Pracodawca odpowie za naruszenie dóbr osobistych pracownika

Nawet jeśli w toku postępowania sądowego, sąd nie dopatrzy się znamion mobbingu, nie oznacza to, że pracodawca nie poniesie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie i traktowanie pracowników.

Zachowanie niewypełniające znamion mobbingu może stanowić i z dużym prawdopodobieństwem – będzie stanowiło – naruszenie przez pracodawcę podstawowego obowiązku szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, wskazanych z art. 111 Kodeksu pracy.

Taki wniosek płynie z postanowienia Sądu Najwyższy z 27 kwietnia 2021 r. (II PSK 46/21), które na łamach bloga Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy, przybliża radca prawny Sylwia Jaworska.

Zachęcamy do lektury artykułu „Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych”.

11.04.2022