Szkolimy w zakresie czasu pracy

14 marca 2019 r. mec. Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie z zakresu czasu pracy dla naszego Klienta – międzynarodowego koncernu zajmującego się wytwarzaniem narzędzi precyzyjnych, zatrudniającego ponad 5.000 pracowników na całym świecie z oddziałami w 21 krajach.

Podczas szkolenia omówione zostaną min. zagadnienia związane z pracą zmianową, grafikami czasu pracy, ewidencją czasu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki planowania i rozliczania czasu pracy jako kroku w kierunku stworzenia nowych zapisów regulaminu pracy, które będą w pełni odzwierciedlały potrzeby pracodawcy.

12.03.2019