Wdrożenie PPK – jak należy się do tego przygotować?

Wspieramy naszych  Klientów w działaniach mających na celu sprawne wdrożenie PPK w firmie. W tym zakresie doradzamy, jakie czynności należy podjąć, by terminowo zrealizować wszystkie obowiązki spoczywające na podmiotach zatrudniających. Jedną z nich niewątpliwie jest wybór reprezentacji osób zatrudnionych, z którą podmiot zatrudniający powinien porozumieć się odnośnie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Wbrew powszechnemu przekonaniu należy uznać, iż taką reprezentacją nie jest przedstawicielstwo pracowników, które zostało wybrane w celu  występowania w interesie pracowników, wyłącznie przez pracowników i z grona (wyłącznie) pracowników. W przepisach dot. PPK pojęcie osoby zatrudnionej jest bowiem szersze od pojęcia pracownika i obejmuje także osoby zatrudnione na innej podstawie (np. umowy zlecenia), jeśli spełniają określone wymogi ustawowe. Dlatego na potrzebę PPK należy dokonać wyboru reprezentantów wszystkich osób zatrudnionych, a nie jedynie pracowników, tak by móc z nimi współpracować przy wdrażaniu PPK. Wybory powinny zostać przeprowadzone na podstawie odpowiedniej procedury, przy której opracowaniu i uregulowaniu Kancelaria świadczy kompleksową pomoc.

Dla przypomnienia sobie najistotniejszych kwestii związanych z PPK oraz najbliższych terminów związanych z wprowadzaniem tych programów, zachęcamy do zapoznania się z newsletterem poświęconym tej tematyce – dostępnym TUTAJ.

 

13.05.2019