Sukces w postępowaniu odwoławczym ws. stwierdzenia choroby zawodowej

W ostatnich tygodniach z sukcesem reprezentowaliśmy Klienta z branży meblarskiej w postępowaniu odwoławczym w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej u jednego z jego byłych pracowników.

Sprawa dotyczyła stwierdzania u pracownika choroby zawodowej obwodowego układu nerwowego (tzw. zespołu rowka nerwu łokciowego). Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając decyzję stwierdził, że u pracownika zachodzi wysokie prawdopodobieństwo związku pomiędzy tą chorobą, a sposobem wykonywania przez niego pracy. Z taką decyzją nie zgodził się pracodawca.

W odwołaniu od niej podważyliśmy argumenty organu I instancji, wskazując na popełnione przez niego błędy na etapie dokumentowania i rozpoznania choroby oraz oceny istnienia narażenia zawodowego. Powołując się na etiologię tej choroby, a także na brak rzetelnego zbadania przyczyn pozazawodowych stwierdzonego schorzenia, wykazaliśmy że nie zachodzi związek pomiędzy chorobą a sposobem wykonywania pracy przez pracownika.

W wyniku naszego odwołania Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał decyzję, która uchyla zaskarżoną przez nas decyzję, stwierdzającą chorobę zawodową i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Co więcej, organ II instancji w zdecydowanej części przychylił się do argumentacji podniesionej przez nas w odwołaniu, w tym dotyczącej błędów w zakresie wydanego orzeczenia lekarskiego oraz oceny narażenia zawodowego. Jest to o tyle istotne, że oba te dokumenty w zasadzie determinują stwierdzenie czy choroba zawodowa istnieje.

Prawnikiem reprezentującym naszego Klienta w tym postępowaniu jest mec. Justyna Grzelak-Grzyb.

21.04.2022