Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Uczelnią Dostępną

W piątek, 8 kwietnia 2022 r. radca prawny Sylwia Jaworska wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu dotyczącym projektu „WSL UCZELNIĄ DOSTĘPNĄ”. Jest to kompleksowy program likwidujący bariery w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie spotkania mec. Sylwia Jaworska omówiła zagadnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz kwestie związane z praktykami oraz stażami odbywanymi przez studentów z niepełnosprawnościami.

Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się nie tylko z uprawnieniami po stronie pracowników, takimi jak:

  • skrócony czas pracy osoby niepełnosprawnej;
  • dodatkowa przerwa w pracy;
  • czy konieczność udzielania zwolnień od pracy;

ale związane jest także z udzieleniem wsparcia dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Wśród instytucji wspierających pracodawcę można wskazać m.in.:

  • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego;
  • zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy;
  • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego;
  • czy zwolnienie z wpłat na PFRON.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z prawami i obowiązkami pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, a temat ten już wkrótce zostanie poruszony na łamach naszego bloga Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy.

09.04.2022