ZFŚS dla Ukraińców i osób pomagającym Ukraińcom

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie, pracownicy naszych Klientów niejednokrotnie decydują się na przyjęcie do własnych domów osób uciekających z Ukrainy albo sami będąc Ukraińcami wskazują na zwiększone potrzeby ich rodzin, przebywających na obszarach objętych działaniami wojennymi.

Coraz częściej otrzymujemy pytania dotyczące sposobu udzielenia im wsparcia finansowego i rzeczowego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W ostatnim czasie zintensyfikowaliśmy u Klientów analizy regulaminów zfśs pod kątem możliwości udzielania wsparcia takim osobom na zasadach przewidzianych w tych regulaminach.

Niejednokrotnie w związku z brakiem odpowiednich uregulowań albo niewłaściwym stosowaniem regulaminu konieczne okazuje się także dokonanie zmian w treści regulaminu zfśs.

Jeżeli w tym zakresie potrzebują Państwo merytorycznego wsparcia, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Sprawami zfśs zajmuje się mec. Justyna Grzelak-Grzyb.

Zachęcamy do lektury artykułów dot. zfśsna łamach bloga Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy:

12.04.2022