Szkolenie w ramach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

11 maja 2022 r. radca prawny Michał Szuszczyński poprowadzi szkolenie na temat zagadnień związanych z czasem pracy dla Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W oparciu o najnowsze orzeczenia sądowe, stanowiska i interpretacje urzędowe, Michał Szuszczyński omówi zagadnienia dotyczące czasu pracy, w tym m.in.:

  • pracę w godzinach nadliczbowych;
  • planowanie i rozliczanie czasu pracy;
  • budowę rozkładów czasu pracy;
    • praktyczne zastosowania i „pułapki” związane z występującymi w kodeksie pracy pojęciami: doba, tydzień, okres rozliczeniowy, dzień wolny od pracy, pracownicy zarządzający zakładem pracy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, praca zmianowa;
  • kiedy pracodawca może zlecać pracownikom pracę nadliczbową i czy pracownik może odmówić jej wykonywania;
  • w jaki sposób należy prawidłowo rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych – wynagrodzenie, dodatki a może czas wolny;
  • wykonywanie pracy w dni harmonogramowo wolne od pracy.

Zachęcamy do udziału!

Prowadzący: Michał Szuszczyński
📅 ⌚ Data i godzina: środa, 11 maja 2022 r.
ℹ️ Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny>

10.05.2022