził słuszny interes pracodawcy. W ocenie sądów obu instancji powód dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a z uwagi na powyższe zasadne okazało się rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Postępowanie przed sądem I instancji – podczas którego przeprowadzonych zostało wiele dowodów i przesłuchano wielu świadków trwało ponad dwa lata, a finalnie zakończone zostało korzystnie dla naszego Klienta. Apelację od wyroku sądu I instancji złożył powód – pracownik, zarzucając sądowi w szczególności niewłaściwą ocenę zebranego materiału dowodowego.

 

28.06.2022