Zatrudnianie pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Wobec trudnej sytuacji na rynku pracy coraz częściej pracodawcy poszukują rozwiązań optymalizujących nie tylko koszty pracy, ale również sam proces pracy. Dlatego w ostatnim czasie zauważyliśmy wśród Klientów wzrost zainteresowania tematem zatrudniania pracowników młodocianych.

W związku z tym, że form zatrudnienia pracowników młodocianych jest kilka, w tym przygotowanie zawodowe i do wykonywania prac lekkich, i jest to grupa pracowników szczególnie chronionych, po stronie pracodawców pojawiają się często wątpliwości, jak faktycznie takie zatrudnienie powinno wyglądać, zwłaszcza, że sam kodeks pracy niewiele w tym zakresie wyjaśnia.

W odpowiedzi na tego rodzaju problemy, mec. Justyna Grzelak-Grzyb opracowała dla Klienta zajmującego się produkcją materacy i łóżek, dedykowany podręcznik (handbook), dotyczący zatrudniania pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. W skondensowany i klarowny sposób opisała w nim najistotniejsze kwestie związane z przygotowaniem zawodowym młodocianych.

Na podstawie takiego dedykowanego handbooka pracodawca będzie mógł podjąć szereg czynności przygotowujących zakład pracy pod względem formalnym do świadczenia pracy przez młodocianych pracowników:

  • począwszy od zmian w regulaminie pracy;
  • sporządzeniu odpowiednich wykazów prac wzbronionych;
  • zatrudnieniu instruktorów praktycznej nauki zawodu i realizacji programu nauczania ;
  • a skończywszy na zawarciu umowy z młodocianym i związanych z tym obowiązkami informacyjnymi wobec odpowiednich organów.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w tym temacie, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

10.04.2022