Wspólnie z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową rozmawiamy o prawie pracy i HR

Radcowie prawni Anna Kamińska, Michał SzuszczyńskiSylwia Jaworska biorą udział w projekcie „Porozmawiajmy o…”, organizowanym przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Wczoraj premierę miał oficjalny teaser!

W ramach projektu przedstawiciele Kancelarii w krótkich filmach omówią wybrane zagadnienie prawa pracy:

  • Anna Kamińska przedstawi kwestie dotyczące ochrony danych osobowych na etapie rekrutacji i zatrudnienia;
  • Michał Szuszczyński zaprezentuje takie narzędzia jak zakaz konkurencji, umowy lojalnościowe oraz omówi sposoby radzenia sobie z nieuczciwą konkurencją;
  • Sylwia Jaworska przybliży zjawisko mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania pracowników.

Filmy dostępne będę w mediach społecznościowych Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, zachęcamy do oglądania.

 

13.12.2022