Przejście zakładu pracy a umowa szkoleniowa

Z uwagi na to, że umowa szkoleniowa należy do tzw. klauzul autonomicznych, można zastanawiać się, czy przechodzi ona na nowego pracodawcę w razie przejścia zakładu pracy lub jego części. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż ustawodawca nie uregulował dalszego losu umowy szkoleniowej w ww. przypadku, więc odpowiedź nie jest jednoznaczna.

W artykule na łamach bloga Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy Justyna Grzelak-Grzyb omawia stanowisko sądów, praktyków i doktryny, by odpowiedzieć na pytanie, czy nowy pracodawca staje się podmiotem praw i obowiązków wynikających z umowy szkoleniowej.

Zachęcamy do lektury „Umowa szkoleniowa a przejście zakładu pracy”.

11.08.2023